Terviseuurija: liigne arvutis istumine soodustab taandarengut

Laste liigne arvuti taga istumine toob neile kaasa kehvema tervise ja meeleolu, selgub Eesti õpilaste terviseuuringust, mistap on spetsialist Kätlin Konstabeli sõnul kõige tähtsam see, et lapsevanem ei tohi last arvuti taha unustada ega kasutada seda lapsehoidjana.

Terviseuurija: liigne arvutis istumine soodustab taandarengut

Laste liigne arvuti taga istumine toob neile kaasa kehvema tervise ja meeleolu, selgub Eesti õpilaste terviseuuringust, mistap on spetsialist Kätlin Konstabeli sõnul kõige tähtsam see, et lapsevanem ei tohi last arvuti taha unustada ega kasutada seda lapsehoidjana.

Tervise arengu instituudi ja Tartu ülikooli koostöös tehtud laste digisõltuvuse teemalises küsitluses osales kokku ligi 2000 last Eesti eri paigust. 2. ja 8. klasside õpilaste seas korraldatud uuring näitas, et liigne arvutikasutus on seotud halvema meeleolu, üksildustunde, apaatia ja väsimusega, seda nii poiste kui ka tüdrukute seas.

"Kõige tähtsam järeldus on, et lapsevanem ei tohi last arvuti taha unustada ega kasutada arvutit lapsehoidjana," rääkis uuringu koordinaator Kätlin Konstabel. "Kõike tuleks teha koos, sest lapsevanemaga suheldes areneb laps kõige rohkem."

Sama meelt on ka lastearstid Ameerika Ühendriikides.

Virtuaalmaailm avaneb üha nooremaile

Kui Eestis said 8. klassi lapsed esimest korda arvuti juurde keskmiselt umbes kuueaastaselt, siis noorema vanuserühma lapsed juba oluliselt varem, umbes 4,5-aastaselt. USA mullusest küsitlusest aga selgus, et seal õpib kaks last viiest enne kasutama tahvelarvutit ja nutitelefoni kui täislausetega rääkima.

Nii näitas USA lapsevanemaid, õpetajaid ja poliitikuid ühendava sõltumatu agentuuri Common Sense Media 2013. aastal korraldatud uuring, et tahvelarvutit või nutitelefone kasutab juba 38% kuni kaheaastastest lastest. Ka selgub sealsest vastsündinute kuni 8-aastaste laste seas tehtud uuringust, et lapsed veedavad ekraani taga juba 60 tundi nädalas.

"Laste meediakasutus on fundamentaalselt muutunud," tõdes Common Sense Media esindaja Jim Steyer. "Lapsed, kes isegi veel rääkida ei oska, suudavad kõndida teleriekraani ette ja kasutada seda nagu nutitelefoni."

Lapsed meediadieedile

Common Sense Media viis samalaadse uuringu läbi ka kolm aastat tagasi, ning sellega võrreldes on nüüd näiteks iPhone 4 kasutus laste seas kahekordistunud. Uuringu järgi on igapäevaselt nutitelefone kasutavate laste arv paari aastaga tõusnud 8%-lt 17%-ni.

Ameerika Ühendriikide lastearstide akadeemia (American Academy of Pediatrics) hinnangul tuleks lapsevanematel piirata laste nutitelefoni ja interneti kasutamist kahele tunnile päevas. Alla kaheaastased lapsed aga peaksid telerist ja muust meelelahutusmeediast üldse hoiduma.

"Laste aju areneb esimesel eluaastal ülikiiresti ja lapsed õpivad edukalt inimestega, mitte arvutiekraanidega suheldes," märgivad lastearstid uuringu raportis. Samuti soovitavad nad ajal, mil lapsed veedavad arvutis juba ligi seitse tundi ööpäevas, panna lapsed n-ö meediadieedile.

"Uuringud näitavad, et üha laienev arvutikasutus põhjustab tähelepanuhäireid, kooliraskusi, une- ja söömishäireid ning rasvumist," märgivad lastearstid. "Lisaks võivad mobiiltelefonid ja internet soodustada riskikäitumist."

Lastearstid soovitavad piirata ekraani taga istumise aega, et eelistada senisest enam paberlehti, raamatuid ja lauamänge. Telerit aga tuleks vaadata lastega koos, et nende meediakäitumist juhendada.

Elektroonika laste magamistoast välja

"Ühest seisukohta, kas ja kui suurt elektroonilist kiirgust tänased kiiresti arenevad moodsad arvutid levitavad, pole," sõnas tuntud lastearst Adik Levin. "Ja tihti sõltuvad uuringute tulemused sellestki, milline tootjafirma neid parasjagu rahastab. Kuid minu soovitus on arvuti pärast töötamist kindlasti välja lülitada."

Ameerika lastearstid soovitavad puhtama kodukliima nimel luua ekraanivabu tsoone. Eriti laste magamistoas ei tohiks kohta olla teleritel, arvutitel ja videomängudel. Teler tuleks kinni keerata ka lõunatundidel.

"Lapsed ja teismelised ei tohiks teleriga hõivatud olla üle ühe-kahe tunni päevas, ja needki tunnid olgu sisult kõrge kvaliteediga," kõlab ookeanitaguste pediaatrite soovitus. "Lastele on tähtis veeta vaba aeg mängides, lugedes, hobidega tegeledes ja kasutada oma fantaasiat vabalt mängides."

Tapeet-TV kahjustab laste arengut


Taustana pidevalt sisse lülitatud teler kahjustab laste ja vanemate suhtlemist, mida lapsed oma tervislikuks arenguks vajavad.

Lapsed, kelle magamistoas on teler, vaatavad oma eale sobimatuid saateid kaaslastest märksa enam.

Lapsed võtavad eeskuju vanematest, kui nood liialdavad telerivaatamisega, teevad seda suure tõenäosusega ka lapsed.

Alla seitsmeaastased lapsed on eriti vastuvõtlikud reklaamile, kuna ei tee tõeluse ja soovitu vahel vahet. Alkoholi- ja vägivallastseenid avaldavad lastele kauakestvat mõju.

Laadimine...Laadimine...