Tõestatud: maksureform  vähendaski järsult ebavõrdsust

Postimees refereeris maksu- ja tolliameti andmeid ning neist  selgub, et kuigi eelmise valitsuse algatatud tulumaksureformi suhtuti skeptiliselt, on madalapalgaliste arv siiski oluliselt  vähenenud.

Pilt: Scanpix

Tõestatud: maksureform vähendaski järsult ebavõrdsust

Postimees refereeris maksu- ja tolliameti andmeid ning neist  selgub, et kuigi eelmise valitsuse algatatud tulumaksureformi suhtuti skeptiliselt, on madalapalgaliste arv siiski oluliselt  vähenenud.

Kui viis aastat tagasi jäi Eestis üle 167 000 inimese  kuusissetulek alla (praeguse) miinimumpalga ehk 540 euro kuus, siis praeguseks on nende arv poole väiksem ehk 88 515. Reform on mõjunud positiivselt ka palgakasvule üldisemalt – kõrgepalgaliste arv on selle ajaga kasvanud üle kahe korra. Nii suurt mediaanpalga kasvu nähti viimati eelmise kümnendi majandusbuumi ajal. Meenutame, et peamiselt kritiseeriti tulumaksureformi algusaegadel selle keerukust, ning arvati, et töötavad pensionärid sellest justnagu kaotavad. Nüüd peetakse uutmoodi maksuarvestust enesestmõistetavaks ning lisanduva, tegelikult üsna väikese maksupanuse nõudmine töötavatelt pensionäridelt puudutab samuti vaid väikest osa neist. Kokku mõjutas tulumaksureform enam kui 600 000 inimest, eriti just – sissetuleku tõusu suunas – madalapalgalisi. Meenutagem, et majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni riikide seas olime enne tulumaksureformi sissetulekute osas ebavõrdseimate seas.

Laadimine...Laadimine...