Toetus hoiab vana rõdu küljest tükke möödujatele pähe kukkumast

"Rõdu võib olla näiteks viltu vajunud, või on betoonpõrandasse tekkimas praod. Selles suhtes tasuks vaadata ka ülakorruse rõdu põrandat. Halvemal juhul on betooni kaitsekiht eralduma hakanud, tükid rõdu küljest murenenud ja armatuur paljandunud," selgitas ehitusinsener Simo Ilomets.

Pilt: Ilja Matusihis

Toetus hoiab vana rõdu küljest tükke möödujatele pähe kukkumast

Kai Maran

"Rõdu võib olla näiteks viltu vajunud, või on betoonpõrandasse tekkimas praod. Selles suhtes tasuks vaadata ka ülakorruse rõdu põrandat. Halvemal juhul on betooni kaitsekiht eralduma hakanud, tükid rõdu küljest murenenud ja armatuur paljandunud," selgitas ehitusinsener Simo Ilomets.

Varikatused ja rõdupõrandad hakkavad ajaga murenema ja pudenema ning käsipuud loksuma. Tänavu annab linn 23 800 eurot toetust, et eksperdid saaksid nende seisukorda hinnata.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul ergutavad linna korteriühistute toetused elanike omaalgatust. "Eesmärk on, et elanikud märkaksid, kas nende rõdud ja varikatused on turvalised, ning selgitada välja rõdude ja varikatuste tehniline seisukord," ütles Võrk. "Toetus antakse pärast auditit."

Toetus aitab linna korteriühistuil leida üles varjatud ohud. Rõdude ja varikatuste auditi jaoks on tänavu kokku 23 800 eurot, millest praeguseks on ühistutele jagatud 15 974 eurot. "Taotlusi võetame vastu aasta ringi, kuni raha otsa saab," mainis Võrk.

Vaata, kas ekspert on ikka õige

Rõdude, lodžade ja välisuste kohal paiknevate varikatuste seisukorra kontrollimiseks saavad toetust küsida enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud kahe või enama korteriga elamud. Ehitusinsener Simo Ilometsa sõnul saab ka korteriomanik ise rõdule või varikatusele esimese hinnangu anda. "Olgu siis rõdul olles või majas," lisas ta. "Rõdu võib olla näiteks viltu vajunud, või on betoonpõrandasse tekkimas praod. Selles suhtes tasuks vaadata ka ülakorruse rõdu põrandat. Halvemal juhul on betooni kaitsekiht eralduma hakanud, tükid rõdu küljest murenenud ja armatuur paljandunud. Enamasti hakkab rõdupõrand murenema servadest, kust varisenud tükid võivad ohustada möödakäijaid."

Lisaks alumisele paksemale raudbetoonist kihile, mis võib eriti äärealadest korrodeeruma hakata, tuleb eksperdi sõnul jälgida ka rõdu hüdroisolatsiooni katvat pealisvalu. "Õhuke, kahe-kolme sentimeetri paksune armeerimata pealisvalu on kliima meelevallas, mistõttu võivad selle mörti kergesti mõrad sisse lüüa," selgitas Ilomets. "Pealisvalu tükid võivad pideva niiskuse mõjul lahti tulla ja samuti alla pudeneda. Rõdul seistes tuleks üle kontrollida käsipuudki, mis võivad loksuma hakata. Korteriomanik saab üle vaadata veel rõdu kinnitite võimaliku korrodeerumise, intensiivne roostetamine on palja silmaga näha. Kahtluse korral tuleks olukorrast kindlasti teavitada korteriühistu juhatust, et tellida rõdude ja varikatuse audit."

Kui omanik näeb, et olukord nõuab kontrolli, tasub kutsuda ekspert auditit koostama. "Ehitise auditit tehku pädev isik, palun kontrollige eksperdi pädevust kutseregistrist," lausus Võrk. "Ekspert ei tohi olla seotud auditeeritava ehitisega."

Auditi aruanne sisaldab hinnangut korterelamu kõikide rõdudele ja varikatustele ning annab soovitused nende remondi ja hooldamise kohta. Audit näitab, kui ohtlik olukord on – kas rõdusid võib üldse kasutada – ja millal tuleks remondiga algust teha.

Omanikud vastutavad ohutuse eest

"Juba esimese kahtluse korral rõdu kandevõime suhtes soovitan omanikul rõdu mitte väga koormata, sinna ei tasu raskeid asju ladustada ja astuda rõdule mitmekesi," ütles Ilomets. "Kui spetsialist rõdu kandevõime hinnangu detailsemalt ette võtab, siis saab kihte avades võtta proovikehasid ja mõõta armatuuri ristlõike vähenemist. Rõdude viltuvajumisi saab kaardistada ka geodeedi abil."

Korteriomanikud on kohustatud hoidma oma maja ohutuna. Audititoetuse taotluse ankeedi saab täita linna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemis (TTR), valides tegevustoetuste hulgast grupi Korteriühistud ja valdkonna Rõdude ja varikatuste auditi toetus. Taotlusele tuleb lisada auditi aruande koopia, selle maksumust kajastav arve ja auditi eest tasumist tõendav maksekorraldus.

Taotlusi menetleb Tallinna linnavaraamet. Auditi jätkutegevuse toetust saab taotleda audititoetuse saamise järel ja pärast seda, kui on tehtud korterelamu rõdude ja varikatuste auditi aruandes nimetatud puuduste kõrvaldamiseks vajalikud tööd. Taotlusele on vaja lisada rõdude ja varikatuste auditi aruanne, omanikujärelevalve leping (olemasolu korral) ja ehituse töövõtuleping. Samuti tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja töövõtja esindaja. Toetuse maksimaalmäär on kuni 70% auditi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot korterelamu kohta. Toetust antakse pärast 1. jaanuari 2018. aastal tehtud auditit jaoks.

Laadimine...Laadimine...