Tõnis Liinat: Miks peame rääkima maksudest?

Fotol: Tõnis Liinat, Pirita linnaosa vanem

Pilt: Pirita LOV

Tõnis Liinat: Miks peame rääkima maksudest?

Tõnis Liinat

Mõnda aega tagasi alustas peaminister Jüri Ratas maksudebatti. Kuigi osalt on seda saatnud inimeste pahameel ja opositsiooni populistlikud loosungid, peaks sellest väitlusest huvituma kogu ühiskond, kirjutab Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Eesti inimene on harjunud, et riik panustab võimalikult palju inimeste heaolusse. Kuigi Eesti pole veel Soome või Rootsi tasemel, siis liigume jõudsalt nende riikidega samasse suunda. Küll aga tasub süveneda ja analüüsida, mis on need teenused, kvaliteedinõuded ja rahastus, mis tagavad põhjamaade elukvaliteedi. 

Tasuta haridus pea igas kooliastmes, tasuta arstiabi, tasuta ühistransport, lastetoetused, riigi poolt tagatud pension, töötu abiraha, toetused alustavale ettevõtjale, tasuta ümberõpe - need on riigipoolsed toetused ja teenused, mida peame iseenesestmõistetavaks. Need teenused peavad olema piisavalt kvaliteetsed ja rahuldama meie vajadusi. Kust aga tuleb raha nende teenuste ja toetuste tagamiseks? Maksudest. 

Siinkohal tulebki meil kõigil küsida - kas lepime praeguse elukvaliteediga või oleme nõus igaüks natuke rohkem panustama maksudesse. Mina eelistan viimast varianti, et toetada ka neid ühiskonnaliikmeid, kellel pole mitme aasta sääste, väärtpabereid ega kinnisvara, mida teenima panna. 

Paarist maksust, mida võiks kaaluda

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart käis hiljuti välja idee kehtestada turismimaks. Mina toetan seda ettepanekut kahe käega. Turismimaks kehtib enamikus Euroopa Liidu riikides. Selle täpsem vorm ja suurus on riikides ja linnades erinev, kuid jääb vahemikku 0,15 eurot kuni 7,5 eurot öö kohta. Turisti jaoks ei ole paar lisaeurot suur summa, kuid kohalikud elanikud võidaksid sellest. 

Oktoobris tegi Eesti Meediaettevõtete Liit ettepaneku kehtestada turuosa kaitseks ja võitluseks internetihiidude vastu digimaks. Meediaettevõtete liidu hinnangul maksavad kohalikud meediaettevõtted 4,5 korda rohkem makse kui suured meediahiiud nagu Facebook ja Google. 

Sotsiaalminister Tanel Kiik on välja käinud hooldusmaksu idee, mis võiks olla 2% palgast ning millest poole tasuks töötaja ja teise poole tööandja. Selle raha eest saaks tagada igale inimesele koha hooldekandeasutuses. Praegu pole hoolekandekoht sugugi mitte kõigile kättesaadav ning on küllalt palju inimesi, kes peavad igapäevaselt tegelema omaste hooldusega ega see seetõttu käia tööl. See omakorda paneb inimesed majanduslikult kehvemasse olukorda. 

Need on vaid mõned näited maksudest, mida tasub kaaluda. Maksudest rääkides on mul palve igale inimesele - mõelge, kuidas meie lapsed saaksid hea hariduse, kuidas riik saaks paremini toetada abivajajaid ning mida teha, et meie vanavanematel oleks vajaduse korral tagatud kvaliteetne ja hea teenus hoolekandeasutuses. Kui mitte tahta võtta n-ö tarbimislaenu, siis tasub ümberhinnata praegune maksupoliitika.

Laadimine...Laadimine...