Tõnis Mölder: regionaalpoliitikat ei saa teha Tallinna arvelt

"Eesti riigi üheks peamiseks probleemiks on regionaalne ebavõrdsus ning selle probleemiga tuleb tegeleda. Heaks näiteks probleemi lahendamisel on riigiametite Tallinnast välja kolimine või tõmbekeskustes uute töökohtade loomine, mida riik soodustab," ütles abilinnapea Tõnis Mölder.

Pilt: Scanpix

Tõnis Mölder: regionaalpoliitikat ei saa teha Tallinna arvelt

"Eesti riigi üheks peamiseks probleemiks on regionaalne ebavõrdsus ning selle probleemiga tuleb tegeleda. Heaks näiteks probleemi lahendamisel on riigiametite Tallinnast välja kolimine või tõmbekeskustes uute töökohtade loomine, mida riik soodustab," ütles abilinnapea Tõnis Mölder.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ei toeta Sotsiaaldemokraatide ideed suunata osa Euroopa Liidu vahendeid tulevikus Tallinnast mööda ja eelisarendada välisrahatusse toel väiksemaid omavalitsusi.
 
Lisaks tasub kaaluda tulevikus ka erinevate maksusoodustuste tegemist omavalitsuste lõikes, võrdsustades selle abil majanduslikku ebavõrdsust.
 
"Kahtlemata on Eesti riigi jaoks tulevikuks suur väljakutse, kuidas kasutada maksimaalselt meie riigi majanduse hüvanguks eurorahasid. On palju häid näiteid, kus Euroopast tulnud vahendite abil ehitatakse suuri taristuobjekte, mis loovad juurde nii töökohti kui toovad hiljem ka majanduslikult kasu.
 
Möldri hinnangul on probleemiks pigem väikesed omavalitsused, kes kasutavad Euroopa Liidu kaudu saadud vahendeid ebaefektiivselt. „Eestis on näiteid sellest, kuidas välisrahastuse toel renoveeritakse kultuurimaju, rajatakse kergliiklusteid või ehitatakse ujulaid. Samas ei suuda väikevald hiljem tulla toime nende majandamiskuludega ehk ujula on valmis aga raha vee sisselaskmiseks pole. Paljudel juhtudel jääb Eestil Euroopa Liidu vahendid kasutamata, sest väikevaldadel puuduvad finantsid projektides nõutud omaosaluseks.“
 
Tallinna ja selle ümbruses toodetakse üle 60 protsendi Eesti majanduse lisandväärtusest. Lisaks asub Harjumaal palju riiklikult tähtsaid funktsioone. "Riik peaks suunama vahendid ikkagi neisse omavalitsustesse, kus rahvaarv ei vähene ning tehtud investeeringutest on kasu mitmekümneks aastaks," lisas Mölder.  "Hästi toimivat süsteemi ei tasu lõhkuda. Regionaalne tasakaalustatus on oluline aga seda ei tohi teha Tallinna arvelt."
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu arutas eile võimalust regionaalse ebavõrdsuse vähendamise nimel käsitleda Eestit järgmisel EL eelarveperioodil kahe eraldi piirkonnana. Eraldades Tallinna ja Harjumaa ülejäänud Eestist.
Laadimine...Laadimine...