Töötuskindlustushüvitise ülemmäär on sellest aastast 1446 eurot

Töötuskindlustushüvitist on 2018. aastal võimalik saada maksimaalselt 1446 eurot ja 15 senti kuus; minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 242 eurot ja 73 senti ehk väikseim päevamäär on 7,83 eurot.

Pilt: Scanpix

Töötuskindlustushüvitise ülemmäär on sellest aastast 1446 eurot

Töötuskindlustushüvitist on 2018. aastal võimalik saada maksimaalselt 1446 eurot ja 15 senti kuus; minimaalne töötuskindlustushüvitis 31 kalendripäeva eest on käesoleval aastal 242 eurot ja 73 senti ehk väikseim päevamäär on 7,83 eurot.

Maksimaalse töötuskindlustushüvitise suuruse aluseks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu. Sellel aastal on keskmine ühe kalendripäeva töötasu 31 eurot ja 10 senti. Keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel, teatas töötukassa.

Töötuskindlustushüvitise suuruseks on hüvitise maksmise esimesel sajal päeval 50 protsenti ja seejärel 40 protsenti kindlustatu üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele. Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir, milleks on kolmekordne Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu eelmisel kalendriaastal. 2018. aastal on hüvitist võimalik saada esimesel sajal päeva 46 eurot ja 65 senti päevas ja alates 101. päevast 37 eurot ja 32 senti päevas.

Töötuskindlustusega hõlmatute arv oli eelmisel aastal 617 297 inimest, mis on umbes 9200 inimest rohkem kui 2016. aastal.

Alates 1. jaanuarist muutus ka töötutoetuse päevamäär, mis on nüüd 5 eurot ja 31 senti päevas, eelmisel aastal oli töötutoetuse päevamäär 4 eurot ja 86 senti. Töötutoetuse 31-kordne päevamäär on 164 eurot ja 61 senti.

Laadimine...Laadimine...