Tuntud allilmategelase süüdimõistmine jäi lõplikult jõusse

Lõuna-Eesti kriminaalmaailma üheks liidriks nimetatud Ruslan Tangijevi süüdimõistmine narkokuriteos jäi teisipäevase riigikohtu otsusega lõplikult jõusse.

Tuntud allilmategelase süüdimõistmine jäi lõplikult jõusse

Lõuna-Eesti kriminaalmaailma üheks liidriks nimetatud Ruslan Tangijevi süüdimõistmine narkokuriteos jäi teisipäevase riigikohtu otsusega lõplikult jõusse.

Tangijev kuulis esimest kohtuotsust mullu oktoobri lõpus. Siis tunnistas Tartu maakohus Tangijevi (46) süüdi narkootilise aine ebaseaduslikus käitlemises ja ühes narkootilise aine ebaseaduslikus üle riigipiiri toimetamise episoodis. Neljas narkootilise aine üle riigipiiri toimetamisele kaasaaitamise episoodis mõistis kohus Tangijevi õigeks kuriteo tuvastamatuse tõttu.

Lisaks tunnistas kohus Tangijevi süüdi süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises ja hoidmises. Kohus mõistis Tangijevile seitsmeaastase vangistuse, kuid koos talle varasema otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osaga peab ta kandma kaheksa aasta, kaheksa kuu ja 13 päeva pikkuse vangistuse. Karistuse kandmise algust arvestatakse tema kahtlustatavana kinnipidamisest tunamullu 6. novembrist.

Vladimir Kovõlini (34) mõistis kohus narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise süüdistuses õigeks kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Kohus tunnistas aga Kovõlini süüdi dokumendi võltsimises ja selle kasutamises, ametiasutusele valeandmete esitamises, süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara  omandamises ja hoidmises ning kindlustuskelmuses. Kohus mõistis Kovõlinile kolmeaastase vangistuse, millest kantuks loetakse eelvangistuses juba viibitud üks aasta ja 25 päeva.

Vitali Doguzovi (34) mõistis kohus lõhkeaine ebaseaduslikus soetamise ja hoidmise süüdistuses õigeks, kuna ei ole tõendatud, et kuriteo on toime pannud süüdistatav. Kohus mõistis Doguzovi aga süüdi  süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises ning mõistis talle kaheaastase vangistuse, mille hulka arvatakse eelvangistuses viibitud 18 päeva. Koos talle varasema otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osaga peab ta kandma kolme aasta, 11 kuu ja 12 päeva pikkuse vangistuse.

Jelena Vaksi (26) mõistis kohus süüdi võltsitud dokumendi kasutamises, ametiasutusele valeandmete esitamises ning süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises. Kohus mõistis talle üheaastase vangistuse, millest kantuks loetakse kahtlustatavana kinnipeetud kolm päeva. Ülejäänud vangistus mõisteti tingimisi kolmeaastase katseajaga. 

Galina Suhhodintseva (41) mõistis kohus süüdi kindlustuskelmuses ja mõistis talle tingimisi üheaastase vangistuse kolmeaastase katseajaga.  Lisaks mõistis kohus süüdistatavatelt riigituludesse välja menetluskulud.

Eelnevalt palus Lõuna ringkonnaprokurör Marek Vahing kohtuvaidluses Tangijev süüdi tunnistada narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises, selle ebaseaduslikus üle riigipiiri toimetamises ning süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises ja hoidmises. Karistuseks taotles prokurör talle 12-aastast vangistust, kuid koos Tangijevile varasema otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osaga peaks mees süüdistaja hinnangul kandma 13 aasta, kaheksa kuu ja 13 päeva pikkuse vangistuse.

Kovõlini palus prokurör süüdi tunnistada narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises, dokumendi võltsimises ja selle kasutamises, ametiasutusele valeandmete esitamises, süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises ja hoidmises ning kindlustuskelmuses. Karistuseks taotles prokurör kuueaastast vangistust, mille hulka arvataks 2011.- 2012. aastal eelvangistuses viibitud üks aasta ja 25 päeva.

Doguzovi palus prokurör süüdi tunnistada süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises ning lõhkeaine ebaseaduslikus soetamises ja hoidmises. Karistuseks taotles prokurör kolmeaastast vangistust. Koos Doguzovile varasema otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osaga pidanuks ta süüdistaja hinnangul kandma viieaastase vangistuse.

Vaksi palus prokurör süüdi tunnistada süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises, võltsitud dokumendi kasutamises ja ametiasutusele valeandmete esitamises. Karistuseks taotles prokurör tingimisi üheaastast vangistust kolmeaastase katseajaga, mille hulka arvatakse eelvangistuses viibitud kaks päeva.

Suhhodintseva palus prokurör süüdi tunnistada kindlustuskelmuses ja mõista talle üheaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

Kohtualuste kaitsjad taotlesid õigeksmõistvat lahendit.

Tartu ringkonnakohus jättis seejärel maakohtu otsuse kohtualuste süüdimõistmise ja karistamise osas jõusse. Kuna aga riigikohus võttis septembri keskel Tangijevi kaitsja kassatsioonkaebuse menetlusse, siis toona Tangijevi osas süüdimõistmine veel ei jõustunud.

Teisipäevases otsuses leidis riigikohus siiski, et varasemates lahendites tuleb muuta veidi vaid menetluskulude väljamõistmise osa, süüdimõistmises ja karistamises kõrgema astme kohus aga muudatusi ei teinud.

2010. aasta suvel alustas prokuratuur kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kindlustuskelmust. Nimelt laekunud info kohaselt oli uurijatel alus kahtlustada 1979. aastal sündinud Vladimiri ja 1972. aastal sündinud Galinat tahtlikult esilekutsutud avariis ning sellega seoses kindlustusettevõttelt raha välja petmises.

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendid aga viitasid sellele, et nii isikute kui ka kuritegude ring on palju suurem. Nii sattuski politsei huviorbiiti veel üks mees, 1967. aastal sündinud Ruslan, keda kahtlustasid uurijad narkootiliste ainetega seotud kuritegude toimepanemises.

Süüdistuse kohaselt hoidis Ruslan Tartumaal amfetamiini ja fentanüüli ning organiseeris selle toimetamist Eestist Lätti. Uurimisandmeil käitles Ruslan ajavahemikus oktoobrist 2010 kuni juunini 2011 kokku pool kilo amfetamiini ning neli grammi fentanüüli. Ühes episoodis oli esitatud süüdistus ka Vladimirile. Nende episoodide menetlemisel toimis tihe koostöö Eesti ja Läti õiguskaitseasutuste vahel. Tänu sellele õnnestus ka välja selgitada isik, kellele toimetati Eestist narkootikume ning osa  ära võtta.

Lisaks sellele süüdistatakse Vladimiri ja 1987. aastal sündinud Jelenat võltsitud dokumentidega seotud kuritegude toimepanemises. Nimelt soetati süüdistuse kohaselt 2011. aasta suvel BMW X5 ja Audi Q7, mis olid varastatud Saksamaalt ja Taanist. Vladimirile oli esitatud süüdistus selles, et ta võltsis sõidukite dokumente, mille alusel üritati sõidukid Eestis arvele võtta ning maha müüa. Autosid peideti Ida-Virumaal, kuid politsei poolt olid need leitud ja ära võetud.

Ühele süüdistatavale, 1979. aastal sündinud Vitalile oli esitatud veel süüdistus lõhkematerjali ebaseaduslikus käitlemises. Nimelt leidsid politseinikud mehe kinnipidamisel tema autost imitatsiooni-lõhkepaketi, mis sisaldas lõhkeainet.

Konfiskeerimise tagamiseks oli selles kriminaalasjas arestitud kinnistu, sularaha, jalgratas, mille väärtus on kokku üle 107 000 euro.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Lõuna prefektuuri narkokuritegude talitus.

Laadimine...Laadimine...