Üle poole soomlastest kardab terrorirünnakut Soomes aasta jooksul

Enam kui pooled soomlased peavad "äärmiselt" või "üsna" tõenäoliseks terrorirünnakut Soomes aasta jooksul, selgub rahvusringhäälingu YLE korraldatud küsitluse täna avaldatud tulemustest.

Pilt: Scanpix

Üle poole soomlastest kardab terrorirünnakut Soomes aasta jooksul

Enam kui pooled soomlased peavad "äärmiselt" või "üsna" tõenäoliseks terrorirünnakut Soomes aasta jooksul, selgub rahvusringhäälingu YLE korraldatud küsitluse täna avaldatud tulemustest.

Pea samapalju küsitletuid usub jällegi, et terrorirünnaku tõenäosus on "väike" või "olematu". Kahel protsendil vastanuist puudus antud küsimuses seisukoht, vahendas BNS.

YLE küsitluse kohaselt on Stockholmis hiljuti aset leidnud terrorirünnak tõstnud ka soomlaste kartusi seoses vägivalla ja terrorismi võimaliku kasvuga.

Enam kui pooled vastanuist usuvad, et Soome ametivõimud on valmis "hästi" või "väga hästi" ennetama võimalikku rünnakut.

Küsitlusele vastas tuhat inimest, veamarginaaliks andis YLE pluss-miinus kolm protsendipunkti.

Laadimine...Laadimine...