Ülejärgmise õppeaasta koolivaheajad liigendavad poolaastaid võrdsemalt

Esialgu veel eelnõu faasis olev 2016/2017. õppeaasta koolivaheaegade määrus jagab nii sügis- kui ka kevadvaheaja poolaasta keskele, et veerandite õppepäevade arvu võrdsemaks muuta.

Pilt: Scanpix
Haridus Pere

Ülejärgmise õppeaasta koolivaheajad liigendavad poolaastaid võrdsemalt

Esialgu veel eelnõu faasis olev 2016/2017. õppeaasta koolivaheaegade määrus jagab nii sügis- kui ka kevadvaheaja poolaasta keskele, et veerandite õppepäevade arvu võrdsemaks muuta.

Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister igaks konkreetseks aastaks. Sügis- ja kevadvaheaeg kestavad tavaliselt ühe nädala ning jõuluvaheaeg kaks nädalat. Direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul võib koolipidaja aga kehtestada ka ministri kehtestatutest erinevad koolivaheajad. Ühtlasi peab silmas pidama, et koolis oleks õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega minimaalselt 12 nädalat. Suvine koolivaheaeg peab seejuures kestma vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

Erakooliseaduses on sätestatud, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees.

Eelnõu faasis olev määrus pakub 2016/2017. õppeaasta I veerandi õppepäevade arvuks 37, II veerandi õppepäevade arvuks 39, III veerandil 49 ja IV veerandil 50 päeva.

Ülejärgmise õppeaasta sügisvaheaeg kestab 22. oktoobrist 30. kuni oktoobrini; talvevaheaeg 23. detsembrist kuni 8. jaanuarini; kevadvaheaeg 18. märtsist kuni 26. märtsini ja suvevaheaeg – välja-arvatud lõpuklassidel – 7. juunist kuni 31. augustini.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus fikseerib õppetöö alguseks üldhariduskoolides 1. septembri. Suvevaheaja alguse määrab nõue, mille järgi ei tohi õppeperiood olla lühem kui 175 õppepäeva. Lõpuklassides on õppeveerandites kokku vähemalt 185 õppepäeva ning õppeperioodi lõpus toimuvad lõpueksamid. Kooli lõpetamise aeg lõpuklassides sõltub lõpueksamite aegadest.

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks EIS-is ministeeriumidele ja arvamuse avaldamiseks Eesti Koolijuhtide Ühendusele ning hariduskorralduse nõukojale. Määrus jõustub 1. septembril 2016. aastal.

Laadimine...Laadimine...