Ülemkogu: Schengeni reegleid tuleb vajadusel muuta

Euroopa Liidu valitsusjuhid märkisid ööl vastu reedet lõppenud ülemkogul, et kui kodanike kaitse terrorismi vastu seda nõuab, tuleb kaaluda ka Schengeni reeglite muutmist.

Pilt: Scanpix

Ülemkogu: Schengeni reegleid tuleb vajadusel muuta

Euroopa Liidu valitsusjuhid märkisid ööl vastu reedet lõppenud ülemkogul, et kui kodanike kaitse terrorismi vastu seda nõuab, tuleb kaaluda ka Schengeni reeglite muutmist.

"Kaalume vajaduse korral Schengeni piirieeskirjade sihipärast muutmist alalise kontrolli võimaldamiseks, tuginedes (Euroopa – BNS) komisjoni ettepanekule," öeldakse mitteametliku ülemkogu järel tehtud avalduses.

Ühtse viisaruumi aluseks olev Schengeni leping on võimaldanud kaotada piirikontrolli liikmesriikide vahel, lubades selle taastada vaid ajutiselt konkreetse ohuolukorra ilmnedes.

Ülemkogu avalduses, kus esitatakse tegevussuunad terroriohuga võitlemiseks, rõhutatavad EL-i valitsusjuhid ka vajadust kasutada tõhusamalt Schengeni senist raamistikku, et tugevdada kontrolli välispiiridel. Lisaks kinnitasid Euroopa liidrid valmisolekut käivitada viivitamatult Euroopa Liidus liikuvate isikute kontrollmehhanismid kasutades „terrorismivastase võitluse seisukohast olulisi andmebaase“, kui seda nõuavad riskihinnangud.

Liikmesriikide liidrid paluvad oma avalduses ka Euroopa Parlamenti, et see võtaks kiiresti vastu Euroopa broneeringuinfo (PNR) direktiivi, arvestades andmekaitse nõuetega. PNR algatus on europarlamenti toppama jäänud, kuna saadikute arvates ei austanud see Euroopa Liidu välispiiri ületavate lennureisijate registreerimisel piisavalt andmekaitse nõuetega. Euroopas peetakse PNR-i oluliseks, kuna see võimaldab leida ja jälgida kriisikolletesse reisivaid võimalikke terroriste.

Lisaks kutsus Ülemkogu oma avalduses terrorismivastase võitlusega tegelevaid asutusi tihedamale üle-euroopalisele koostööle, riike tõhustama võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamisega, tegelema ebaseadusliku relvakaubanduse tõkestamisega.

Avalduses tõid valitsusjuhid välja ka tegevused radikaliseerumise ärahoidmiseks Euroopas ning kutsusid tihendama koostööd välispartneritega.

Laadimine...Laadimine...