1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Psalmid (Laulud) 36:Jumala muutumatu heldus
1 Laulujuhatajale: Issanda sulase Taaveti laul.

2 Üleastumise sõna on õelal
tema südame põhjas;
ei ole Jumala kartust
tema silma ees.
3 Sest temale meeldib arvata,
et ta ülekohut ei leita ega vihata.
4 Tema suu sõnad on nurjatus ja pettus,
ta on lakanud targaks saamast
ja head tegemast;
5 ta mõtleb nurjatust oma voodis,
ta jääb seisma teele, mis pole hea,
ta ei põlga kurja.

6 Issand, sinu heldus on taevas
ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni.
7 Sinu õigus on nagu Jumala mäed,
su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi;
Issand, sa päästad inimesi ja loomi.
8 Kui kallis on su heldus, Jumal!
Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika
su tiibade varju all.
9 Nad saavad söönuks su koja küllusest,
ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast.
10 Sest sinu juures on eluallikas,
sinu valguses me näeme valgust.

11 Säilita oma heldus neile,
kes sind tunnevad,
ja oma õigus neile,
kes on õiglased südamelt!
12 Ärgu tallaku suurelise jalg mu peal
ja õelate käsi ärgu peletagu mind!
13 Seal on kukkunud,
kes teevad nurjatust;
nad on maha paisatud
ega suuda enam tõusta.

Laadimine...Laadimine...