USAs lasteporno eest vangis istuv eestlane pääseb kodumaal vabadusse

USA võimud kavatsevad ookeani taga range lastepornosüüdistusega vangi mõistetud eestlase kodumaale saata, kuigi mees pääseb selle reisiga vähemalt kolmandikust talle Lõuna-Californias osaks saanud vangistusest.

Pilt: Scanpix

USAs lasteporno eest vangis istuv eestlane pääseb kodumaal vabadusse

USA võimud kavatsevad ookeani taga range lastepornosüüdistusega vangi mõistetud eestlase kodumaale saata, kuigi mees pääseb selle reisiga vähemalt kolmandikust talle Lõuna-Californias osaks saanud vangistusest.

Esmaspäeval arutas Harju maakohus 2013. aastal USA-s Lõuna-California ringkonnakohtus lasteporno omamises süüdi mõistetud Eesti kodaniku Rauli Jaansoni (38) karistuse tunnistamist ja tema kandmata jäänud karistusosa kandmise jätkamise võimalust kodumaal, vahendas BNS Õhtulehte. Taotluse tegi selleks USA Föderaalne vanglateamet ning vastavalt 1. jaanuarist kehtima hakanud seadusele otsustab Eestis karistuse kandmise ületoomise kohus.

USA on ühinenud kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooniga ning seetõttu tuleb Jaansoni kui süüdimõistetu ületoomise korral rakendada seda dokumenti. Prokuröri täpsustuse kohaselt tuleb võrrelda Jaansoni välisriigis toime pandud kuritegude juriidilist kvalifikatsiooni ja selgitada välja, milline karistus oleks temale sama teo eest mõistetud Eestis. Alles seejärel saab kohus teha otsuse, millistel tingimustel saab Jaansoni Eestisse tuua ja siin järelejäänud karistust kandma kohustada.

Jaanson on andnud oma nõusoleku Eestisse ületoomiseks, et jätkata kodumaal talle mõistetud karistuse kandmist.

Jaanson mõisteti Californias süüdi selles, et ta laadis internetist alla lastepornot, kopeeris allalaaditud materjali ja säilitas seda oma elukohas. Pornograafilised teosed võeti Jaansonilt ära, kui ta elukoht läbi otsiti.

Eestis kehtiva karistusseadustiku alusel on Jaanson hakkama saanud lastepornole juurdepääsu taotlemise, jälgimise ning selle reproduktsiooni valmistamise ja kättesaadavaks tegemisega. Eestis oleks võimalik nende kuritegude eest mõista liitkaristusena maksimaalselt kolm aastat vangistust. USA Lõuna-California ringkonnakohus mõistis Jaansoni vangi aga 51 kuuks ehk neljaks aastaks ja kolmeks kuuks.

Prokuröri sõnul tuleb Jaansoni ületoomisel lähtuda euroopa konventsiooni sättest, mille põhjal elukohariik peab välisriigi kohtu otsuse muutma elukohariigi kohtu otsuseks. Konventsiooni järgi on lubatud karistusmäära vähendada, kui välisriigis mõistetud karistus ületab elukohariigis ette nähtud karistuse maksimaalmäära.

Kuna Jaansonile ookeani taga mõistetud neljast aastast ja kolmest kuust võib peagi saada vaid kolm aastat, siis see võib anda mõtlemisainet USA justiitsministeeriumile ja föderaalsele vanglateametile. Karistatud isiku üleandmise initsiatiiv on aga siiski pärit neilt.

Jaansoni USA-s toime pandud teod on Eestis teise astme kuriteod ja seadus näeb ette, et nendes kuritegudes süüdi mõistetud inimese võib enne tähtaega tingimisi vabastada, kui ta on ära kandnud kolmandiku karistusest, kuid mitte vähem kui neli kuud. Vabanemiseks peab süüdimõistetu ühtlasi andma nõusoleku elektroonse valve kohaldamiseks. Kui tal on aga kantud vähemalt pool mõistetud karistusest, võib ta taotleda tingimisi ennetähtaegset vabastamist ilma jalavõru kandmiseta.

Eeltroonset valvet oleks võinud Jaansoni suhtes teoreetiliselt kohaldada juba eelmise aasta 25. oktoobrist ning pool Eestis kohaldatavast karistusest mööduks juba aprilli lõpus.

Suure tõenäosusega võibki USA-s süüdi mõistetud Eesti kodaniku kojusaabumine ja karistuse kandmisest vabanemine ajaliselt enam-vähem kokku langeda.

Laadimine...Laadimine...