UURING: 98 protsenti elanikest  jääb linna suhtlusega rahule

Linna teenustest on kõige popimad infopäringud ja näiteks spordiklubisse registeerimised, aga ka aadressimuudatused või perekonnaseisu muutmised.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

UURING: 98 protsenti elanikest jääb linna suhtlusega rahule

Kai Maran

Linna teenustest on kõige popimad infopäringud ja näiteks spordiklubisse registeerimised, aga ka aadressimuudatused või perekonnaseisu muutmised.

Kantar Emori tallinlaste rahulolu-uuringust selgus, et linna ametiasutustega suhelnud tallinlased on nende tööga pea üksmeelselt rahul. Ligi pooled elanikest on viimase aasta jooksul mõne Tallinna linna ametiasutusega suhelnud või linna otseseid teenuseid kasutanud, probleeme esines sealjuures vaid kahel protsendil vastajaist.


Kasutatuimad teenused on infopäringud ja mitmesugused  registreerimised, näiteks spordiklubisse. Samuti aadressimuudatused või perekonnaseisu toimingud. Lubade ja kooskõlastamiste hulgast on kõige enam taotletud parkimisluba.


Otseseid teenuseid tarbivad enim 27-49-aastased tallinlased, seda enamasti interneti teel. Enim on linna otseseid teenuseid tarbinud Nõmme elanikud (52%), samuti lastega perekonnad.


Kaks protsenti neist, kes teenustega rahule ei jäänud, tõid põhjustena välja kas seni lahendamata probleemi või siis polnud vastus või otsus meeltmööda.


Enamasti kasutati toiminguiks internetti (59%).


Telefoni teel eelistaks asju ajada viiendik (21%). Ametiasutustesse kohale minek on esimene eelistus 18%-le, aga veidi üle poole (54%) vastanute jaoks on see kõige viimane variant.


Uuringust selgus ka, et pensionilisa soodustust taotleti suhteliselt võrdselt asutuses koha peal ja telefoni teel. Eakatele mõeldud toetusi või hüvitisi eelistati samuti nõutada ise kohale tulles. Neid tallinlasi, kes internetti üldse ei kasuta, on küsitluse järgi 9%.


Linnakantselei tellitud uuring näitas ka, et linna juhtidest on kõige tuntumad volikogu esimees Mihhail Kõlvart (93%) ja linnapea Taavi Aas (89%). Rahulolu Tallinna linna juhtimise ja juhtidega on jätkuvalt hea ning jäänud eelmise aastaga võrreldes peaaegu samaks. Samuti uuriti, kes ja kuidas linna asjades kaasa rääkida sooviks.


Eestlastele ja noorematele pakub rohkem huvi sõna sekka öelda transpordi ja liikluse korralduse teemadel, seda ennekõike internetis spetsiaalses kaasamisportaalis. Vanemaealistele ja muule rahvusele on tähtsam tervishoid, mille kohta võiks kaasa rääkida kaasamisüritustel.


Kõige enam tahaksidki linna asjades sõna sekka öelda 50-64-aastased (71%).


Praeguste kaasamisvõimalustega on rahul veidi üle poole huvilistest.


Reaalselt on linna arengukava ja strateegia väljatöötamisel kaasa rääkinud kümnendik elanikest.


AS Emor küsitles telefoni teel 830 tallinlast 22. oktoobrist kuni 5. novembrini, vastanud olid 15-aastased ja vanemad. Kogu uuringuga saab peagi tutvuda linna veebilehe kaudu.


Linnaosavalitsuse tööd on hinnanud heaks või väga heaks ligi kolmveerand (74%) vastajatest. Linnavalitsusega on rahul ligi kaks kolmandikku (65%) ja linnavolikoguga 62% valimisõiguslikest tallinlastest.

Laadimine...Laadimine...