Uuring: eriarstide, logopeedide ja veoautojuhtide puudus süveneb

Nii mõnelgi juhul on töötukassa hinnangul töötajate puudujääk tingitud sellest, et valdkond ei ole noorte hulgas populaarne ning seetõttu on tööandjal töölt lahkuvatele inimestele keeruline asendajaid leida.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Uuring: eriarstide, logopeedide ja veoautojuhtide puudus süveneb

Toimetaja: Sandra Lepik

Nii mõnelgi juhul on töötukassa hinnangul töötajate puudujääk tingitud sellest, et valdkond ei ole noorte hulgas populaarne ning seetõttu on tööandjal töölt lahkuvatele inimestele keeruline asendajaid leida.

Töötukassa värske tööjõu baromeetri kohaselt on Eestis suurim puudus veoautojuhtidest, logopeedidest, eriarstidest ja IT-valdkonna spetsialistidest, vahendas BNS. 

Veoautojuhtide puhul on oluliseks märksõnaks rahvusvaheliste vedude autojuhid. Just viimastest on tööandjate sõnul enim puudu. Kuigi samas valdkonnas tööd otsivaid inimesi on, soovivad nad pigem teha siseriiklikke sõite ning tööandjatel tuleb rahvusvahelistele vedudele leida töötajad väljastpoolt, teatas töötukassa.

IT-valdkonna puhul on kõrgema taseme spetsialiste tööandjatel raske leida, ent andmesisestajaid on tööjõuturul hoopis üle. See tähendab, et tööandja otsib just kõrgema väljaõppega spetsialisti ning sama olukord oli tööjõuturul ka pool aastat tagasi.

Töötukassa baromeeter näitab, et ehkki paljud õmblejad kaotasid Ida-Virumaal töö, on tööandjatel jätkuvalt raske õmbleja kohale inimesi leida.

Töötajate puudujääk on ka ehituses, tootmises ja tööstuses, klienditeeninduses, sealhulgas toitlustuses ning meditsiinivaldkonnas, sealhulgas on puudu ka hooldustöötajaid.

Keeruline on täita ka hooldustöötajate ja klienditeenindajate ametikohti, kus üleüldine palgatase on pigem madal, kuid töö oma olemuselt raske ning väsitav.

Töötukassa hinnangul on paljude ametite puhul probleemiks tööle pääsemine – maainimestel on sageli võimatu tööle saada, sest ühistransport vajalikel kellaaegadel puudub. Tihti tuuakse probleemidena välja ka vahetustega töö, pikad tööpäevad, töötasu, mis ei vasta töötaja ootustele, ja ebapiisav kvalifikatsioon.

Tööjõudu on jätkuvalt üle kontoritöötajate hulgas, üle on raamatupidajaid, sekretäre, juhiabisid. Tegemist on töökohtadega, mis on tööotsijate hulgas üsna populaarsed ja ka koolidest tuleb pidevalt juurde just sama valdkonna inimesi.

Samal ajal toimub erinevate tööprotsesside automatiseerimine, mis muudab just nende ametialade töötajate tööülesandeid ning mistõttu on keeruline tööd leida.

Raamatupidamisvaldkonnas on tööjõu ülejääk olnud juba pikemat aega, mistõttu on just selles valdkonnas tööd otsivatel inimestel oluline mõelda, kas nad vajaksid täiend- või ümberõpet, mis tõstaks nende konkurentsivõimet ning toetaks töökoha leidmisel.

Laadimine...Laadimine...