UURING: Eurooplased on oma õigustest teadlikumad kui varem

84% vastanuist (Eestis 83%) arvas, et ELi kodanike vaba liikumine Euroopa Liidus on nende riigi majandusele üldiselt kasulik. Võrreldes 2015. aastaga on see näitaja kerkinud 13 protsendipunkti. 

Pilt: Scanpix/ Pilt on illustreeriv
Eesti

UURING: Eurooplased on oma õigustest teadlikumad kui varem (2)

Toimetaja: Sandra Lepik

84% vastanuist (Eestis 83%) arvas, et ELi kodanike vaba liikumine Euroopa Liidus on nende riigi majandusele üldiselt kasulik. Võrreldes 2015. aastaga on see näitaja kerkinud 13 protsendipunkti. 

Euroopa Komisjon avaldas täna värske Eurobaromeetri uuringu ELi kodakondsuse ja demokraatia kohta. Uuringust nähtub, et enamiku eurooplaste jaoks (91%) on mõiste "Euroopa Liidu kodanik" tuttav. Tegemist on kõige kõrgema näitajaga alates 2007. aastast ning teadlikkus on järjepidevalt suurenenud alates 2015. aastast, mil vastav näitaja oli 87%. Eestis on vastav näitaja 97%. Enamik eurooplasi on hästi informeeritud oma valimisõigustest nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Peale selle kuulutab Euroopa Komisjon täna välja avaliku konsultatsiooni ELi kodakondsusega seotud õiguste üle.

"Mul on hea meel näha, et üha rohkem eurooplasi on teadlikud õigustest, mille ELi kodakondsus neile annab: õigus elada teises liikmesriigis, olla koheldud võrdselt olenemata kodakondsusest ning hääletada ja kandideerida ELi valimistel," ütles väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová. "Samas peavad kodanikud teadma ka seda, kuidas neid õigusi kaitsta siis, kui neid ei austata. Tahan, et Euroopa kodanikel oleks võimalik saada täit kasu kõigest, mis Euroopal on pakkuda."

ELi kodakondsuse ja demokraatia kohta tehtud uuringu peamised järeldused:

  • ELi kodakondsusega kaasnevaid õigusi teatakse väga hästi

Vastavalt uuringule on 65% eurooplastest kursis mõistega "Euroopa Liidu kodakondsus" ja selle tähendusega ning 26% on sellest kuulnud. Eriti hästi ollakse kursis õigusega esitada kaebusi Euroopa Liidu institutsioonidele (EL keskmine 89%, Eestis 88%), õigusega elada ükskõik millises ELi liikmesriigis (85%, Eestis 92%) ning õigusega olla teises liikmesriigis koheldud sama moodi nagu selle liikmesriigi kodanikud (81%, Eestis 81%). Järjekindlalt kasvab nende inimeste arv, kes teavad, mida teha, kui nende ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi ei austata, kuid hästi informeerituna tunneb end vaid 37% vastanuist.

Siiski on see näitaja võrreldes 2015. aasta 26%-ga 11 protsendipunkti kasvanud. 92% vastanuist (Eestis 77%) ütles, et kui nad peaksid olema mõnes väljaspool ELi asuvas riigis, kus nende koduriigil ei ole konsulaati ega saatkonda, siis pöörduksid nad abi vajades ELi delegatsiooni.

  • Vaba liikumise üldised eelised ELis

84% vastanuist (Eestis 83%) arvas, et ELi kodanike vaba liikumine Euroopa Liidus on nende riigi majandusele üldiselt kasulik. Võrreldes 2015. aastaga on see näitaja kerkinud 13 protsendipunkti: toona pidas vaba liikumist kasulikuks 71% kodanikest. Eurobaromeetri uuring tehti enne, kui enamikus liikmesriikides kehtestati COVID-19 tõttu liikumispiirangud.

  • Teadmised ELi valimistega seotud õigustest on head

Eurobaromeetri küsimustik sisaldas küsimusi ka ELi kodanike valimisõiguste kohta. 71% vastanuid (Eestis 64%) teab, et kui Euroopa Liidu kodanik elab oma päritoluriigist erinevas ELi riigis, on tal õigus seal Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ja kandideerida. Küsimusele 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kohta vastas valdav enamik, et kui neil oleks olnud rohkem ja paremat teavet valimiste kohta üldiselt ja konkreetsemalt ka ELi mõju kohta igapäevaelule, oleks see suurendanud nende valmisolekut valima minna.

 

Euroopa Komisjon kuulutab täna välja ka avaliku konsultatsiooni ELi kodakondsusega seotud õiguste üle. Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda ELi kodakondsusega seotud õiguste kohta teavet, kogemusi ja arvamusi, mida võtta arvesse järgmises ELi kodakondsuse aruandes. COVID-19 pandeemia tõttu esitatakse küsimusi ka selle kohta, kuidas on erakorralised meetmed mõjutanud ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi. Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud konsultatsioonis osalema kuni 1. oktoobrini 2020.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...