UURING: Üle poolte peavad toidu koju tellimist mugavamaks kui kokkamist

Uuringu järgi tellib vähemalt korra kuus toitu koju 44 protsenti leedulastest, 43 protsenti lätlastest ja 42 protsenti eestlastest. Sarnased on kolme riigi elanike eelistused ka väljas söömisele, mis on populaarseim just Leedus.

UURING: Üle poolte peavad toidu koju tellimist mugavamaks kui kokkamist

Toimetaja: Sandra Lepik

Uuringu järgi tellib vähemalt korra kuus toitu koju 44 protsenti leedulastest, 43 protsenti lätlastest ja 42 protsenti eestlastest. Sarnased on kolme riigi elanike eelistused ka väljas söömisele, mis on populaarseim just Leedus.

Kevade lõpus Norstati poolt paralleelselt kolmes Balti riigis läbi viidud uuringust selgus, et enim tellivad toitu koju ja söövad väljas leedulased, vähim aga eestlased. Uuringust selgub, et koju tellimist peetakse mugavaks ja aega säästvaks alternatiiviks ise kokkamisele, mida tõi välja 53 protsenti eestimaalastest.

Uuringu järgi tellib vähemalt korra kuus toitu koju 44 protsenti leedulastest, 43 protsenti lätlastest ja 42 protsenti eestlastest. Sarnased on kolme riigi elanike eelistused ka väljas söömisele, mis on populaarseim just Leedus, kus kord kuus või sagedamini käib väljas söömas 70 protsenti elanikest. Lätis ja Eestis käib vähemalt korra kuus väljas söömas vastavalt 60 ja 59 protsenti elanikest.

Wolt Baltikumi turundusjuhi Doris Roždestvenski hinnangul väärtustavad Balti riikidest enim mugavust just leedukad. "Soov toidu valmistamist asendada kiirema lahendusega on nende puhul kõige silmatorkavam. Märkimisväärse tähtsusega on leedukate jaoks rutiini vältimine, olgu see siis väljas einestamise või toidu tellimise näol. Soov on avastada uut ja põnevat," sõnas Roždestvenski.

Uuringus osalenutelt küsiti, mis põhjustel toitu koju tellitakse. Peamise põhjusena, miks toitu tellitakse, tõid eestlased (53%) välja, et see säästab neid ise toidu valmistamisest, mida sageli ei soovita teha. Esikohal on see ka uuringus osalenud lätlaste ja leedulaste seas, keda oli vastavalt 48% ja 60%.

Samuti hoiab uuringus osalenute sõnul toidu tellimine kokku aega ja võimaldab proovida roogasid, mida ise valmistada ei osata. Kiirust ja aja kokkuhoidu peavad kolme riigi võrdluses olulisimaks eestlased, keda oli uuringus 39%. Lätlastest ja leedulastest pidas kiirust toidu tellimise põhjuseks vastavalt 34% ja 27% inimestest.

Halba ilma tõi kojutellimise põhjuseks uuringus osalenutest esile 30% eestlasi, 28% lätlasi ja 32% leedulasi.


Laadimine...Laadimine...