Uus soodustus muudab retseptiravimid odavamaks

Näiteks inimene, kellel on korraga II tüüpi diabeet, kõrgenenud vererõhk, kõrge kolesteroolitase ning astma, hakkab aastas ravimitele kuluma senise 460 euro asemel kaks korda vähem.

Pilt: Scanpix

Uus soodustus muudab retseptiravimid odavamaks

Kai Maran

Näiteks inimene, kellel on korraga II tüüpi diabeet, kõrgenenud vererõhk, kõrge kolesteroolitase ning astma, hakkab aastas ravimitele kuluma senise 460 euro asemel kaks korda vähem.

Valitsus kiitis juuli lõpus heaks uue ravimihüvitise süsteemi loomise. Järgmisel aastal rakenduv uus süsteem vähendab retseptiravimitele palju raha kulutavate inimeste väljaminekuid oluliselt ja on patsiendile lihtsam, sest soodustus rakendub automaatselt apteegis ravimi ostmisel. 

"Patsient maksab juba apteegis vähem ja vahe tasub apteegile haigekassa," selgitas haigekassa tervise edenduse talituse juht Liis Hinsberg. "Selleks täiendame apteekide ja retseptikeskuse vahelist IT-lahendust."

Taotlust pole enam vaja

Riik hakkab maksma täiendavat hüvitist ravimi hinnaosale, mis ületab 100 eurot. 100-300-eurosest arvest on kavas maksta 100 eurot ületavast summast 50%. Näiteks kui inimene kulutab aastas ravimitele kokku 110 eurot, tähendab see, et ravimiarve ületab 100 eurot 10 euro võrra ning siis on täiendav ravimihüvitis tema jaoks 10 eurost pool ehk 5 eurot. Hüvitis suureneb kulutuste kasvades – 250 euro kulutamisel on see 75 eurot ning 400 euro puhul 190 eurot. Kui ravimitele kulub aastas üle 300 euro, saab seda ületavalt arveosalt soodustust 90%.

Peaminister Jüri Ratase sõnul hakkab riik maksma igal aastal ravimisoodustuseks kolm miljonit eurot. "Teatavasti leppis valitsuskoalitsioon novembris kokku, et aastatel 2018, 2019 ja 2020 on lisarahastus igal aastal eelarvest suurusjärgus kolm miljonit aasta kohta," selgitas Ratas.

Samuti kiitis valitsus heaks ettepaneku anda soodusravimite loetelu ja ravimihanked sotsiaalministeeriumilt üle haigekassale. Praegu kompenseerib haigekassa tööealisel inimesel, kellel on II tüüpi diabeet, kõrgenenud vererõhk, kõrge kolesteroolitase ning astma, talle vajalikke ravimeid 75% soodustusega. Loetletud ravimite korrapärasel tarvitamisel kirjutatakse talle ühe aasta jooksul 48-49 ravimiretsepti. Kehtivate ravimihindade ning kompenseerimiskorra järgi oleks patsiendi vältimatu kulu ravimitele aastas 467,12 eurot, uue korra järgi aga 235,99 eurot.

"Kui seni võis ravimisoodustuse suurus sõltuda ravimist, patsiendi diagnoosist ja tema töövõime staatusest, siis nüüd ka sellest, kui palju on patsient aastas eelnevalt soodusravimite peale kulutanud," ütles Hinsberg. "Seni pidi patsient ise jälgima, kas tal on õigus ravimihüvitist saada, ning tegema selle välja maksmiseks haigekassale taotluse, uue korra järgi aga teeb retseptikeskus seda tema eest automaatselt."

Ühtne retseptitasu

Haigekassa andmetel kulutab praegu olemasolevatele soodustustele vaatamata retseptiravimitele igal aastal üle saja euro 110 000 inimest ning üle 300 euro 15 000 inimest. "Uus hüvitis vähendab kindlasti elanike ravimitele kuluvat raha," nentis abilinnapea Merike Martinson. "Eriti oluline on see inimestele, kellelt ravimid röövivad suure osa sissetulekust ning kellel võivad seetõttu ravimid ostmata jääda. Ravimite kättesaadavus on vananevas ühiskonnas kasvava tähtsusega. Eakatel, kel on tavaliselt ühiskonnas tervis kehvem, kulub aastas ravimitele kuu pensioni suurune summa. Muudatus tähendab neile märgatavat kokkuhoidu."

Valitsus otsustas muuta ka 2002. aastast alates kehtinud retseptitasusid. Kui seni olid need 1,27 eurot ja 3,19 eurot, siis nüüd ühtselt 2,5 eurot retsepti kohta.

 

Vaesemad inimesed kulutavad ravimitele rohkem

• WHO 2014. aasta omaosaluse analüüs näitas, et madalama sissetulekuga leibkonnad kulutavad suhteliselt rohkem ravimitele kui jõukamad leibkonnad, kes omakorda kulutavad enam hambaravile.

• Kõige rohkem mõjutavad madalama sissetulekuga inimesi just muudatused ravimihüvitistes. Patsientide omaosaluse määr tervishoiu kulutuste katmiseks läheneb Eestis 25%-le . See on rahvastiku tervise arengukavas seatud maksimumina, mida ei tohi ületada.

• Inimeste kulutustest tervisele moodustavadki tervise arengu instituudi andmetel suurima osa ehk 38% ravimiostud. Retseptiravimite osa kuludest on 22%.

Laadimine...Laadimine...