Uus tunnel aitab mustamäelastel ja nõmmekatel spordis mõõtu võtta

Nõmme-Mustamäe kaitseala saab lauad ja pingid pikniku pidamiseks, laste mänguväljakud, spordiplatsid ning tualetid. Kaitsealal liikumine peaks tänu veebruari keskel kehtestatud planeeringule kergemaks muutuma.

Pilt: Scanpix

Uus tunnel aitab mustamäelastel ja nõmmekatel spordis mõõtu võtta

Kai Maran

Nõmme-Mustamäe kaitseala saab lauad ja pingid pikniku pidamiseks, laste mänguväljakud, spordiplatsid ning tualetid. Kaitsealal liikumine peaks tänu veebruari keskel kehtestatud planeeringule kergemaks muutuma.

Praegu peab Mustamäe nõlva all terviserajal jalutav, sörkiv või suusatav linlane ületama tiheda liiklusega Ehitajate tee, kui ta tahab teisel pool tänavat edasi sportida.

"Nõlva peal ühendab Mustamäe ja Nõmme metsi tehnikaülikooli aastakümneid tagasi rajatud sild, kuid nõlva all selline turvaline ühendus praegu puudub," ütles planeeringu juht, maastikuarhitekt Andres Levald. "Seetõttu tuleb tervisesportlasel rajalt kõrvale põigata, liikuda nõlvast üles üle silla ja siis jälle alla."

Mõeldud ka eakatele ja lastele

Selle olukorra lahendab nüüd Ehitajate tee alla rajatav tunnel. "Kui seni tuli õige koormuse saamiseks teha mitu ühe-kahekilomeetrist ringi, siis tunneli abiga saab radu mitme kilomeetri võrra pikendada," mainis Levald.

Nõlva peal asuv Harku mets ning nõlvaalused hüppetornide metsad saavad nüüd omavahel ühendatud ka väikese silla abil. "Spordiradu ühendav kergliiklussild võiks osaliselt toetuda mäenõlvale," lausus Levald.

Trepi tänava juures nõlval hakkab kulgema laudtee. Nõlvapealse ja alumise ala ühendamiseks on planeeritud ka trepp nn Gaasitrassi mäele, kergliiklustee Rahumäe kalmistu juurest Tiit Soku korvpallikooli juurde ning väiksemad tugirajad Vanakamäele, Ehitajate tee äärde ning Hüppetorni metsa. Terviserajad saavad kogu pikkuses valgustuse, teed juhatavad ning teavet jagavad viidad ja stendid. Oma mugavad ja ohutud rajad on mõeldud ka piiratud liikumisvõimega inimestele, lastele ja eakatele.

Planeeritud on üheksa ala, kus on lauad, istepingid jm vajalik pikniku pidamiseks, laste mänguväljakud, spordiplatsid ning tualetid.

Eri pargiosad üheks

Samuti ühendab planeering kaitseala eri osad. "Seni on kaitseala tänavate, maastiku ja hoonestuse tõttu tükeldatud omaette aladeks, mistõttu mõned kaitseala osad kannatavad liiga suure kasutamise all, aga teised aga seisavad niisama," rääkis abilinnapea Taavi Aas. "Maastikku risustavad kohati ebaseaduslikud rajatised, prügi, korratu parkimine ning suvalised pikniku- ja lõkkeplatsid. Planeering arvestab linlastele mugavuste loomise kõrval, et säiliks ka Mustamäe kaitseala ilus loodus."

Glehni lossi juurde kuulub kaitse all olev metsapark. Looduskaitse all on ka nõmmnelgi kasvukohad – Natura 2000 ala Sütiste metsas, Õpiringi kivid Kuusiku metsas ja Glehni pargi allikad Rõõmuallika metsas. Kaitstavatest linnuliikidest pesitsevad Kuusiku metsas kanakull ja väikepistrik, seal kasvab ka kaks suurt ja silmapaistvat tamme.

Planeering näitab, kuhu võib puhkekohti rajada

Tänu vastsele teemaplaneeringule saab Nõmme ja Mustamäe kaitsealustes metsaparkides puhata nii, et loodusele kahju ei sünni.

"Keset poole miljoni inimesega linna asuva kaitseala koormus on arusaadavalt suur ja siin ei piisa looduse kaitsmiseks pelgalt kaitseala kaitse-eeskirjast," märkis abilinnapea Arvo Sarapuu.

"Kui kaitse-eeskiri on reeglistik, mis määrab kaitsealal käitumise ja toimetamise üldised reeglid, siis teemaplaneering näitab kätte konkreetsed kohad, kuhu erinevaid puhkerajatisi on mõistlik ehitada. Mustamäe ja Nõmme elanikele annab teemaplaneeringu kehtestamine lootust, et kaitsealal saab nüüd veelgi mõnusamalt puhata. Kui näiteks spordinaised ja –mehed soovivad pikemat suusarada, siis on projekteerijate jaoks juba pool kodutööd tehtud, ning kartma ei pea ka keskkonnaametit, sest uute radade asukohad on juba dokumendis kokku lepitud."

 

Laadimine...Laadimine...