8 kommentaari

oras

Vasta kommentaarile

Kogu erastamise ja sellega kaasneva ebaseaduslikkuse tekitamise eest (võrdse kohtlemise prinsiibi rikkumine) on vastutavad peaminister M.Laar, reformiminister L.Hänni, justiitsminister K. Kama, kes institutsiooniliselt kinnitasid korra, et omandireformi viib läbi ainuisikuliselt omavalitsus, kusjuures õiguskantslerilt, kapolt ja riigikontrollilt võeti õigus kontrollida omavalitsuste tegevust ja omandireformi vastavust põhiseadusele. Omavalitsuste tegevust kontrollis sisekontroll, mis allus omavalitsuse juhile!
Kuritegelikule teele suunas omandireformi Eluruumide erastamise seadus, mis võeti Riigikogus vastu 6.mail 1993.a. ja mille poolt hääletasid 22 “isamaalast”, 7 mõõdukat (sotsiaaldemokraadid), 6 ERSP-last jt. Keskfraktsioonist hääletas seaduse vastuvõtmise poolt vaid Ignar Fjuk.
Uusomanike ja pärijate ringi hakati 1992 aastal laiendama. Võeti vastu 30 seaduseparandust. Ilmavalgust nägid " Mati Pätsi parandus", "Betlemma tädi parandus" jne.
Julmima neist, nn Pärtelpoja paranduse, “…mis oleks tagastatud majade üürnikud praktiliselt põgenikelaagrisse või endistesse Nõukogude sõjaväekasarmutesse saatnud”, otsustas Riigikogu uus koosseis 27. juunil 1995 tühistada.
Riigikogu, võttes 13. märtsil 1996. a vastu seaduse “Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kait­­se konventsiooni ja selle lisa­proto­kollide ratifitseerimisest”, tegi reservatsiooni, et konventsiooni ja selle lisaprotokollide sätted ei laiene Eestis omandireformi seadustele!
Sellega seadustati Ees­tis euroopalike inimõiguste ja põhivabaduste rikkumine oman­­direformi läbiviimisel.

lugeja

Vasta kommentaarile

Omandireformi teemal.
http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=20174

1941. ja 1949. aastal küüditas Nõukogude okupatsioonirežiim Eestist Siberisse ja teistesse kaugetesse piirkondadesse ca 30000 inimest - lõhuti kodud, pilluti laiali elud. Dokumentaalraamatud "Kaotatud kodud" (2009) ja "Lõhutud elud" (2012) räägivad samast probleemist, ent mitte võõrriigi terrorist eesti inimeste üle, vaid meie oma, Eesti Vabariigi poliitikast.

eeskuju saksamaalt

Vasta kommentaarile

http://rahvuslane.blogspot.com.ee/2017/05/saksamaa-konfiskeerib-migrantide-tarvis.html

Saksamaa suuruselt teise linna Hamburgi võimud on hakanud konfiskeerima eraomanduses maju, et leevendada elamispinna nappust, mida on teravalt võimendanud kantsler Angela Merkeli otsus lubada maale paari aastaga enam kui kaks miljonit migranti.

Eestlane

Vasta kommentaarile

Too "akadeemik" on üks isevärki tegelane.Ime kuidas sellisele lühinägelikule üldse akadeemiku tiitel omistati?Tema kaevaks kogu eestimaa üles,arvestamata sellega,et elamiseks vajame puhast joogivett,põllumaad ja puhast õhku.Nagu ütleb isamaaline laul:"Ei hõbedat kulda ei leidu me maal,vaid viljakandvat mulda on küllalt igal pool".Sakslased,kes eestimaa vallutasid ja eestlased orjastasid, maksis ju veel Eesti riik Saksamaale tagasipöördujatele kompensatsiooni.Riik väidab kogu aja,et ei ole raha meditsiinile,sotsiaal kindlustusele aga raha laiali pildumiseks teda siiski jätkub.

Tiina postitas:

Kulutati 540 miljonit, so pool miljardit tagastamiseks/kompenseerimiseks, nüüd ei leita isegi 1oo miljonit, et Laari valitsuse valeotsuste all kannatanutele midagigi hüvitada.

Piret Koppel

Vasta kommentaarile

Olen ka üks neist kelle elukohaks olnud maja tagastamine oli ebaseaduslik Saksamaalt üsna hea kompensatsiooni saamise tõttu. Leian et nüüd veel jätkuv kompensatsiooni saanutele majade tagastamine on absoluutne absurdi tipp

Jääme lootma õiglusele

Vasta kommentaarile

Ise olen selle omandireformi tõttu pidanud kahest kodust välja kolima. Minu tehtud lisaehituste kompenseerimise kohta naerdi, et ise olite rumal

Jääme lootma õiglusele

Vasta kommentaarile

Ise olen selle omandireformi tõttu pidanud kahest kodust välja kolima. Minu tehtud lisaehituste kompenseerimise kohta naerdi, et ise olite rumal

Laadimine...Laadimine...