VAATA OTSE KELL 12: Jüri Ratas, Martin Helme ja Urmas Reinsalu pressikonverentsil

Kell 12 ühendministeeriumis algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja välisminister Urmas Reinsalu.

Pilt: Dmitri Povilaitis

VAATA OTSE KELL 12: Jüri Ratas, Martin Helme ja Urmas Reinsalu pressikonverentsil

Toimetaja: Toomas Raag

Kell 12 ühendministeeriumis algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja välisminister Urmas Reinsalu.

 

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks ettepaneku täiendada riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri investeeringute kava ligi kaheksa miljoni euroga.

Haridus- ja teadusministeeriumtegi valitsusele ettepaneku täiendada teadustaristu rahastuskava kaheksa projektiga kogumaksumuses 7 932 923 eurot ja 70 senti. See summa sisaldab Euroopa Liidu (EL) toetust ja riiklikku kaasfinantseeringut ja moodustab kuni 95 protsenti abikõlblikest kuludest. Sellele peab lisanduma taotlejate omafinantseering vähemalt 5 protsenti.

Kavasse lisanduvad Eesti osalus Euroopa loodusteaduslike kollektsioonide võrgustikus, keskkonnaobservatooriumi projekt IT-lahenduste keskkonnaandmestiku kättesaadavaks tegemiseks, kosmoseuuringute maapealse infrastruktuuri arendamine ja ökosüsteemide analüüsi ja eksperimentaaluuringute projekt.

Ka lisanduvad rahastamiskavasse taimebioloogia infrastruktuuri projekt taimede fenotüpiseerimise võrgustiku loomiseks, meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu ja -teenuste eksperimentaaluuringute taristu arendamine, uute uurimisteenuste ja vajaliku taristu arendamine MAX IV sünkrotronkiirgusallikal ning E-varamu ja kogude säilitamise teine etapp

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tutvustas valitsusele Rail Balticu rajamise projekti Eesti osa vahearuannet. Tänase seisuga on Rail Balticu (RB) ettevalmistamisele, projekteerimisele ja ehitustegevusele nii Eesti omaosaluse kui Euroopa toetuse näol kulutatud umbes 42 miljonit eurot. Sellele lisandub ka hetkel käimasolevate tegevuste planeeritud kulu summas ligi 50 miljonit eurot ehk kokku üle 90 miljoni euro.

 

Laadimine...Laadimine...