VAATA OTSE: Majanduskomisjon arutab alkoholireklaami sotsiaalmeedias keelamist

Täna on riigikogu majanduskomisjonis aruteluks alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tahetakse keelata muuhulgas sotsiaalmeedias alkoholi reklaamimine ning alkoholi reklaamides positiivsete omadustega seostamine. Arutelu algab kell 14.30

Pilt: Scanpix

VAATA OTSE: Majanduskomisjon arutab alkoholireklaami sotsiaalmeedias keelamist

Täna on riigikogu majanduskomisjonis aruteluks alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega tahetakse keelata muuhulgas sotsiaalmeedias alkoholi reklaamimine ning alkoholi reklaamides positiivsete omadustega seostamine. Arutelu algab kell 14.30

Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõuga täiendatakse olemasolevat seadust riikliku järelvalve tegemise tõhustamiseks näiteks kontrollostudega, et tagada alaealistele alkoholi müümise keelu järgimine ja võidelda ebaseadusliku alkoholimüügiga.

"Eesti kuulub alkoholitarbimise poolest Euroopa keskmiste hulka, kuid alkoholist tingitud kahjud on keskmisest olulisest kõrgemad," märkis komisjoni esimees Sven Sester. Ta rõhutas, et ennekõike tuleb tähelepanu pöörata noorte alkoholitarbimisele, sest alaealisena alkoholi joomine on olulisim riskitegur alkoholisõltuvuse väljakujunemisel.

Lisaks täiendatakse ka alkoholireklaami piiranguid - täieneb kohtade loetelu, kus alkoholireklaam keelatud on ning piiratakse näiteks alkohoolse joogi reklaamimist soodsa hinna abil.

Seadusetäiendus keelab alkoholireklaami ka sotsiaalmeedia võrgustikes, ning alkoholireklaamis sisalduv teave peab olema esitatud positiivse õhkkonna kirjeldamiseta ja ei tohi jätta muljet, et alkoholil on positiivseid omadusi, alkoholitarbimine suurendab edukust või on loomulik osa elust. Ehk siis keelatakse kõik, millele siiani alkoholireklaamis rõhku pandud on.

Alkoholireklaam on seaduseelnõuga keelatud:
1) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noortekeskuse, noorteühingu, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitises, välja arvatud õppe- ja kasvatustöövälisel ajal, millal seal toimub üritus täisealistele;
2) sportimiseks ettenähtud ehitises, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas;
3) tervishoiu- ja hoolekandeasutuse ehitises;
4) Kaitseväe, Kaitseliidu ja politsei ehitises;
5) kinnipidamisasutuse ehitises;
6) kino, muuseumi ja etendusasutuse ehitises, välja arvatud alkohoolse joogi müügikohas;
7) trükises, mis on suunatud peamiselt lastele, ja trükise leheküljel, kus avaldatakse peamiselt lastele suunatud teavet;
8) peamiselt lastele suunatud ürituse toimumise kohas ja ajal ning sellise ürituse pääsmel;
9) peamiselt lastele vaba aja veetmiseks ettenähtud kohas;
10) tele- ja raadioprogrammis kella 7.00-st kuni 22.00-ni;
11) jaekaubanduses müügiks pakutaval või teeninduses laenutataval videokassetil, DVD-l, laserplaadil või mõnel muul andmekandjal ja selle pakendil;
12) ajalehe ja ajakirja ning nende lisaväljaannete esi- ja tagaküljel;
13) välireklaamina;
14) sotsiaalmeedia võrgustikes, välja arvatud alkoholikäitleja veebilehel.

Laadimine...Laadimine...