Valitsus kaalub Euroopa prokuröri kandidaate

Kui valitsus on kandidaadid heaks kiitnud, esitab Eesti nad valikukomisjonile, kes viib läbi intervjuud ning hindab esitatud kandidaate.

Pilt: Pixabay
Eesti

Valitsus kaalub Euroopa prokuröri kandidaate

Toimetaja: Vesta Reest

Kui valitsus on kandidaadid heaks kiitnud, esitab Eesti nad valikukomisjonile, kes viib läbi intervjuud ning hindab esitatud kandidaate.

Lõpliku valiku, kes kolmest kandidaadist saab Euroopa prokuröriks, teeb Euroopa Liidu (EL) nõukogu, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile. Euroopa Prokuröride valikukomisjoni ehk EPPO loomise eesmärk on tagada EL-i finantshuve kahjustavate kuritegude tõhusam menetlus.

EPPO koosneb niinimetatud kesktasandist asukohaga Luksemburgis ning niinimetatud kohalikust tasandist. Kesktasandi moodustavad Euroopa peaprokurör ja Euroopa prokurörid, keda valitakse igast liikmesriigist üks. Euroopa prokurörid moodustavad kolleegiumi, kes võtab vastu EPPO-t puudutavad strateegilised otsused. Samuti moodustatakse neist kolmeliikmelisi alalisi kodasid, mis juhivad konkreetseid kriminaalmenetlusi ning võtavad vastu olulisemaid otsuseid nagu näiteks süüdistuse esitamine ja menetluse lõpetamine.

Kohaliku tasandi moodustavad Euroopa delegaatprokurörid, keda on igast osalevast liikmesriigist vähemalt kaks. Euroopa prokurörid juhendavad oma liikmesriigist pärit delegaatprokuröre konkreetses kriminaalasjas. Delegaatprokurörid juhivad oma riigis kriminaalmenetlust ning esindavad süüdistust liikmesriigi kohtus.

Laadimine...Laadimine...