Valitsus kiitis heaks investorite kaitse tugevdamise eelnõu

Näiteks on eelnõuga ette nähtud, et klienti tuleb senisest põhjalikumalt teavitada hüvedest ja tasudest, mida pank või investeerimisühing saab või annab seoses teenuse osutamisega.

Pilt: Scanpix

Valitsus kiitis heaks investorite kaitse tugevdamise eelnõu

Näiteks on eelnõuga ette nähtud, et klienti tuleb senisest põhjalikumalt teavitada hüvedest ja tasudest, mida pank või investeerimisühing saab või annab seoses teenuse osutamisega.

"Seadusemuudatused võimaldavad investoril pankade ja teiste investeerimisteenuste pakkujate tegevusest paremini aru saada ja oma huve kaitsta. Investeerimisteenuste pakkujad peavad hakkama investorile edaspidi andma põhjalikumat teavet pakutavate teenuste ja vahendustasude kohta ning selgitama miks konkreetsed teenused või väärtpaberid just konkreetse investori vajadustega sobivad," vahendas BNS rahandusminister Toomas Tõniste pressiteadet.

Samuti on ette nähtud nõuded väärtpaberitoodete väljatöötamiseks ja klientidele turustamiseks. Neid nõudeid kohaldatakse lisaks ka investeerimishoiuste soovitamisele ja turustamisele. See aitab tagada, et selliste investeerimistoodete väljatöötamine ja turustamine toimub läbimõeldult, panga või investeerimisühingu juhtkonna teadmisel, ja nii, et klientidele pakutakse vaid selliseid investeerimisvõimalusi, mis vastavad nende vajadustele.

Eelnõuga täiendatakse väärtpaberitega seotud kliendi korralduste täitmise reegleid. Seaduse kohaselt peab pank või investeerimisühing tagama, et täidab kliendi väärtpaberikorralduse parimatel tingimustel. Edaspidi peab pank või investeerimisühing kliendile selgitama põhimõtteid, kuidas ta on valinud korralduse täitmise viisi ja koha.

Täiendatud on ka nõudeid investeerimisnõustamise osutamisele. Investeerimisnõustaja teadmised ja pädevus peavad edaspidi vastama finantsinspektsiooni kehtestatud standarditele.

Eelnõu näeb ette võimaluse börsidele ja teistele finantsturu osalistele pidada eraldi keskkonda väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete väärtpaberitega kauplemiseks.

Kavandantud muudatused puudutavad lisaks pankadele ja investeerimisühingutele ka fondivalitsejaid, varahaldusettevõtteid ja Nasdaq Tallinna börsi.

Seadus jõustub 3. jaanuaris 2018. Direktiivi ülevõtmistähtaeg on 3. juuli 2017 ja rakendumine 3. jaanuaril 2018.

Laadimine...Laadimine...