Valitsus kutsus üles ühistele pingutustele viiruse leviku peatamiseks

"Olles mures Eesti rahvatervise, epidemioloogilise olukorra, ühiskonna, majanduse, tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi ning riigi heaolu pärast, kutsume inimesi üles ühiselt pingutama, et koroonaviirus ei laastaks meie tavapärast elu," seisab valitsuse avalduses.

Pilt: Ilja Matusihis

Valitsus kutsus üles ühistele pingutustele viiruse leviku peatamiseks

Toomas Raag

"Olles mures Eesti rahvatervise, epidemioloogilise olukorra, ühiskonna, majanduse, tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi ning riigi heaolu pärast, kutsume inimesi üles ühiselt pingutama, et koroonaviirus ei laastaks meie tavapärast elu," seisab valitsuse avalduses.

"Eestis on toimunud koroonaviiruse leviku hüppeline tõus ning lähinädalad on otsustavad, kas suudame viiruse suurema laine rahvastiku hulgas peatada. Viiruse leviku kontrollimine on vajalik meile kõigile ja tervele Eesti ühiskonnale, et vältida uuesti rangemate piiravate meetmete kehtestamist iga Eesti inimese tervise kaitseks. Usume Eesti inimeste mõistlikkusse käitumisse, mis aitas meil varakevadel alanud haiguspuhanguga edukalt toime tulla," seisab avalduses.

Valitsus kutsub inimesi üles käituma hoolivalt, ettevaatlikult ja nutikalt. "Iga üksiku inimese mõistlik käitumine aitab ära hoida kahju, mis kaasneb viiruse ulatusliku levikuga," seisab avalduses.

Ka kutsub valitsus üles hoidma võõraste ja ka tuttavatega tavapärasest suuremat vahet, kuna see on kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks. Haigena ja haigusnähtudega tuleb püsida kodus. Valitsus toonitas, et inimene on kõige nakkusohtlikum kaks päeva enne ja kaks päeva pärast sümptomite teket.

Piirkondades, kus nakatumine on kõrge, tuleb vältisa rahvarohkeid kohti. Kui see pole võimalik, siis kandma rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis kaitsemaski. Kõik peod, ka need, mida peetakse pere ja lähemate sõprade ringis, on kõrgendatud nakkusohu allikas ning nende korraldamist tasub väga hoolega kaaluda, teatas valitsus.

Ka kutsus valitsus inimesi üles laadima endale alla Hoai mobiilirakendus, ning pidama kinni hügieenireeglitest, mis aitavad vältida viirusesse nakatumist.

Laadimine...Laadimine...