Valitsus nimetas Kaitseliidu ülemaks kolonel Riho Ühtegi

Valitsus nimetas täna kaitseministri ja kaitseväe juhataja ettepanekul Kaitseliidu ülemaks kolonel Riho Ühtegi. 

Pilt: Scanpix

Valitsus nimetas Kaitseliidu ülemaks kolonel Riho Ühtegi (1)

Toimetaja: Toomas Raag

Valitsus nimetas täna kaitseministri ja kaitseväe juhataja ettepanekul Kaitseliidu ülemaks kolonel Riho Ühtegi. 

Peaminister Jüri Ratas tänas ametist lahkuvat Kaitseliidu ülemat kindralmajor Meelis Kiilit, märkides, et tema ametiajal Kaitseliidu võimekus kasvas.

"Tänan Kiilit olulise töö eest ja panuse eest Kaitseliidu arengusse ja seeläbi kogu ühiskonna kaitsetahte ja kaitsevõime suurendamisse," ütles Ratas.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul peab Kaitseliidu ülema kohale asuv inimene omama põhjalikke teadmisi ja pikaajalist teenistuskogemust, tundma hästi Kaitseliitu ning mõtlema strateegiliselt. 

“Vabale tahtele tugineva sõjalise organisatsiooni liidriks olemine nõuab ohvitserilt ehk enamatki kui traditsioonilise sõjalise üksuse juhtimine. Kindralmajor Meelis Kiili on teinud suurepärast tööd ja olen veendunud, et kolonel Riho Ühtegi võtab juhtimise üle, arendades Kaitseliitu edasi järjepidevalt, tasakaalustatult ja professionaalselt,” ütles Luik.  

Riho Ühtegi on üks Kaitseliidu asutajaliikmetest, kus ta 1991. aastal alustas ka oma ohvitserikarjääri. Alates 2012. aastast on kolonel Ühtegi kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem. Tema juhtimisel on loodud ja välja arendatud Eesti erioperatsioonide sõjaline võimekus, mida hinnatakse kõrgelt nii kodu- kui välismaal. 

Oma teenistuse jooksul on kolonel Ühtegi olnud kaitseväe peastaabi ja maaväe staabi luureosakonna ülem, õppejõud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning Luurepataljoni ülem. Ta on osalenud välisoperatsioonidel Afganistanis ning olnud kaitseatašee Gruusias. 

Lisaks oma ametikohajärgsetele ülesannetele koolitab Riho Ühtegi Tallinna Ülikoolis riigikaitseõpetajaid ning panustab Kaitseliidu väikeüksuste taktika arendamisse. 

Riho Ühtegi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning Balti Kaitsekolledži kolonelide kursuse. 

Pärast seitse aastat kestnud edukat teenistust sel ametikohal siirdub tänane Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili välisteenistusse. 

Vastavalt Kaitseliidu seadusele juhib Kaitseliitu Kaitseliidu ülem, kes allub vahetult Kaitseväe juhatajale. Kaitseliidu ülema nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt valitsus kaitseministri ja Kaitseväe juhataja ühisel ettepanekul, kuulates ära vanematekogu arvamuse. 

Kolonel Riho Ühtegi asub ametisse käesoleva aasta 19. juulist.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...