Valitsus plaanib heaks kiita pensionite 7,6-protsendilise tõusu

Valitsus plaanib homsel istungil heaks kiita aprillist pensionite keskmiselt 7,6-protsendilise kasvu, ehk kokku summaarselt 97,6 miljonit eurot. Peale seda on näiteks 44-aastase staažiga inimese keskmine pension alates 1. aprillist üle 30 euro kõrgem ehk 446,5 eurot senise 415,6 asemel.

Pilt: Scanpix

Valitsus plaanib heaks kiita pensionite 7,6-protsendilise tõusu (1)

Valitsus plaanib homsel istungil heaks kiita aprillist pensionite keskmiselt 7,6-protsendilise kasvu, ehk kokku summaarselt 97,6 miljonit eurot. Peale seda on näiteks 44-aastase staažiga inimese keskmine pension alates 1. aprillist üle 30 euro kõrgem ehk 446,5 eurot senise 415,6 asemel.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär. Töövõimetoetuse suuruse arvutab töötukassa iga kalendrikuu kohta.

Pensioniindeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi muutusest ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Tarbijahinnaindeks tõusis 2017. aastal võrreldes 2016. aasta keskmisega 3,4 protsenti ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv on Rahandusministeeriumi andmetel 8,7 protsenti.

Riiklike pensionide indekseerimise maksumus käesoleval aastal on 97,6 miljonit eurot. Riiklikke pensione indekseeritakse 375 649 pensionäril. Töövõimetoetuse saajate arv 2018. aastal on hinnanguliselt 62 600 inimest.

Kehtiv pensionide indekseerimise kord hakkas kehtima 10 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, kui indekseerimine seoti varasemast suuremas mahus sotsiaalmaksu laekumisega.

Lisaks plaanib valitsus kinnitada 2017. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmiseks suuruseks 2655,85 eurot, mida on 7,45 protsenti rohkem kui aasta varem. Sellest summast sõltub pensioni kindlustusosa suurus.

Möödunud aastal töötanud pensionäride pensionid suurenevad, sest neile lisandub eelmise aasta töötamise eest kindlustusosak, mis arvutatakse kasutades uut keskmist suurust. Pensionikindlustuse osa uut keskmist suurust kasutatakse pensionide määramisel ja ümberarvutamisel tähtajaga alates 1. aprillist. Eelmisel kalendriaastal töötas 730 301 isikut, nendest 157 685 olid pensionärid.

Valitsus tõstab haiglatele tervishoiuteenuste eest makstavaid tasusid

Valitsus otsustab homme haigekassa tervishoiuteenuste loetelus ehk niinimetatud hinnakirjas olevatele tervishoiuteenustele uute hindade määramise.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski esitatud määruse eelnõuga kehtestatakse haigekassa tervishoiuteenuste loetelus olevate tervishoiuteenuste uued hinnad alates 1. aprillist 2018, teatas valitsuse pressiesindaja.

Hindade tõusuga tagatakse 2017. aastal 25. aprillil sõlmitud kollektiivlepingu täitmine, mis nägi ette tervishoiutöötajate miinimumtunnitasude tõusu alates 1. aprillist 2018. Uued miinimumtunnitasud on arstidel 11,35 eurot tunnis (kehtiv 10,53 eurot), eriarstidel 12,00 eurot tunnis (kehtiv 10,90 eurot); õe puhul 6,85 eurot tunnis (kehtiv 6,03 eurot) ja hooldajatel 4,20 eurot tunnis (kehtiv 3,70 eurot).

Ühtlasi muudetakse Hiiumaa haigla rahastamise korda – minnakse üle kuu kaupa eelarvepõhisele rahastamisele. Eelarvepõhine rahastamine tähendab, et haigekassa ei osta haiglalt teenuseid ravijuhtudena, vaid haiglale makstakse kuutasu eriarstiabi ja õendusabi osutamiseks. Sellega toetatakse Hiiumaa haigla püsimajäämist, et tagada saareelanikele eriarstiabi ja erakorralist arstiabi osutav haigla ka tulevikus.

Lisaks on haigekassa tervishoiuteenuste loetelus täpsustatud mõnede tervishoiuteenuste rakendamistingimusi.

Töötasuga seotud muudatustega kaasnev mõju haigekassa eelarvele on umbes 35 miljonit eurot ning Hiiumaa haigla rahastamise korra muutmise on mõju 325 640 eurot. Nende kuludega on haigekassa eelarves arvestatud.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...