Valitsus tõstab ka kutsekooliõpilaste koolilõuna toetusmäära ühe euroni

Valitsus suurendab kutseõppeasutustes pakutava tasuta koolilõuna toetust 78 eurosendilt ühele eurole õpilase kohta päevas, võrdsustades sellega koolilõuna toetamise tingimused üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes.

Pilt: Scanpix
Eesti

Valitsus tõstab ka kutsekooliõpilaste koolilõuna toetusmäära ühe euroni

Valitsus suurendab kutseõppeasutustes pakutava tasuta koolilõuna toetust 78 eurosendilt ühele eurole õpilase kohta päevas, võrdsustades sellega koolilõuna toetamise tingimused üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes.

Minister Mailis Repsi sõnul oli kutsekoolidele toetuse suurendamine loomulik samm selleks, et tagada kõikidele õpilastele võrdsed tingimused. "Õige toitumine aitab paremini uusi teadmisi omandada ning toetusega suurendame õpilaste võimalusi koolipäeva jooksul jõu taastamiseks. Suurema toetusega saab koolides pakkuda õpilastele tervislikumat ja tasakaalustatumat lõunat," ütles Reps pressiteate vahendusel BNS-ile.

Eelnõu kohaselt suurendatakse kutseõppeasutuste koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta õppepäevas 0,78 eurolt 1 euroni. Muudatus eesmärk on suurendada koolide võimalusi pakkuda õpilastele tasuta tervislikku koolilõunat. Kokku kasvas kutseõppes õppivate koolilõuna toetus enam kui 0,5 miljonit eurot ehk päevane summa õpilase kohta tõusis 78 eurosendilt 1 euroni. Muudatus puudutab rohkem kui 10 tuhandet kutseõppes õppivat õpilast.

Koolilõuna toetus on ette nähtud kutseõppe esmaõppe õppekavadel õppivatele kuni 20-aastastele keskhariduseta õpilastele. Sõltumata õpilaste vanusest eraldatakse koolilõuna kulude katmise toetust ka õpilastele, kes õpivad enne 2013. aasta 1. septembrit Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadel põhihariduse nõudeta kutseõppes, põhihariduse baasil kutseõppes või kutsekeskharidusõppes.

Määrus jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2018 ning rakendamiseks vajalikud vahendid on 2018. aasta riigieelarves kinnitatud ning 2018 aasta kutsekoolide eelarvega koolidele eraldatud.

Laadimine...Laadimine...