VALITSUSKRIIS LÄBI: rahvahääletus abielu mõiste üle tuleb kevadel

EKRE esimees Martin Helme, Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder teatasid ühisavalduses, et meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse.

Pilt: Rene Suurkaev

VALITSUSKRIIS LÄBI: rahvahääletus abielu mõiste üle tuleb kevadel (11)

Toimetaja: Toomas Raag

"Rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle on plaanis läbi viia 2021. aasta kevadel lähtudes ühisavalduses välja toodud põhimõtetest ning kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja põhiseaduslike väärtustega," teatasid Keskerakonna esimees Jüri Ratas, EKRE esimees Martin Helme ja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder täna tehtud avalduses. 

"Meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse," teatavad erakonnad ühisavalduses.

"Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, Eesti inimeste ja riigi jaoks olulistele väärtustele ning kolme erakonna sõlmitud koalitsioonilepingule peame arendama demokraatlikku õigusriiki, kus ühiskonnas on tagatud inimõigused, sõnavabadus ja isikuvabadused; kus austatakse kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning kus igaühel on võimalus ennast teostada," seisab avalduses.

"Samadest põhimõtetest lähtume riigielu küsimusena rahvahääletuse läbiviimisel abielu mõiste üle," teatasid erakonnad. "Rahvahääletust saab läbi viia ainult ühisosa otsivalt, rahumeelselt ning provotseerimata ühtegi ühiskonnagruppi. Me ei luba ühegi inimese väärikust alandada ega kedagi rünnata. Valitsuskoalitsioon seisab ühemõtteliselt viha õhutamise vastu. Soovime kampaaniat läbi viia keskendudes sisulistele argumentidele ja maailmavaatelistele tõekspidamistele, vältides solvavat ning ähvardavat retoorikat ja käitumist. Austades erinevaid arvamusi, kutsume üles nii opositsiooni kui koalitsiooni poliitikuid, meediat ja erinevaid huvigruppe tunnetama oma vastutust ning pidama väitlusi väärikalt."

Erakonnad rõhutavad ühisavalduses põhiseaduse paragrahvi 12, mille kohaselt ei tohi kedagi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. 

Samuti tuuakse ühisavalduses esile põhiseaduse paragrahvi  45, mille kohaselt on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. See õigus lõpeb seal, kus algavad teiste inimeste õigused ja vabadused, nende tervis, au ning hea nimi.

Koalitsioon töötab, koalitsioon läheb edasi

Peaminister Jüri Ratase sõnul saab täna öelda, et need olid rasked viis päeva - see kriis on tänaseks seljatatud, kriis on läbi. "Kindlasti on olnud see väga pingeline ja mul on hea meel, et oleme suutnud leida keerulises seisus ühisosa ja siit edasi minna," sõnas ta. "Minu jaoks on oluline see, et seista kõigi Eesti inimeste eest. Eesti on riik, mis on märkav, hooliv, kus on armastust, aga kus on ka sõnavabadus. Koalitsioon töötab, koalitsioon läheb edasi." 

EKRE esimees Martin Helme ütles, et maailmavaatelised vaidlused on tihtilugu kõige ägedamad vaidlused. "Küllap jätsime mingid asjad koalitsioonileppe tegemisel läbi vaidlemata," lausus ta. "Need vaidlused on viinud meid lähemale üksteise mõistmisele. Täna on koalitsioon tugevam kui ta oli nädal tagasi. Täna on usaldus koalitsiooniliikmete vahel tugevam kui nädal tagasi. Oleme välja tulnud tugevamana, targemana." 

Helme ütles, et tal ei ole kunagi olnud kahtlust selles, et tänane koalitsioon on parim valitsus Eestile ja teeb väga häid asju. "Nendele asjadele keskendudes, ja kui unustame ära selle, ja lähme kaasa opositsiooni poolt püsti pandud võltsnarratiiviga või võltsrünnakutega, oleme lasknud ennast eksitada," märkis ta. "Tänan Jürit ja rahusobitajat Helirit. Jüri on Eesti poliitika kõrgpilotaaž."

Ühtki kriisi ei tohi lasta raisku minna

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et ühtki kriisi ei tohi raisku lasta minna. "Tulime välja kogenuma ja targemana, eks tundsime teineteist paremini tundma ja kriitilistes olukordades õpitaksegi teineteist paremini tundma," sõnas ta. "See annab võimaluse tajuda partnerit paremini ja pärast kriisi me seda tajume. Kas see pidi nii valuliselt toimuma, on omaette küsimus. Rahvatarkus ütleb, et valulik armastus pidigi see kõige tugevam armastus olema." 

Ratas ütles, et viimased päevad on olnud väga rasked ja keerulised. "Aga nii nagu ütles Martin: keerulistes päevades on olnud üks siht see, et suudame Eestimaa elu ja inimeste elu teha paremaks. See on laiapõhjaline, parim koalitsioon," lausus ta. 

Ratase sõnul saab rahvahääletust saab viia ühisosa otsivalt, rahumeelselt, provotseerimata ühtegi inimgruppi. "Kutsume üles nii opositsiooni- kui koalitsioonipoliitikuid, meediat, huvigruppe tundma oma vastutust. Rahvahääletus on plaanis läbi viia 2021 kevadel," lisas ta. 
 

Ratas ütles, et oma veendumusi tuleb levitada, see on demokraatliku ühiskonna üks nurgakivi. "Kedagi suukorvistada pole meie soov. Aga see debatt peab käima tsiviliseeritult," lisas ta. 

Martin Helme täiendas, et usaldus on osapooolte vahel täielikult taastunud.

Ratase sõnul on koalitsioon üksteist õppinud paremini tundma. "Oleme teie ees pannud allkirjad dokumendile. Oleme teie ees käed löönud. Olen kindel selles osas. Kui see on kokku lepitud, nii on," sõnas ta. 

Seeder ütles, et ta on optimist ja usub inimeste arenemise võimesse. "Eks selle kriisi sisu oli emotsionaalselt üles köetud poliitikute omavaheline suhtlus," rääkis ta. "Ega keegi meist kolmest osapoolest ei soovinud kogu selle kriisi jooksul ka valitsuskoalitsiooni lagunemist. Millised on alternatiivid? Kas need on paremad valikud kui tänane koalitsioon. Paremaid valikuid täna selles riigikogu kombinatsioonis, koosseisus ei ole. Ka see sunnib meid ühiselt jätkama. Valulik armastus on tugev armastus. Eks see on ikkagi ka alati suurel määral mõistusabielu, meil kõigil on omad maailmavaated, kanname ühisosa: et ei tehta haiget, et ükski koalitsiooni osapool ei ela teise arvelt." 

Helme tänas ka Reformierakonda. "Üks oluline õnnistus tänasele valitsusele on opositsioon," rääkis ta. "Kui oleme milleski kokku leppinud ja teiste nähes alla kirjutanud, võib kindel olla, et see peab. Milles meil tüli oli? See võib-olla oli emotsionaalne ja irratsionaalne. Meil oli mure, et üks meile oluline koalitsioonipunkt ei realiseeru. Ka see on osa sellest, et võime kindlad olla: see, milles oleme kokku leppinud, see püsib." 


 

 


 

11 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...