Vandeadvokaat Leon Glikman: isegi süütu inimene ei usu Eesti riigis enda õigeksmõistmisesse

"Õigeksmõistmisi on 1% või vähem, 99% juhtudel mõistetakse inimene süüdi," rääkis vandeadvokaat Leon Glikman. "Selle tagajärg on see, et üle 80% süüdimõistetud isikutest valivad lihtmenetluse, kaasaarvatud kokkuleppemenetluse, kus juhtum lõpeb automaatselt süüdimõistmisega. Põhjuseks on see, et inimene ei usu, et teda võidakse õigeks mõista. Isegi, kui inimene leiab, et ta pole süüdi, ei julgeta riigile vastu vaielda."

Pilt: Scanpix

Vandeadvokaat Leon Glikman: isegi süütu inimene ei usu Eesti riigis enda õigeksmõistmisesse (5)

"Õigeksmõistmisi on 1% või vähem, 99% juhtudel mõistetakse inimene süüdi," rääkis vandeadvokaat Leon Glikman. "Selle tagajärg on see, et üle 80% süüdimõistetud isikutest valivad lihtmenetluse, kaasaarvatud kokkuleppemenetluse, kus juhtum lõpeb automaatselt süüdimõistmisega. Põhjuseks on see, et inimene ei usu, et teda võidakse õigeks mõista. Isegi, kui inimene leiab, et ta pole süüdi, ei julgeta riigile vastu vaielda."

Vandeadvokaat Leon Glikman tõdes Tallinna TV saates "Mõtleme taas", et Eesti muutub aina riigikesksemaks, mille ilminguteks on nii massiline jälitustegevus, õigeksmõistvate otsuste puudumine, trahvide tõstmine kui ka täiskasvanud elanikkonnast enamiku väärituks pidamine.

"See, et riik peab enamikku täiskasvanud elanikkonnast väärituks näitab fakt, et Eesti vastutusvõimelisest elanikkonnast 55.6% on kantud avalikku karistusregistrisse. Samas on paradoksaalne, et nende samade inimeste maksud kõlbavad riigile küll," märkis Glikman.

Riigikesksuse ilmingu teine näide, plaan tõsta trahve 250%, kinnitab, et trahvid on Eestis riigieelarve täitmise vahend. "Igas demokraatlikus riigis oleks kasvõi 25%-ne trahvide tõus toonud kaasa ülima debati. Meil võetakse selline seadus lihtsalt tuimalt vastu, ehkki trahvid on meil niigi ülikõrged. Näiteks Iisraelis on elatustase meist 2-2,5 korda kõrgem, ent parkimistrahvid meie omadest madalamad."

Glikman nentis, et ka pole taasiseseisvumise ajal Eestis kunagi olnud võistlevat kohtumenetlust, ometi on Euroopa Inimõiguste Kohus alati toonitanud, et ausa menetluse alus on võrdsete relvade põhimõte, kus nii prokuröril kui advokaadil on võrdsed võimalused ja teadmised. "Praegune kohtumenetlus seda absoluutselt ei võimalda. Hullem veel, isegi kui Euroopa Inimõiguste Kohus tuvastab, et kellegi suhtes on ausa menetluse põhimõtet rikutud, ei tähenda see automaatselt süüdimõistva otsuse tühistamist. Näiteks kohtuasjas LEAS vs EESTI tuvastati, et nimetatud isiku suhtes rikuti Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni - menetlus oli ebaaus, ent vaatamata sellele jäi süüdimõistev otsus jõusse. Seega on meil süüdimõistmine võimalik ka ebaausa menetluse tulemusel," sõnas Glikman.

Vandeadvokaat ei tea, miks Eesti menetlusseadus võeti üle Nõukogude võimult, kui see on täiesti ebaefektiivne ega võimalda kriminaalmenetluses ausat menetlust ja  normaalset tõetuvastamist. "Isegi meie kehva menetlusseaduse raames püütakse kaitsja õigusi ahendada, näiteks riigisaladuse motiivil või põhjusel, et see võib takistada uurimise läbiviimist. Tulemuseks on see, et õigeksmõistmisi on 1% või vähem, 99% juhtudel mõistetakse inimene süüdi. Selle tagajärg on see, et üle 80% süüdimõistetud isikutest valivad lihtmenetluse, kaasaarvatud kokkuleppemenetluse, kus juhtum lõpeb automaatselt süüdimõistmisega. Põhjuseks on see, et inimene ei usu, et teda võidakse õigeks mõista. Isegi, kui inimene leiab, et ta pole süüdi, ei julgeta riigile vastu vaielda."

Glikman nentis, et meie inimesed usuvad, et süsteemiga pole mõtet võidelda. "Inimesed elavad hirmufoonil ja see on halb, kuna eneseteostusvõime langeb. Inimene ei tegutse enam efektiivselt, vaid nii, kuidas ametnikud tahavad. Paraku pole enamus meie ametnikke võimelised elus läbi lööma. Eestis on ka nii, et kui mingisugune norm, ükskõik kui totter see ka poleks, kehtestatakse, hakatakse seda väga aktiivselt juurutama. Seepärast ma ka ei imesta, et meil on ametnikke, kes leiavad, et autos kaasasõitja pidanuks kontrollima autojuhi joobeastet."

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...