3 kommentaari

kulissidetagune

Vasta kommentaarile

See tähendab vastupanu eelkõige liitlasriikide Inglismaa, Nõukogude Liidu ja USA osalusel toimunud Tehereni ja Jalta konverentside kokkulepetele.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tehran_Conference
http://kultuur.elu.ee/ke528_reeturlik_kokkulepe.htm

http://freemasonrywatch.org/yalta_brotherroosevelt.html https://www.eesti.ca/index.php?op=article&articleid=27190
https://www.eesti.ca/index.php?op=article&articleid=27190

Aga ka 1939. aasta Inglismaa, Prantsusmaa ja Nõukogude Liidu poolt sõlmitud Kolmikpaktile.
https://parnu.postimees.ee/2135313/nsv-liidu-ja-laaneriikide-salajane-koostoopakt http://kultuur.elu.ee/ke492_salapakt.htm

hmm

Vasta kommentaarile

Kuidas olid lood vastupanuliikumisega Saksa okupantide vastu?

Rahvusvaheliselt loetakse teljeriikide poolel sõdinuid välismaalasi kollaborantideks.
https://en.wikipedia.org/wiki/Collaboration_with_the_Axis_Powers

http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=13908
Ajakirjanik Andres Raid nõudis Tallinna halduskohtus Sotsiaalministeeriumilt Genfi konventsioonist lähtuvalt enese represseerituks tunnistamist kui Nõukogude armees teenima sunnitud eestlast ja taotles Sotsiaalministeeriumilt sellega kaasnevaid represseeritutele suunatud hüvitisi. Tallinna halduskohus, Tallinna ringkonnakohus ja nüüd ka Riigikohus otsustasid, et Nõukogude armees teenima sunnitud eestlasi ei represseeritud.
Samas on meie võimud absoluutselt veendunud, et Eesti riik oli Nõukogude Liidu poolt okupeeritud. See teooria on sisse viidud ka ajalooõpikutesse.

ingerlane

Vasta kommentaarile

1944. aasta 21. septembril püüdis Tiefi valitsus organiseerida rahvuslikke kaitsejõude. Kuid kontakt nii rindeväeosade ja soomepoistega kui ka admiral Pitkaga oli lootusetult katkenud. “Haukka–Tümmler” luuregrupi raadiosaatja abil edastati Uluotsa käskkirjad, valitsusdeklaratsioon ja valitsuse korraldused vaid Rootsi välisdelegatsioonile.

http://en.wikipedia.org/wiki/Moonsund_Landing_Operation
Moonsundi dessant 29.09.1944 – 24.11.1944: siin sõdivad NLiit ja Soome juba liitlastena Saksamaa vastu.

Laadimine...Laadimine...