VIDEO! Advokaadibüroo: pensionireform on põhiseadusega kooskõlas

Justiitsministeerium avaldas kolmapäeval advokaadibüroo Glikman Alvin Levin poolt koostatud analüüsi pensionireformi põhiseadusikkusest, mille järgi on reform põhiseadusega valdavalt kooskõlas.

Pilt: Scanpix

VIDEO! Advokaadibüroo: pensionireform on põhiseadusega kooskõlas

Toimetaja: Toomas Raag

Justiitsministeerium avaldas kolmapäeval advokaadibüroo Glikman Alvin Levin poolt koostatud analüüsi pensionireformi põhiseadusikkusest, mille järgi on reform põhiseadusega valdavalt kooskõlas.

Analüüsis välja toodud järeldused puudutavad muu hulgas näiteks eelnõu osa, mis annab teise samba pensionikogujale teisest sambast väljumisel õiguse võtta rahas välja ka tema eest teise sambasse makstud 4 protsenti sotsiaalmaksu osa.

"Selles nähakse vastuolu võrdsuspõhiõigusega, kuna esimese samba pensionikogujad oma sotsiaalmaksu enne pensionipõlve välja võtta ei saa. Advokaadibüroo hinnangul ei esine siin põhiseadusest tuleneva võrdsuspõhiõiguse rikkumist, kuna esimese ja teise samba pensionikogujate õiguslik kohtlemine on juba olemasolevas süsteemis niivõrd erinev, et tegemist ei ole meie hinnangul võrreldavate gruppidega," seisab dokumendis.

Advokaadibüroo kahtleb ühtlasi, kas muudatus, mille kohaselt isikutel võimaldatakse nõuda kõikide osakute tagasivõtmist, kuid mitte osakute osalist tagasivõtmist, riivab osakute osalise tagasivõtmise võimaluse puudumise tõttu omandipõhiõigust.

"Nimelt laiendatakse reformiga täna niigi väga piiratud pensionifondi osakute käsutamise võimalusi ja asjaoluga, et neid võimalusi ei laiendata selliselt, et isik saab nõuda lisaks kõigi osakute tagasivõtmisele nende osalist tagasivõtmist, ei kehtestata põhiseaduse paragrahv 2 lõige 2 kaitseala riivavat omandipõhiõiguse piirangut," kirjutatakse analüüsis.

Büroo hinnangul on eelnõu koostajad ühtlasi arvestanud asjaoluga, et juhul, kui teisest sambast väljujaid on palju, võib see negatiivselt mõjutada teise sambasse jääjate pensioniosakute väärtust. Tegemist on omandipõhiõiguse riivega, mis on analüüsi hinnangul siiski proportsionaalne.

"Riive ei ole väga intensiivne, sest avab pensionikogujate osakute väärtuse vaid ühele  täiendavale investeerimisriskile, mida on eelnõuga püütud ka raha väljavõtmise piirangutega maandada. Riive legitiimne eesmärk on aga reformi praktiline elluviimine, millega riik püüab saavutada tugevamat konkurentsi turuosaliste vahel, pensionikogujate suuremat teadlikkust ja nende koosmõjus lõppkokkuvõttes suuremaid pensione. Abinõu on sobiv, vajalik ja mõõdukas ehk ei riiva omandipõhiõigust enam kui vajalik eesmärgi saavutamiseks."

Veel tuuakse näiteks välja eelnõu osa, mille kohaselt rakendub teisest sambast väljamakse piirang 10 100 euro näol. Seetõttu isikud, kes soovivad teisest sambast raha välja võtta ja kelle teise samba väärtus on sellest piirist kõrgem, on ebasoodsamas olukorras.

"Me ei ole veendunud selliselt seatud piirangu põhiseaduspärasuses, aga kindlasti ei saa ühemõtteliselt väita, et piirang on ilmselgelt põhiseadusega vastuolus, sest piirangul on kaalukad põhjendused. Piirangut on võimalik leevendada, et tagada selle põhiseaduspärasus," seisab analüüsis.

Esmaspäeval läbis pensionireformi eelnõu riigikogus esimese lugemise, selle jõustudes muutub teise pensionisambaga liitumine ja sealt lahkumine kõigile vabatahtlikuks.  

Laadimine...Laadimine...