VIDEO! BBC News: Eesti on Euroopa edetabelis uusim haridusjõud

"Kui küsida, mis on meie tugevused, siis tooksin välja selle, et aitame järgi kõiki õpilasi. Meil on palju sotsiaalseid teenuseid haridussüsteemis, mis toetavad õppijat koolis," selgitas häid tulemusi haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Pilt: Albert Truuväärt
Haridus Välismaa Eesti

VIDEO! BBC News: Eesti on Euroopa edetabelis uusim haridusjõud

Juuli Nemvalts

"Kui küsida, mis on meie tugevused, siis tooksin välja selle, et aitame järgi kõiki õpilasi. Meil on palju sotsiaalseid teenuseid haridussüsteemis, mis toetavad õppijat koolis," selgitas häid tulemusi haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Täna avalikustatud ülemaailmse OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemuste kohaselt on Eesti põhikooliõpilaste oskused Euroopa absoluutses tipus, seda kõigis kolmes uuritud valdkonnas – matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes.

Branwen Jeffreys, BBC News toimetaja, kirjutas eile hommikul, et Eesti on Euroopa uusim haridusjõud. "Eesti edestab mõjukates ülemaailmsetes haridustestides peamisi Euroopa juhtivaid majandusriike, sealhulgas Ühendkuningriike," kinnitas Jeffreys. "2016. aastal avaldatud Pisa tulemustes tuli Eesti teaduses kolmandale kohale, samal ajal kui Suurbritannia oli 15. kohal ja lugemisel oli Eesti kuuendal kohal - kaugelt üle Ühendkuningriigi 22. koha."

PISA 2018 Euroopa riikide pingereas on Eesti 15-aastased noored nii lugemises, matemaatikas kui ka loodusteadustes esimesel kohal. Maailmas on Eesti õpilased lugemises viiendal, matemaatikas kaheksandal ning loodusteadustes neljandal kohal. Eesti kuulub maailma viie riigi hulka, kus on õpilased suutnud näidata koguni kahes valdkonnas varasemast paremaid tulemusi. PISA näitab, et Eesti haridussüsteem tagab nii põhihariduse tulemuslikkuse kui ka võrdsuse – teiste riikidega võrreldes on Eestis suur nende õpilaste osakaal, kes vaatamata pere ebasoodsamale sotsiaal-majanduslikule taustale omandavad väga häid teadmisi ja oskusi.

Ületades iseennast

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et oleme ainulaadses positsioonis, kuna Eesti on oma testide tulemustaset veelgi tõstnud. Kui teised riigid on tõusu tehes olnud varasemalt pingereas madalamatel positsioonidel, siis meie oleme suutnud olemasolevat head taset veelgi kergitada.

"Kui küsida, mis on meie tugevused, siis tooksin välja selle, et aitame järgi kõiki õpilasi. Meil on palju sotsiaalseid teenuseid haridussüsteemis,“ rõhutas Reps. „Väga paljudes riikides on klaaslaed, mis takistavad õppimist haridusasutustes, sellised takistused Eesti haridussüsteemis puudavad. Meie koolide vahed on väga-väga väikesed."

Minister juhtis tähelepanu sellele, et põhikoolide tasemed on väga ühtlased. "Oleme haridusrahvas ja väärtustame õppimist ja nutikust. Õnneks me ei ole nutikust suure võrdsusega kaotanud. See nutikuse märkamine ja toetamine haridussüsteemis on meile olnud oluline. Kuigi mõnikord on nutikuse märkamine ka tüütu, aga sellel vaatamata me jätkame valitud suunda."

Repsi sõnul on veidi tõusnud ka õpilaste lugemisvalmidus ja üldine lugemisoskuse tase.

"Tahame, et meie usk lugemisse ja lugemisoskusesse tõuseks veelgi," kinnitas minister. "Ka sellel aastal on endiselt meie tähelepanu keskpunktis õppimistoetav keskkond. Väga oluline on, et meie koolides on tugisüsteemid. Mida tugevalt me saame noort inimest järje peale aidata, seda paremini saab noor õppimises edasi. Seda aitamist tuleb kooli tasandil kohe teha."

Veel mainis minister, et õnneks on vähenemas eesti- ja venekeelsete koolide vahe ja ministeerium tegeleb selle probleemi lahendamise nimel.

Haridust väärtustades

"Oleme oma haridusega absoluutses tipus, eriti oleme tänulikud väga paljudele koostööprogrammidele, mida oleme teinud koostöös Soome, Hollandi, Suurbritanniaga. Mul on väga hea meel, et maailma haridussüsteemide tipud on meiega jaganud oma edusammude põhjuseid," lausus Reps.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts, et matemaatikas on Eesti õpilased Euroopas esimesel ja maailmas kaheksandal kohal.

"Meil on kõige vähem õpilasi, kelle oskused on alla baastaseme. 15,5 protsenti Eesti õpilasi on matemaatikas tippsooritajad, OECD keskmiselt on see 10,9 protsenti. Linnas õppijatel on matemaatikas tulemused veidi paremad, kui maal õppivatel lastel," kinnitas ta.

Veel paremad tulemused on loodusteaduse valdkonnas, mille alla kuuluvad füüsika, keemia ja loodusteadus. Eesti õpilased saavutasid 530 punkti ja selle tulemusega oleme loodusteaduste alal väga kõrgel kohal. 2018. aasta uuringus edestavad tüdrukud poisse viie punktiga. Baastasemel ooleme maailmas kolmandal kohal, meil on kõige vähem neid õpilasi, kellel on alla baastaseme teadmisi, neid on ainult 8 protsenti, kui riikide lõikes kuulub sinna 22 protsenti õpilastest. Ka on meil tipptasemel 12 % õpilastest.

70 protsenti Eesti õpilastest on eluga rahu

Kristi Vinter-Nemvalts rõhutas, et õpilaste sotsiaal-majanduslik tase avaldab laste õpitulemustele olulist mõju. "Seda mõõdetakse indeksiga, mis arvestab muu hulgas vanemate haridustaset ja ka raamatute hulka kodus," rõhutas Vinter-Nemvalts lugemisoskuse suurt rolli laste arengus.

Heaks tulemuseks peab asekantsler ka seda, et 70 protsenti Eesti õpilastest on eluga rahu.

"Kindel on see, et oleme oma tulemustega tipus. Kuid me peame arvestama sellega, et maailm muutub oma tingimustega kiiresti. Praegu oleme OECD testitulemustega keskmisest kõrgemal. Peame vaatama, kuidas olla endiselt sellel tasemel. Laps, kes tunneb ennast koolis hästi ja ta ei tunne ennast kiusatuna, õpib kindlasti koolis hästi. Mida saame koolides rohkem õppida, on koostööoskused, sest seda ootab meilt edaspidine tööelu," kinnitas Vinter-Nemvalts. "Meie õpilased kulutavad võib olla õppimisele vähem aega, kui teiste riikide õpilased aga meie õpilastel on võimalik rohkem tegeleda huviharidusega."

Vaata PISA testide tulemusi SIIT.

Laadimine...Laadimine...