VIDEO! Enesetapjad on sattunud sageli EMOsse, kuid vigastusi ei märgita suitsiidikatsetena

"Enesetapu olulisemad riskitegurid lisaks meessoole, on üksindus, raskused eluprobleemide lahendamisel, vaimse tervise häired, suitsiidimõtted ja –katsed," ütles Tartu Ülikooli uuringu koordinaator Liis Rooväli. Kui 2017. aastal hukkus liikluses 67 inimest ja tulekahjude tõttu kaotas oma elu 39 inimest, siis samal perioodil suri enesetapu tagajärjel 226 inimest. Arvatakse, et iga enesetapu kohta on Eestis umbes 25 enesetapukatset.

Pilt: MTÜ Peaasjad aktsioon Stroomi rannas 2017. aastal
Eesti

VIDEO! Enesetapjad on sattunud sageli EMOsse, kuid vigastusi ei märgita suitsiidikatsetena (1)

Toimetaja: Moonika Tuul

"Enesetapu olulisemad riskitegurid lisaks meessoole, on üksindus, raskused eluprobleemide lahendamisel, vaimse tervise häired, suitsiidimõtted ja –katsed," ütles Tartu Ülikooli uuringu koordinaator Liis Rooväli. Kui 2017. aastal hukkus liikluses 67 inimest ja tulekahjude tõttu kaotas oma elu 39 inimest, siis samal perioodil suri enesetapu tagajärjel 226 inimest. Arvatakse, et iga enesetapu kohta on Eestis umbes 25 enesetapukatset.

Enesetappude arv Eestis on aastate jooksul vähenenud nii meeste kui naiste hulgas, kuid on jätkuvalt üks kõrgemaid Euroopas. Enesetappude ennetamiseks tuleb tõsta inimeste teadlikkust, et märkaksime abivajajaid õigeaegselt nii koolis, tööl kui tervishoiusüsteemis, selgub täna, rahvusvahelisel suitsiidiennetuspäeval avaldatud Tartu Ülikooli uuringust aastatel 2006-2016 enesetapu läbi hukkunute kohta.

Aastatel 2006-2016 hukkus enesetappude läbi 2543 inimest. Enesetapu sooritanutest 80% olid mehed, 4% olid alla 20-aastased lapsed ja noorukid. Enesetapu sooritanud meestest 70% olid alla 60-aastased ja naistest 52% olid üle 60-aastased. Kui aastatel 2006-2013 hukkus enesetappude läbi aastas keskmiselt 237 inimest, siis aastatel 2014-2016 keskmiselt 205. Nii meeste kui naiste hulgas on enesetappude arv aastatel 2006-2016 vähenenud, kuid oli veel 2015. aastal 1,5 korda kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt. 2017. aastal hukkus Statistikaameti andmeil enesetappude läbi 219 inimest.

"Kaotame enesetappude läbi Eestis enam kui 200 inimest aastas. See on lubamatult palju. Õigeaegse märkamise ja abi korral oleks tõenäoliselt võimalik nii mõnigi elu päästa," ütles sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Käthlin Mikiver. "Enesetappude ennetamine on kompleksne ja seega vajab erinevate osapoolte ühiseid pingutusi."

Uuringu üks eesmärke oli analüüsida ja kirjeldada tunnuseid, mille poolest enesetapu sooritanud erinesid ülejäänud rahvastikust - samal perioodil elanud ja haiguse tõttu surnud inimestest.  Analüüsist selgub, et võrreldes kontrollrühmaga oli enesetapu sooritanud

-          meeste seas rohkem eestlasi, üksi elavaid ja töötuid inimesi, neid, kes olid viimase eluaasta jooksul seotud kuriteoga või viibinud vanglas;

-          naiste seas oli rohkem mitte-eestlasi, vallalisi ja töötuid inimesi.

Nii meeste kui naiste seas oli suitsiidi läbi hukkunuil rohkem vaimse tervise häireid, kuulmis- ja nägemishäireid, kroonilist valu ning inimesi, kes olid viimasel eluaastal käinud EMOs.

Võrreldes muutusi perioodidel 2006-2013 ja 2014-2016 selgus, et enesetapu läbi hukkunute seas kasvas nende inimeste osakaal, kellel olid toimetulekuraskused, hoolduskoormus ja seotus kuritegevusega. Samuti kasvas viimasel perioodil nii laste ja noorukite, meeste kui naiste hulgas EMO-sse pöördunute osakaal.

Tartu Ülikooli uuringu koordinaatori Liis Rooväli sõnul ei ole enesetapu sooritanute tunnused aastatel 2006-2016 võrreldes varasemaga muutunud. "Enesetapu olulisemad riskitegurid lisaks meessoole, on üksindus, raskused eluprobleemide lahendamisel, vaimse tervise häired, suitsiidimõtted ja –katsed," ütles Liis Rooväli. "Enesetapu läbi hukkunud on sattunud viimasel eluaastal sagedamini EMO-sse, kusjuures suitsiidikatseid tervishoiuasutustes sageli ei registreerita. See tähendab, et lisaks lähedaste ja sõprade tähelepanelikkusele kodus, koolis, tööl ja mujal aitaks enesetappusid ära hoida ka tervishoiusüsteemi aktiivsem sekkumine."

Uuringus tuuakse olulisema soovitusena välja vajadus abi saamise võimaluste laiendamiseks nii psüühika- ja sõltuvushäiretega (alkoholism, narkomaania) inimestele kui ka krooniliste haigustega inimestele. Samuti rõhutatakse vajadust tõsta kogu elanikkonnas teadlikkust sellest, kuidas suitsiidiriskis elavaid inimesi õigeaegselt märgata ja aidata.

Uuring viidi läbi Sotsiaalministeeriumi tellimusel, uuringu eesmärk on aidata suunata ennetust. Uuringut rahastasid Eesti Teadusagentuur ja Sotsiaalministeerium. Uuringu teostasid Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut ja sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

Täna, 10. septembril on rahvusvaheline suitsiidiennetuspäev, mil pööratakse tähelepanu enesetappude ennetamise võimalustele ning mälestatakse enesetappude läbi hukkunuid.

Uuring: Aastatel 2006-2016 enesetapu sooritanute epidemioloogiline ülevaade

Enesetapud on väga sageli seotud vaimse tervise raskuste ja psühhiaatriliste haigustega. "Levinuimateks vaimse tervise haigusteks on depressioon, ärevus- ja sõltuvushäired. Nende haiguste sümptomid, sealhulgas enesetapumõtted ja enesetapusoov on enamikel juhtudel osaliselt või täielikult ravitavad," ütles MTÜ Peaasjad tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa pressiteate vahendusel. "Just seepärast kutsume inimesi järgmisel nädalal rattaga sõitma ja maha sõidetud kilomeetreid "annetama". Kui me hoiame ja märkame üksteist, on see väga suureks abiks nendele inimestele, kelle vaimne tervis häiritud on," lisas Oidermaa.

MTÜ Peaasjad ja rattasõprade seltskond Ehh, Uhhuduur kutsuvad suitsiidiennetuspäeva puhul üksteist märkama, hoidma ja rattaga ümber Eesti sõitma. Nädalajagu kestva algatuse eesmärgiks on hoida nii iseennast kui oma lähedasi ning rattaga läbisõidetud kilomeetreid saab ka "annetada" ja sihiks on teha Eestile peale vähemalt üks tiir, rattasõprade kaasabil loodetavasti isegi 100.

Algatust toetab ka Ehh, Uhhuduuri rattameeskond, kes oma viimase rattaseikluse kilomeetrid on juba kokku kogunud ja algatusele ka annetanud. "Olen mõelnud, et elu teekonna ja rattasõidu vahel pole palju erinevust, sest ikka tuleb väga raskeid hetki ette," rääkis uhhuduurlane Mart Kuusk. "Ka minul on olnud kümneid kordi, kus tahaks visata ratta kuristiku, öelda mulle aitab ja mängust välja astuda. Tavaelus niisamuti, mõnikord on olnud väga raske ja siis on lähedased ja sõbrad mulle abiks olnud. Ja kui teisiti ei saa, siis lähen arsti juurde," tunnistas Kuusk pressiteates.

Julgus rääkida oma raskustest ja hoida oma lähedaste ja sõpradega kokku on üks olulisematest sammudest parema enesetunde poole. Jagatud mured teevad raskused kergemini talutavaks ja nii on ka võimalus leida abi ja lahendusi. Ka elutüdimusest ja enesetapumõtetest on oluline rääkida, muremõtetega ei tasu jääda üksi. Tasub teada, et abi on võimalik saada oma perearstilt, psühholoogilt või psühhiaatrilt. Abi aitavad saada ka Peaasi.ee e-nõustajad.

"Rattaga ümber maakera" algatusest saab osa võtta 10.-17. septembril, rattakilomeetreid saab annetada veebikeskkonnas http://peaasi.ee. Sotsiaalmeedias võiks oma sõidust teha pildi või video ning kasutada teemaviitasid #oleolemas, #cyclearoundtheglobe, #peaasi ja #suitsiidiennetuspäev.

MTÜ Peaasjad on 2009. aastal loodud mittetulundusühing, mis ühendab inimesi, kes hoolivad vaimsest tervisest. Peaasja tuumikusse kuuluvad vaimse tervise ja noorsootöö spetsialistid, konsultandid ja kaasamõtlejad erinevatest eluvaldkondadest. MTÜ Peaasjad edendavad vaimse tervisest rääkimist Eestis, viivad läbi e-nõustamisi ning pakuvad koolitusi noortele, täiskasvanutele, noortega töötavatele inimestele, ettevõtetele ja teistele huvilistele. MTÜ Peaasjade suitsiidiennetuspäeva teavitust toetab Anname au! Kampaania.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...