21 kommentaari

ingerlane

Vasta kommentaarile

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20190823-pakt-molotova-ribbentropa-pribaltika-lishilis-nezavisimosti-iz-za-litvy/?utm_source=smi2
Vene pool MRP-st.
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/23/moscow-campaign-to-justify-molotov-ribbentrop-pact-sparks-outcry

sm Heinz Valk valetas.. postitas:

Oluline on aga meenutada, et juba 13. mail 1989, oli Tallinnas toimunud Baltimaade rahvarindeid ühendava Balti Assamblee istung, mida kroonis rahvakoosolek Tallinnas Raekoja platsil. Ning seal esitas oma ajaloolise kõne Eestimaa Rahvarinde eestseisuse liige Mati Hint. Kõne kandis pealkirja "Balti tee"... Selles algusosas leidis kohe meenutamist Stalini ja Hitleri jõhker sobing, milles Balti riigid, Soome ja Poola olid määratud Nõukogude impeeriumi meelevalla alla. Hint rõhutas ka seda, et selle pakti ning salaprotokollide tühistamine on Euroopa võlg Balti rahvaste ees... Ja väga paljud Euroopa poliitikud olid olnud sellest nõudmisest šokeeritud, sest nende skeemidesse ei mahtunud iseseisvad Balti riigid, mida need ju paraku olid enne Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist. Kõige keerulisemaks osutuski rahva koondamine Mati Hinti poolt välja pakutud "Balti tee" äärde. Hiljem nimetati Mati Hinti pakutud "Balti tee" ümber "Balti ketiks".. Sm Heinz Valk valetas 2019 augustis et see oli tema sõbra Edgari poolt pakutud idee, seega ta ju valetas. Eesti, Läti ja Leedu on ju valmis ühendavaks sillaks Ida ja Lääne vahel, kõlas Mati Hindi tõotus sellel rahvakoosolekul ning ta rääkis oma ideest teha Balti tee ja rahvarinne polnud ka Savisaare idee, sest Leningradis oli juba narodnõi front aasta varem. Sm Savisaar pakkus teha ka siin, et varjamaks kommunistide kuritegusid Eestis, tema ajal viidi venemaale arhiivimaterjalid mida oli aga miljoneid. Balti riigid olid enne Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimist ju iseseisvad, tänu Lippmaale said toodud olulised dokumendid USA-st ja Saksamaalt, millele tehti tõlked, ning Moskvas löödi need vägagi olulised asjad kongressil lauda.

diplomaat

Vasta kommentaarile

Läti ja Leedu eeskujul peaks ka Eesti avalikustama välisministeeriumi 1939. aasta arhiivi.

toetaja

Vasta kommentaarile

https://www.eesti.ca/toetame-petserimaa-vabadussamba-rajamist/article54280

siht silme ees

Vasta kommentaarile

Albert Pike kolme maailmasõja kava.
https://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm
https://parnu.postimees.ee/2351907/palestiina-umbsolm-kas-iii-maailmasoja-pohjus
I maailmasõda pidi hävitama kolm keisririiki - Saksamaa, Austria-Ungari ja Venemaa. Maailmasõja lõppedes pidi Venemaast saama kristlusevastane jõud, mille abil illuminaadid asuksid pealetungile kristlikele riikidele.
II maailmasõda pidi puhkema juutide ja äärmusliku rahvusideoloogia konfliktist, mille tagajärjel tekiks juudi riik ja kasvaks illuministliku poliitika eesmärke täitva Venemaa mõjuvõim.
III maailmasõja pidi põhjustama juutide ja islamimaailma vastasseis.

noortest eurooplastest

Vasta kommentaarile

Lugupeetavad just meie noortel eurooplastel lasub põhimine raskus võitluses järjest raevukamaks kujuneva muhameedlaste invasiooniga arvestame seda. Ootamas aastakümneid kestev äärmiselt verine ja kurnav võitlus milles just meie noored peavad hakkama täpselt nii nagu omal ajal Karl Martell ja Jan Sobieski. Mis muud kui tugevdab kõiki Euroopa julgeolekustruktuure ja relvastub esmane ülesanne NATO laevastik Vahemerele ja kõik smuugeldajad merre. Ja siis Euroopa ühise hooldusterritooriumi rajamine Põhja-Aafrikka vastava kontingendi ladestamiseks ja saatmiseks sinna kust tuldud.

NIPITIRI

Vasta kommentaarile

Noortele on selgem, et rahvusriike hävitatakse hiilivalt ja plaanipäraselt ja et elada saab lahedalt üle maailma, kui on raha sisse toov amet. Tööd nad teha oskavad, kui palk on hea, aga muidu on noored järjest äpumad, meistreid jääb järjest vähemaks, kõik soovivad odavalt osta ja kallilt müüa - seda õpetab röövkapitalistlik -orjanduslik süsteem. Kommentaarid reedavad, et inimesed on ära zombistatud.

piiritõmbaja

Vasta kommentaarile

Tänu MRP-le omavad tänapäeval lisaterritooriume Leedu (Wilno - Vilniuse piirkond), Valgevene ja Ukraina. Seega kehtestati MRP-ga piirid sisuliselt piki lord Curzoni liini, mille kehtestas Antant (Inglismaa ja Prantsusmaa) aastal 1919. Tollal ei olnud Poola sellega nõus ja Punaarmee ei suutnud omakorda territooriumi välja võidelda.
https://en.wikipedia.org/wiki/Curzon_Line
Ukraina sai lisaks Poola aladele ka Slovakkia, Ungari ja Rumeenia alasid.
Liitlaste konverentsidel Teheranis, Jaltas ja Potsdamis kiideti kõik territoriaalsed muutused heaks, lisaks kinnitati neid 1975. aasta Helsingi lõppaktiga. Eesti allkirjastas Helsinki 1975 lõppakti tagantjärgi aastal 1991.

no nii

Vasta kommentaarile

http://vana.kesknadal.ee/est/uudised?id=13908
Ajakirjanik Andres Raid nõudis Tallinna halduskohtus Sotsiaalministeeriumilt Genfi konventsioonist lähtuvalt enese represseerituks tunnistamist kui Nõukogude armees teenima sunnitud eestlast ja taotles Sotsiaalministeeriumilt sellega kaasnevaid represseeritutele suunatud hüvitisi. Tallinna halduskohus, Tallinna ringkonnakohus ja nüüd ka Riigikohus otsustasid, et Nõukogude armees teenima sunnitud eestlasi ei represseeritud.
Samas on meie võimud absoluutselt veendunud, et Eesti riik oli Nõukogude Liidu poolt okupeeritud. See teooria on sisse viidud ka ajalooõpikutesse...

meenutaja

Vasta kommentaarile

Saksa - Nõukogude mittekallaletungipakti sõlmimine tekitas Eesti Wabariigi poliitikutes arusaamatust ja paanikat, sest arvati, et Saksamaa tungib peagi Nõukogude Liidule kallale ja selle nimel oldi aastaid tegutsetud.
Admiral Canarise hea tuttav kolonel Maasing saadeti Berliini asja uurima. Canaris aga teatas, et ei saa MRP kohta midagi öelda.
Eestis viibinud kontserni "IG Farbenindustrie" direktor Fritz ter- Meer teatas, et ka peale MRP sõlmimist jätkab Saksamaa endist poliitikat Nõukogude Liidu suhtes. Tema arvates levib Saksamaal arusaam, et Nõukogude Liidu loodusvarad peavad olema kättesaadavad üksnes Saksamaale ja kuna neid vabatahtlikult kätte ei anta, siis tuleb selle nimel võidelda ja selleks valmistuvat Saksamaa juba pikka aega.
Seoses baaside lepinguga saadeti kolonel Maasing koos kaitsepolitsei agendi parun Uexkülliga uuesti Berliini. Saadi teada, et Saksamaa vaatab Punaarmee baasidele Baltikumis kui ajutisele nähtusele.
Nagu von Ribbentropi hilisemast avaldusest selgus, kulgesid MRP läbirääkimised Kemlis üldiselt sujuvalt.
Poola suhtes olevat kiiresti kokku lepitud, sest NL-i jaoks taastati piir, mida juba 1919. aasta 8. detsembril Pariisis Antanti poolt määratud nn. lord Curzoni liin ette nägi ning seda aktsepteerisid mõistagi ka Prantsusmaa ja Inglismaa.
Probleeme tekkis piiri tõmbamisega Balti riikide piirkonnas, mis Inglismaa ja Prantsusmaa poolt oli juba müüdud NLiidule, aga nii ka jäi.
Inglismaa avalikustas 12. juulil 1941 ja 26. mail 1942 Nõukogude Liiduga sõlmitud kokkulepped ning lepingud, tehes teatavaks seda, mis juba kauemat aega oli faktina tuntud: poliitiline ja sõjaline koostöö Nõukogude Liiduga oli Inglismaal juba Saksamaa ja Nõukogude Liidu lepingute (MRP) sõlmimise ja kehtimise ajal olemas, kuigi lepingute tekstid seda selgesõnaliselt - expressis verbis - keelasid.
https://parnu.postimees.ee/2135313/nsv-liidu-ja-laaneriikide-salajane-koostoopakt

kodakondsus ja omand

Vasta kommentaarile

MRP elik Poola riigi jagamine on tänaseni äärmiselt tõsiste kodakondsus ja omandiõigus küsimuste probleemipuntraks seega too MRP ei ole tegelt kuhugi kadunud. Toob välja Iisraeli kodanikud kes Poola kodakondsusega samas ja kõik nende omandiga seonduv nii Poolas kuid ka omaaegse Poola muudel aladel Lwovis ja Wilnos näituseks. Või siis Poola kodanike omand Wilnos ja Lwovis äärmiselt keerukad omandisuhted tegelt. Ja kasvõi baltlaste ümberasumine Suur-Saksamaale 1939-1941. Äärmiselt keerukas tegelt too Molotov ja Ribbentrop.

ajalugu

Vasta kommentaarile

MRP-le eelnes 1938. aasta Müncheni sobing.

https://ekspress.delfi.ee/arvamus/munchen-1938-molotov-ribbentrop-1939-uhest-unustatud-aastapaevast?id=27690947
https://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCncheni_kokkulepe
Oma osa Tšehhoslovakkiast said ka Poola ja Ungari.

1 2
Laadimine...Laadimine...