VIDEO! Kolmikliit peab oluliseks tehisintellektiga edasiminekut

"Uued tehnoloogiad – tehisintellektiga edasiminek ja isesõitvad autod, seda peab loodav koalitsioon oluliseks," rääkis peaminister Jüri Ratas. "On suur samm edasi kui me räägime personaalmeditsiinist, mis aitab kindlasti meie inimesi."

Pilt: Kuvatõmmis

VIDEO! Kolmikliit peab oluliseks tehisintellektiga edasiminekut (5)

Toimetaja: Meelis Piller

"Uued tehnoloogiad – tehisintellektiga edasiminek ja isesõitvad autod, seda peab loodav koalitsioon oluliseks," rääkis peaminister Jüri Ratas. "On suur samm edasi kui me räägime personaalmeditsiinist, mis aitab kindlasti meie inimesi."

Eile lõppesid Keskerakonna, EKRE ja Isamaa konsultatsioonid e-riigi ja infoühiskonna küsimustega. Konsultatsioonil lepiti kokku e-residentsus 2.0 jätkamine, kiirete ühenduste väljaehitamine ning digioskuste edendamine.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et riigil tuleb enam toetada innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmist, samuti noorte ja täiskasvanute digioskuste edendamist.

Energeetikas lepiti Ratase sõnul kokku, kuidas motiveerida inimesi rohkem prügi sorteerima, et prügi jõuaks prügilasse viimases ringis. “Et me suudaksime näha just taaskasutust, ringlust.” 

Samuti lepiti kokku minna mõistliku sammuga edasi taastuvenergeetikaga. “Kokkulepped sündisid arutelude käigus, aga hästi.”

Kuna peaminister sõidab Euroopa Liidu ülemkokku Brüsselisse, minnakse läbirääkimistega edasi esmaspäeva hommikul. 

Sel nädalal alustatakse Mart Helme sõnul sisemist tööd erakondade rahandusekpertidega. “Selle nn exceli tabeli võimaluste ja mittevõimaluste välja selgitamiseks. Et enne kui me pöördume rahandusministeeriumi poole, oleks meil endal selge, kus võiks olla katteallikad, kui palju mingi asi maksma läheb.”

IT-haridus maast madalast

"Meie e-riigi lahendused on eeskujuks ja ekspordiartikliks väga paljudele riikidele maailmas. Samuti on erasektor järjest enam arendamas Eestis uudseid ja majandusarengule olulisi lahendusi. Innovatsiooni toetamisel tuleb riigil ajaga kaasas käia, mis tähendab nii IT ja inseneriteaduste õppe väärtustamist kõigis haridusastmetes, kiirete internetiühenduste pakkumist kui ka seadusandluse kaasajastamist," tõi Ratas välja viidates seejuures näiteks ka pakirobotitele ja isesõitvatele autodele.

EKRE esimehe Mart Helme sõnul toetatakse majanduse digitaliseerimist.

"Näeme tööviljakuse tõstmise ühe olulise vahendina infotehnoloogiliste lahenduste laiemat kasutuselevõttu kogu majanduses ja sellekohase koolituse ning teabe suuremat pakkumist haridussüsteemis ja valdkondlikes kompetentsikeskutes. Samuti tagame isikuandmete ja avalikule sektorile (sh tervishoiusüsteemile) esitatud delikaatsete isikuandmete kaitse ning suurendame inimeste võimalusi kontrollida oma andmete kasutamist. Jätkame küberrünnete vastast rahvusvahelist koostööd ning tõstatame avalikkuse teadlikkust küberturvalisusest. Ka tahame ellu viia rahvuslikku digiprogrammi Eesti vaimuvara digitaliseerimiseks."

Eesti keel digimaailma

Isamaa volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul on vajalik tagada eesti keele kasutamine digiruumis. "Selleks toetame tarkvaraarendusi, et oleks võimalik kasutada enam eesti keelt," ütles Sester.

Tema sõnul toetatakse igati uute innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu. "Hoolitseda tuleb selle eest, et riik ei oleks innovatsiooni pidur, vaid IT-lahenduste eksportija," ütles Sven Sester.

"Lisaks võtame suuna riigile andmete esitamise koormuse vähendamisele, kasutades ühekordse sisestamise printsiipi, et vähendada kodanike ajakulu riigiga suhtlemisel ning toetame riigiettevõtete poolt kogutud andmete turvalist ja anonüümset kasutamist ka erasektori poolt."

5 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...