VIDEO! Kopli kasepark saab uue nime ja ilme

Tallinna linnavalitsuse otsusega sai Põhja-Tallinn endale juurde Kopli kasepargi, kui seni nimetule maa-alale anti nimi. „Kõige projekteerimise juures on arvestatud elanike huvidega,“ kinnitas linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Pilt: Ilja Matusihis/ Foto on illustreeriv

VIDEO! Kopli kasepark saab uue nime ja ilme

Jaanika Valk

Tallinna linnavalitsuse otsusega sai Põhja-Tallinn endale juurde Kopli kasepargi, kui seni nimetule maa-alale anti nimi. „Kõige projekteerimise juures on arvestatud elanike huvidega,“ kinnitas linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Põhja Tallinna valitsuses tänavu 25. veebruaril toimunud linnaosakogu koosolekul olid kaalumisel Kopli Kase pargi ja Kase pargi nimed. Linnaosakogus otsustati teha nimekomisjonile ettepanek nimetada park Kase pargiks ning loobuti üksmeelselt pargi nimetamisest Kasediku pargiks. 

Sellest tulenevalt arutas nimekomisjon pargi nimeteemat uuesti 12. mai koosolekul. Nimekomisjon toetas Kopli kasepargi nime, mis ei kogunud Põhja-Tallinna linnaosakogu koosolekul küll häälteenamust, kuid sobituks hästi samuti Kopli asumis paikneva Kopli kalmistupargi nimega. Lisaks märkis nimekomisjon, et kohanime täpsustav täiend „Kopli” aitaks paremini määratleda, et park asub Koplis ja välistaks liigse sarnasuse teiste kase-nimeliste kohanimedega. Kohanimede kokku- ja lahkukirjutamise reeglite kohaselt tuleb sel juhul pargi nimi kokku kirjutada, kuna kase nimi pole antud juhul kohanimi, millest pargi nimi on tuletatud.

Eelnevast tulenevalt esitas nimekomisjon linnaosa valitsusele kooskõlastamiseks Kopli kasepargi nime. Põhja-Tallinna Valitsus kooskõlastaski nimekomisjoni taotluse 9. juunil ja kolmapäeval tuli heakskiit ka Tallinna linnavalitsuselt. Põhja-Tallinna valitsus sai ülesande tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 30. augustiks.

Kasepargi suurim väärtus on looduslikkus

Kase park on Põhja-Tallinnas asuv 7,2 hektari suurune kunagise metsaala jäänuk, mis on praegu looduskaitse all. Pargi üheks suurimaks väärtuseks on tema looduslikkus.

Kunagi laius Koplis mets, mis raiuti maha, kui 1912. aastal hakati rajama kaluriküla. Järele jäi vaid metsatukk, mida nimetati Kase pargiks.

1980. aastatel ala kohati kraavitati kuivendamiseks. Pargi alal kasvab peamiselt sanglepik, üksikult ka kuuski, hobukastaneid jm liike.

1930ndate lõpus ääristati trammitee berliini paplite reaga, pargi kirde- ja lõunanurgas kasvab aastatel 1905−1911 istutatud siberi lehiste salu. Peale rändrahnude, millest kõrgeim on üle 2 meetri ja läbimõõt 4 meetrit, on Kase pargis looduslikult säilinud jää-aegseid kivikülve.

Park saab uue ilme järgmiseks suveks

Hetkel ümbritseb parki elamuala, eriilmeline Kopli liinide uusarendus, kool ja lasteaed. Sellest lähtuvalt on pargiala lahendatud sellise kontseptsiooniga, et praegustel ja tulevastel elanikel on antud alal võimalik leida erinevaid tegevusi olenemata vanusest.

2018. aastal uuriti linnakodanike arvamust ja vajadusi seoses pargi lõpliku ilmega ning lõplik tulemus valmis seda kõike arvesse võttes. „Kõige projekteerimise juures on arvestatud elanike huvidega. Elanike soov oli ka Süsta pargi korrastamine, nii et järgmine projekt, mis on ka juba ette valmistatud on Süsta pargi renoveerimine,“ ütles linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Uuenenud Kase parki rajatakse peaväljak, mis on asetatud kunagise väljaku kohale ning kus on võimalik korraldada erinevaid vabaajaüritusi. Täiendavalt on pargialale ettenähtud skatepark, jõupesad, istumis- ja väli tenniselaua alad, kaalukiik, maasse süvistatud batuut.

Samuti on plaanis pargis säilitada ka looduslikku ala tekitades kivikülvi vahele piknikualad. Selliselt on pargi looduslikku ilmet ja kivikülvi maksimaalselt võimalik säilitada ja esile tõsta.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt korraldatud riigihanke ehitustööde peatöövõtja on Tallinna Teede AS ning Kase pargi valmimise aeg on 30.07.2021.

Laadimine...Laadimine...