VIDEO! Koplisse kavandatakse jahisadamat

Tallinna linnavolikogu algatas neljapäevasel istungil Meeruse sadamaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu kohaselt plaanitakse praeguse kaubasadama asemel jahisadam ja uus äri- ja elamukvartal ning kavatsetakse 15,6 hektari suurune ala avada avalikkusele.

Pilt: AW2 Architects

VIDEO! Koplisse kavandatakse jahisadamat

Tallinna linnavolikogu algatas neljapäevasel istungil Meeruse sadamaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu kohaselt plaanitakse praeguse kaubasadama asemel jahisadam ja uus äri- ja elamukvartal ning kavatsetakse 15,6 hektari suurune ala avada avalikkusele.

Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm ütles, et Meeruse sadamaala uuenenud detailplaneeringu algatamine on suur samm Põhja-Tallinna fantastilise arenguperspektiivi järkjärgulise realiseerumise suunas. „Kopli poolsaarel on ju mitu sadamat ning endisi tööstusalasid, kuhu linnaelanikel praegu veel asja ei ole. Planeeringu realiseerimine oleks ka järjekordne samm Tallinna kui terviku avanemisel merele, sest ka sinna on ette nähtud rannapromenaad,” rääkis Tamm.

Planeeritav ala asub Põhja-Tallinnas, Kopli poolsaare edelaosas Meeruse sadama alal ning piirneb Klaasi ja Meeruse tänavaga ning loodes asuva Bekkeri (kauba)sadamaga. Kopliranna tänaval, Vasara tänava ääres ja ühel pool Ankru tänavat asuvad korterelamud. Sadamaalal paiknevad põhiliselt laod ning angaarid, merepiiril asuvad kaid ja muul. Kopliranna tn 25 kinnistu ja Bekkeri sadama piirnevas osas on kallas looduslik.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringust“ tulenev maakasutuse juhtotstarve kaubasadama alast reisisadama alaks ja korruselamute alaks.

Detailplaneeringuga moodustatakse tootmismaa sihtotstarbega kinnistutest (Kopliranna 47, Kopliranna 49, Kopliranna 53b, Klaasi 1, Marati 7 ja Marati 14) äri- ja/või elamumaa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määrates ehitusõiguse piirkonda sobiva kõrgusega hoonete, põhiliselt kuni 4-korruseliste ärihoonete, korterelamute või äripindadega korterelamute, ehitamiseks. Lisaks jääb alale rekonstrueeritav ehitismälestis Bekkeri laevatehase slipp. Planeeringus antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringus taotletakse looduskaitseseadusest tuleneva ranna ehituskeeluvööndi vähendamist detailplaneeringu koostamisel täpsustuva ala ulatuses. Kuna sadamarajatiste rajamine ja laiendamine on olulise keskkonnamõjuga tegevus, algatati ka Meeruse sadama detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna linnaplaneerimise amet, koostaja on K-Projekt AS ja detailplaneeringu kehtestab Tallinna linnavolikogu.

Laadimine...Laadimine...