VIDEO! Linn vabastab raskustes vanemad lasteaiatasust ja aitab kodu kaotanuid

"Näiteks erijalanõud on kallid, samuti kuuldeaparaadid ja prillid. Kui logopeede on vähe, tuleb kulutada tasulisele teenusele," on erivajadustega lastele pakutava linna toetusega rahul Eesti puuetega laste vanemate liidu juhatuse liige Annela Pällo.

Pilt: Scanpix

VIDEO! Linn vabastab raskustes vanemad lasteaiatasust ja aitab kodu kaotanuid

Kai Maran

"Näiteks erijalanõud on kallid, samuti kuuldeaparaadid ja prillid. Kui logopeede on vähe, tuleb kulutada tasulisele teenusele," on erivajadustega lastele pakutava linna toetusega rahul Eesti puuetega laste vanemate liidu juhatuse liige Annela Pällo.

 

Linn vabastab 1. septembrist lasteaia kohatasust vanemad, kes on sattunud majandusraskustesse. Samuti on kohatasust vabad vanemad, kelle haridusliku erivajadusega laps käib lasteaias.

Tallinnas Sõle tänaval asuva lasteaia Päikene direktor Eha Porkma hindas uut toetust väga vajalikuks. "Õnneks ei ole meie lasteaias vähemalt praeguse seisuga võlglasi juurde tekkinud," lausus ta. "Samas suhtun positiivselt sellesse, kui hädalisi aidatakse ja meile pärast kompenseeritakse see lasteaiatasu."

"Selline soodustus on vägagi vajalik," ütles Pällo. "Kool ja ülikool on meil tasuta, on igati loogiline, kui ka esmase hariduse saab erivajadustega laps tasuta. Kui erivajadusega laps õpib lasteaias teistega sotsialiseeruma, pole tal ka keeruline kooli minna. Erivajadusega lapsel võtab tavalapsega võrreldes kooliga kohanemine lihtsalt kordades rohkem aega. Kui aga laps on saanud lasteaias olla koos teiste lastega, siis üleminek kooli pole talle raske."

Raskem aeg ilmselt ees

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on eriolukord küll läbi, aga kriisi majandus- ja sotsiaalmõjude täielik ulatus alles selgumas. "Meid ootab ees keeruline aeg ja peame olema selleks valmis. Tuleb ka arvestada, et olukord võib kiiresti halveneda, ning eriti haavatavad on lastega pered," rääkis Kõlvart, kelle sõnul on mitmed toetused aktuaalsed kriisi möödudeski. "Linn pakub toidu- ja eluasemeabi ja nüüd ka lasteaia kohatasu soodustusi."

Kohamaksust vabastus aitab peredel Pällo sõnul kuludega kergemini toime tulla. "Lapse erivajaduse tõttu on peredel niigi palju lisakulusid," rääkis ta. "Näiteks erijalanõud on kallid, samuti kuuldeaparaadid ja prillid. Kui logopeede on vähe, tuleb kulutada tasulisele teenusele. Ka kodu tuleb lapse liikumisvajadustele vastavalt ümber teha. Vaja võib minna rulaatorit, istetooli ja palju muud tarvilikku."

Saab tööle naasta

Kindel lastaiakoht lubab vanematel rahulikult tööle naasta. "Kasvõi osalise ajaga, et ennast teostada ja oma tööle tunnustust leida," lausus Pällo. "Pisikegi keskkonnamuutus annab vanemale väga palju jõudu."

Linnalasteaedade erirühmades käis märtsi seisuga kokku 723 haridusliku erivajadusega last. Samaväärselt plaanib linn toetada eralasteaedades käivaid hariduslike erivajadustega lapsi. Kokku vajab linna uut toetust abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul hinnanguliselt 1500 last ja selleks on kavandatud üle 1,2 miljoni euro. "Lasteaia kohatasu soodustuste väljatöötamisel lähtusime sellest, et need oleksid rakendatavad mitte ainult kriisi ajal, vaid toetaksid lapsevanemaid ka tulevikus," selgitas Belobrovtsev. "Mida rohkem on peres lapsi, seda suuremad on väljaminekud, ja sellega oleme toetuste puhul ka arvestanud."

Kui praegu on vähekindlustatud perede lastevanemail võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust 10-80%, kuid selle soodustuse määrab direktor ja kooskõlastab lasteaia hoolekoguga, siis nüüd saavad vanemad sajaprotsendilise kohatasu vabastuse linnaosavalitsusse esitatava avalduse alusel.

Perel on õigus lasteaiatasust vabastamiseks, kui perekonna sissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (584 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (467 eurot kuus). See tähendab, et lasteaia kohatasu soodustust saab näiteks taotleda vähem kui 1500 eurot teeniv kahe lapsega üksikvanem. Kohatasust on linn varem vabastanud pere kolmanda ja enama lapse, kui kolm last käivad lasteaias.

Kiirkorras katuse alla

Eriolukorra lisameetmena pakub linn majandusraskuste tõttu eluasemest ilma jäänud peredele kiirkorras ajutist majutuskohta. Taotlejad peavad vastama sotsiaalkorteri saamise tingimustele. Ajutise majutuse pakkumiseks kavatseb linn sõlmida lepingu mõne majutusasutusega, kes on valmis vajadusel inimest või pere majutama. Samuti pakub linn aasta lõpuni üüritoetust.

Domus kinnisvara juhatuse liige ja kutseline maakler Rando Vanaveski nentis, et kriisi mõjud jõudsid Tallinna üüriturule väga kiiresti ja praegu saab öelda, et üürihinnad on langenud võrreldes kriisieelse ajaga kohati isegi kuni 25%. Samas võivad suve lõpp ja sügis hakata pisut hindu kergitama, seda eriti ülikoolide lähedal. Seepärast on Tallinna uued toetused tema hinnangul kindlasti tänuväärsed ja raskel ajal abiks hulgale inimestele. "Kavandatavad meetmed võivad tuua juurde uusi potentsiaalseid üürnikke."

Abivajajaile ka toit ja eluase

Abilinnapea Betina Beškina sõnul pakub linn abivajajaile toidutoetust ja kiirkorras eluaset.

"Pakume lisaabi majandusraskustesse sattunud linlastele ja peredele," lausus Beškina. "Senist koolitoitu asendab toiduabi ning kodust ilma jäänud peredele ja linlastele soovime pakkuda kiirkorras eluaset. Lisaks pakume üüritoetust neile peredele ja linlastele, kes on eriolukorra tõttu eluaseme kaotanud või kaotamas. Seeläbi püüame aidata inimesi tagasi vabale üüriturule, et tagada peredele võimalikult tavapärase elukorralduse jätkumine."

Toidupakki jagatakse lastega peredele, kelle netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ehk 584 eurost ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% sellest. Toetuse saamiseks tuleb abivajajal pöörduda oma linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Toiduabi on mõeldud lisana toidupanga abipakile, mida täiendatakse vajalike toiduainetega. Toiduabi jagavad linnaosad, arvestusega üks toidupakk ühe lapse kohta nädalas. Toidupakke jagatakse 1. juulist kuni 31. augustini.

Linna toetusega saab tasuda veel esimese kuu üüri, vajadusel vahendustasu ja tagatisraha. Järgmiste kuude üür kaetakse toimetulekutoetuse abil. Toetuse taotleja ei tohi olla kinnisvara omanik ja tema sissetulek peab olema nii madal, et ta ei saa endale ise kodu hankida.

Milliseid toetusi linn pakub?

• Lasteaia kohatasu vabastus raskustes vanematele.

• Lasteaia kohatasu vabastus hariduslike erivajadustega laste vanematele.

• Toidupakk raskustes peredele.

• Üüritoetus raskustes peredele.

• Ajutine elamispind kodu kaotanud peredele.

• Tallinna sotsiaaltoetusi saab taotleda kas veebiaadressilt www.tallinn.ee/est/toetused, oma linnaosavalitsuses kohapeal või posti teel.

• Linnaosavalitsusse pöördudes tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument ning kõigi samal aadressil elavate isikute sissetulekut tõendavad dokumendid.

• Posti teel taotlemiseks vajaliku blanketi leiab Tallinna koduleheküljelt www.tallinn.ee/Teenus-Sissetulekust-soltuvad-toetused. Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi koopia, sissetulekut tõendav dokument ja samal aadressil elavate isikute sissetulekut kinnitavad dokumendid. Taotlus tuleb saata elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Laadimine...Laadimine...