VIDEO! Linnapea Mihhail Kõlvart: uus toetus aitab kriisis kannatavaid lastega peresid

"Lasteaia kohatasu toetus aitab lastega peresid, sest ka enne kriisaega teadsime, et mida rohkem lapsi peres, seda suurem koormus ja risk, et perel võivad tekkida majandusraskused," rääkis linnapea Mihhail Kõlvart plaanist välja töötada uued toetused lasteaias käivatele lastele.  "Kriisi ajal probleem süveneb, kannatavad eelkõige lapsed."

Pilt: Ilja Matusihis

VIDEO! Linnapea Mihhail Kõlvart: uus toetus aitab kriisis kannatavaid lastega peresid

Toimetaja: Toomas Raag

"Lasteaia kohatasu toetus aitab lastega peresid, sest ka enne kriisaega teadsime, et mida rohkem lapsi peres, seda suurem koormus ja risk, et perel võivad tekkida majandusraskused," rääkis linnapea Mihhail Kõlvart plaanist välja töötada uued toetused lasteaias käivatele lastele.  "Kriisi ajal probleem süveneb, kannatavad eelkõige lapsed."

Kõlvarti sõnul andis linnavalitsus haridusametile ja finantsteenistusele ülesande välja töötada lasteaia kohtasu soodustused. "Ka enne kriisaega teadsime, et mida rohkem lapsi peres, seda suurem koormus ja risk, et perel võivad tekkida majandusraskused. Vaesuserisk on otseselt seotud laste arvuga. See ei ole normaalne olukord aga kahjuks reaalne kuiv statistika. Kriisi ajal probleem süveneb, kannatavad eelkõige lapsed," ütles ta. 

Linnavalitsus pakkus välja ka, mis tingimustel tuleks lastele lasteaia kohatasusoodustust maksta.  "Üks suund oleks pere majandusraskused," märkis Kõlvart. "Selline soodustus on ka praegu olemas, aga menetlust on vaja lihtsustada ja täpsustada. Teine kriteerium oleks ühe pere laste arv lasteaias ja kolmandaks erivajadustega laps(ed) peres. Kõigi nende kolmega tuleb arvestada, kui haridusamet ja finantsteenistus hakkavad toetusi välja töötama. Loomulikult töötame välja paketi, mis on oluline ka tulevikus, mitte ainult hetkeolukorras," sõnas ta.

Linnapea rõhutas, et loomulikult peab arvestama linna võimekusega praeguses olukorras. "Üldine olukord kogu maailmas on mõne kuu taguse ajaga võrreldes on drastiliselt muutunud ja otsustused peavad olema läbi mõeldud," selgitas ta. "Samas peab raskel ajal inimesi aitama. Plaani järgi tuleb linn kahe kahe nädala jooksul välja konkreetsete ettepanekutega, millised võiks soodustused olla. Raskel ajal on vaja suurendada kulusid sotsiaalvaldkonnale ja samas leida võimalusi, kuidas kulusid optimeerida ja teha vajalikke kärpeid. Meil kavas mõlema plaaniga välja tulla lähiajal."

Kõlvart ütles ka, et juba mitu aastat on Tallinn olnud teistele omavalitsustele eeskujuks. "Meie kohtasu on meie naabrite ja Tartuga võrreldes madalam, meie lasteaedades on tasuta toit," lausus ta. "Rääkimata tasuta toidlustamisest koolides. Univeraasltoetused Tallinnas kehtisid juba enne kriisi, kaasa arvatud tasuta ühistransport. Kriisi ajal on tarvis välja töötada vajaduspõhised toetused."

Linnaruumi muutub jalakäijatele ja jalgratturitele mugavamaks

Tallinna linn tegeleb pidevalt kõnniteede ja keskkonasõbralikuma teede arendamisega. "Iga suure teede projektiga ei ole tegemist ainult magistraalide ehitamisega, vaid alati ehitatakse juurde rattateid ning linnaruumi muudetakse mugavamaks nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele," kinnitas Kõlvart ja tõi näiteks Reidi tee. "Kui hooaeg algas, näeme iga päev, kui populaarne on see koht jalakäijatele ja ka jalgratturitele. See ongi meie plaan, et iga suure tee ehituse puhul peaks see tähendama linnaruumi parandamist ja täiendavate võimaluste loomist nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele."

Tõukerataste kohta rääkis Kõlvart, et see ei ole alati toredaks liikumisvahendiks, vaid ka ohuallikaks. "Me oleme sellega kokku puutunud ka eelmisel suvel ehk oli nii kaebuseid kui ka traumasid. Samas saame aru, et see on uus populaarne trend. Selliseid tõukerattaid saab ka osta, mitte ainult rentida," lisas Kõlvart, et oleks vaja täpsemat riiklikku regulatsiooni. "Linnal ei ole siin võimalik palju reguleerida."

Kendra kinnitas, et eriolukorra ajal kehtestatud meede, mille kohaselt maksab linn oma lepingupartneritele arveid kiiremini, ei ole kuskile kadunud. "Kui vähegi võimalik, võiks linn kiiremini arveid maksta. Iga arve menetlemine võtab ka aega. Lisaks peame jälgima jooksvalt ka nõudeid, mis makstakse linnale," rääkis ta. "Me üritame järgida, et maksame partneritele kiiremini kui seni kehtinud 21 ja 30 päeva."

Sel kuul lõpeb teleprojekt, mis oli seotud eriolukorraga. "Venekeelne uudistesaade PBK-s "Tallinna uudised" lõpeb sel nädalal. Võime juba praegu teha järelduse, et see oli igati õnnestunud projekt, seda näitavad ka reitingud ning sellest saatest on saanud kõige populaarsem venekeelne saade," sõnas ta.

Kõlvart ütles, et kommunikatsioon venekeelsete elanikega peab olema jätkusuutlik ja stabiilne. "See on loogiline ja õiguspärane lähenemine ning tänaseks saame tõdeda, et see oli vajalik projekt, mis leidis kiiresti oma auditooriumi," sõnas ta. "See vajadus ja huvi ei ole seotud ainult kriisi ajaga ja võiksime mõelda sellele, kuidas rahuldada seda vajadust ka tuleviku peerspektiivis."

 

 

Laadimine...Laadimine...