VIDEO! Mupo: ühise hooviala kasutamine tekitab järjest rohkem probleeme

Mupo piirkondlike inspektorite sõnul on sügisel sagenenud lemmikloomadega seotud kaebused ja pinged tekivad tihti just ühist hooviala omavate kinnistuomanike vahel.

Pilt: Ilja Matusihis

VIDEO! Mupo: ühise hooviala kasutamine tekitab järjest rohkem probleeme

Mupo piirkondlike inspektorite sõnul on sügisel sagenenud lemmikloomadega seotud kaebused ja pinged tekivad tihti just ühist hooviala omavate kinnistuomanike vahel.

Tüüpiline näide on kahe-kolmekorruseline puidust kortermaja, kus korteriomanikud ühise hooviala kasutamisel üksmeelt ei leia. Ühtlasi toob mupo ära tüüpprobleemid, millega ametkonna poole pöördutakse:

  • keegi koeraomanikest kipub hoovi laskma oma koera või kassi ning see häirib teisi majaelanikke
  • kardetakse jätta õue vankrisse magama imikut, sest seal liiguvad järelevalveta kassid/koerad
  • vabalt ringi jooksvate koerte pärast ei julgeta lapsi õue/liivakasti mängima lasta
  • järelevalveta kassid reostavad laste liivakasti
  • täiskasvanud, lastest rääkimata, ei julge agressiivsete koerte pärast õuest läbi kõndida või sealsel ühisel grillimise/vaba aja veetmiseks kujundatud hoovialal viibida
  • koerad/kassid jätavad hoovi pargitud autole oma haisva märgistuse; kassid jalutavad või peesitavad sõidukil ja jätavad katusele ja kapotile käpa- või kraapimisjälgi
  • hooviala on koerte/kasside väljaheidetega reostatud, omanikud ignoreerivad koristamiskohustust
  • ühises hoovis on tegutsema hakanud autode remonditöökoda ja see on ummistatud remonditavate autode ning tagavaraosadeks toodud romudega
  • ühises hoovis teeb naabritädi endale peenraid, kuigi sinna saaks auto parkida
  • kassid/koerad kraabivad lillepeenardes, tekitades sellega reostust ning kahjustades taimi

Omapärane avaldus tuli sellel nädalal Kesklinna piirkonna inspektoritele, kus kaevati Kadrioru väikese kortermaja ülemise korruse elaniku peale, kes ise korteris ei ela, kuid hoiab pidevalt oma aknaid lahti. Korterisse oli tekkinud suur tuvikoloonia, mis reostab ümbrust, hoone sisemust ning teeb majaelanikud ülakorrusel toimuva kaose pärast murelikuks.

Mupo soovitus on probleemist siiski esmalt rääkida probleemi tekitava inimesega. Korteriühistul tuleks aga kehtestada kinnistu kasutamisele kindlad, üheselt mõistetavad reeglid, mida kõik ühistu liikmed on kohustatud järgima.

Laadimine...Laadimine...