VIDEO! Oleviste restaureerimisel leiti keskaegsed värvitud raiddetailid

Leitud raidkivid on esialgu plaanis mõõta ja pildistada.

Pilt: Erakogu
Tallinn Ajalugu

VIDEO! Oleviste restaureerimisel leiti keskaegsed värvitud raiddetailid

„Raidkivist kaunistuste fragmente on vanalinna hoonete fassaadidest restaureerimise käigus leitud omajagu ja neid on ka eksponeeritud või nende põhjal raidaknaid taastatud. Värvilisi raidkive on aga leitud väga harva,“ rääkis muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik.

8images

Keskaegsed raiddetailid leiti käimasolevate lõunakabeli restaureerimistööde käigus fassaadimüüritisest. Fassaadi halva seisukorra tõttu tuli vana krohv osaliselt eemaldada ja selle käigus avastati müüridest vanad profileeritud raidkivid. 

Duboviku sõnul teeb leiu eriliseks detailidel säilinud polükroomia. „Algselt olid Tallinna vanalinna portaalid, aknad ja muud raiddetailid mitmevärvilised, kuid ilmastikutingimuste tõttu on need aastasadade jooksul oma värvid kaotanud,“ rääkis Dubovik.

Dubovik lisas, et ainus säilinud värviline portaal on Vana turg 6 asuval hoonel, kuid see pandi sinna alles 1980. aastatel, kui keldrist leitud tükid kokku sobitati. Viimati leiti värvilisi raidkive Duboviku sõnul Lai tänav 13 hoone müüride avamisel.

Oleviste kiriku lõunakabeli restaureerimise käigus tehtud vaatlustega sai kinnitust kunstiajaloolase Ants Heina väide, et olemasolev kabel on ehitatud 1830. aastatel pärast kiriku suurpõlengut. Vana kabel oli nii halvas seisukorras, et see tuli lammutada, kuid lammutamisel saadud ehitusmaterjal taaskasutati.

Hästi säilinud lõunaportaal ehitati uude kabelisse, kuid ülejäänud raidkive kasutati müüritäiteks. Leitud raidkivid kuuluvad teravkaarsele portaalile. Kuna ühel kivil on säilinud värve, siis on tõenäolisem, et see asus lõunakabeli sees, ilmastiku eest kaitstult. Enne kiriku põlengut, 1797. aastal tehtud põhiplaani järgi võib oletada, et see astmeline portaal, mille kivid nüüd leiti, võis asuda sissepääsul kabelist kirikusaali. Kirikuhoone suurpõlengus see portaal tõenäoliselt hävis.

Leitud raidkivid on esialgu plaanis mõõta ja pildistada. Kuna tegemist on nii väärtusliku leiuga, kaalutakse ka võimalust nende seinast eemaldamiseks. Kivide eemaldamisel seinast saaks värve ja mustrit täpsemalt uurida ning raidkive kirikus eksponeerida.

Oleviste kiriku lõunakabeli restaureerimine loodetakse lõpetada käesoleva aasta septembris. Restaureerimistöid toetatakse Tallinna Kirikurenessansi programmist ligi 72 000 euroga. Tallinna kirikurenessansi programm loodi 2001. aastal ajalooliste ja muinsusväärtuslike pühakodade restaureerimiseks.

Programmi raames antakse kogudustele toetust muinsuskaitse all olevate kirikute restaureerimiseks ja nende kultuuriväärtuste konserveerimiseks ning kirikute ja nende kultuuriväärtuste tutvustamiseks. Oleviste kiriku restaureerimist alustati programmi raames juba 2001. aastal ja Tallinna linn on seda toetanud kokku kahe miljoni euroga.

Laadimine...Laadimine...