VIDEO! Ööpäevaga lisandus 103 positiivset testi, 16 inimest on juhitaval hingamisel

"Täna hommikuse, 3. aprilli seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 90 patsienti, 16 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 48 inimest. COVID-19 viiruse tõttu on surnud 12 inimest, neist 10 haiglates ja 2 hooldekodus,"  ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. "Haigestunute hulk on ühtlases kasvutrendis."

Pilt: Ksenija Kurs

VIDEO! Ööpäevaga lisandus 103 positiivset testi, 16 inimest on juhitaval hingamisel

Toimetaja: Toomas Raag

"Täna hommikuse, 3. aprilli seisuga, vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 90 patsienti, 16 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 48 inimest. COVID-19 viiruse tõttu on surnud 12 inimest, neist 10 haiglates ja 2 hooldekodus,"  ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. "Haigestunute hulk on ühtlases kasvutrendis."

Jürilo sõnul tehti viimase ööpäeva jooksul Eestis 2514 COVID-19 viiruse testi, millest Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) korrigeeritud andmete kohaselt osutus positiivseks 103 analüüsi.

 

"Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (43), Harjumaal (18),  Ida-Virumaal (10) ja Tartumaal (8)," ütles Jürilo. Eestis on kokku tehtud 18 290 testi, nendest 961 ehk 5% on olnud positiivsed."

Jürilo sõnul on enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 eluaastat (11%) ning vanusegrupis 55-59 eluaastat (10%).

"Haigestunute hulk on ühtlases kasvutrendis," ütles Jürilo. "Järgmise nädala lõpuks võib eeldada viiruse leviku osas murdepunkti."

Terviseameti peadirektori sõnul on erilise tähelepanu all tervishoiutöötajad ning hooldekodude töötajad ja hoolealused.

Jürilo nentis, et viimase nädala jookusl on pea igas hooldekodus tuvastatud positiivseid töötajaid või hoolealuseid. Seetõttu on plaanis läbi viia hooldekodude laustestimine, alustades riskipiirkondadest.

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, SYNLABi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites.

Pärkna: politsei ridades on seitse koroonaviirusesse nakatunut

Politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna sõnul on viimastel andmetel korrakaitsjate ridades seitse koroonaviirusesse nakatunut, kuid see pole korrakaitsjate igapäevast tööd seganud ning oma ülesannetega saab politsei hästi hakama. 

Viimane nakatunu tuvastati neljapäeval. Tegemist on Ida prefektuuri töötajaga, kes on viimased kolm nädalat kodus olnud ning seega pole põhjust arvta, et ta oleks saanud nakkust kolleegidele edasi anda. "Kuid me jälgime kindlasti tähelepanelikult olukorda," ütles Pärkna. 

Tema sõnul on politsei arvestanud, et viiruse levik võib hakata mõjutama ka politseinike tööd. Nii on PPA juba koostanud plaanid, kuidas hakkama saada olukorras, kus viirus hakkab levima ka korrakaitsjate ridades. "Suunasime juba mõni aeg tagasi reservi ligi 500 inimest, kelle peamine ülesanne on püsida terve. Nad teevad oma tööd kodukontorist ja aitavad politseil lahendada ülesandeid, mida on võimalik kodut teha," selgitas Pärkna, et peab säilima võimalus tuua vajaduse korral tänavatele uusi värskeid korrakaitsjaid. 

Pärkna sõnul jätkab politsei lisaks viiruse levikust tingitud ülesannete täitmisele ka oma igapäevaseid tegevusi nii süütegudele reageerimisel, piirivalves kui ka liiklusjärelevalves. Liiklusolukord ongi Pärkna sõnul üks viimase aja murekohti, sest kuigi liiklussagedus on vähenenud, pole liiklusõnnetuste osas olulist vähenemist märgata olnud, samuti on kasvanud sõidukite kiirused.  

Lähisuhtevägivalla osas pole politsei seni kasvu märganud, kuid Pärkna sõnul politsei mõistab, et pikaks ajaks inimeste kodudesse sundimine võib tekitada pingeid ning olukorral tuleb pidevalt pilku peal hoida. "Siinkohal kutsun üles, et palub märgake ja süütegude ilmnemisel andke teada," ütles Pärkna. 

Ka pettuste osakaalu kasvu pole politsei seni tuvastanud, kuid see ei tähenda, et inimesed võiksid valvsuse kaotada. Kõikvõimalike kirjalikult tulnud soodsate pakkumiste puhul tasub Pärkna sõnul olla jätkuvalt väga kriitiline. 

Pärkna sõnul teeb politsei igapäevases korrakaitses tõhustas koostööd nii kohalike omavalitsuste, munitsipaalpolitsei, Kaitseliidu, abipolitseinike, päästjate, turvafirmade, keskkonnaametnike, politseikadettide ja paljude teistega, kellele kuulub politsei siiras tänu. 

Tammearu: päästajtel igapäevase töö tegemisel tõrkeid pole

Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul toimib päästeameti igapäevane töö ka eriolukorra puhul tõrgeteta, samuti panustab päästeamet kogu jõuga kriisijuhtimisse. 

Tammearu sõnul on päästeametis kaks tegevusliini, millest üks on päästeameti igapäevane tegevus  ja sellega on päästjad täielikult hakkama saanud. 

Teine tegevusliin on eriolukorraga seotud tööde juhtimine. "Päästjad pakuvad toetust teistele osapooltele, et kriisi hallata," ütles Tammearu, lisades, et eriolukorra juht on määranud päästeameti poolt regioonide juhid, kelle ülesanne on olla kohalikele omavalitsustele toeks kriisijuhtimisel, infovahetamisel ja -koordineerimisel ja parimate praktikate vahetamisel.   

Tammearu lisas, et kui peaks kohaliku omavalitsuse tasandil tekkima olukorda, mida ei saa regioonis lahendada, siis tuleb need tuua operatiivselt riiklikule tasandile. "Toetame terviseametit ja sotsiaalkindlustusametit, et tagada hooldekodude parem kaitse ja toimimine eesmärgiga tõkestada viiruse levikut hooldekodudesse," rääkis Tammearu. 

Alates reedest pakub päästeamet oma nõuniku Jako Verniku juhtimisel igaküldset kriisijuhtimistoetust ka Saaremaal, et Kuressaare haigla personal saaks ise täies ulatuses keskenduda haigete ravile. Saaremaale suunatud päästeameti meeskonnas on lisaks Vernikule veel viis teenistujat, nende hulgas ka ülikogenud Mati Raidma. 

Tammearu sõnul pakuvad päätjad üle Eesti ka vajalikku logistilist toetust, näiteks desoaine levitamisel ja inimeste nõustamisel. "Kohalikud omavalitsused pingutavsd palju ja teevad väga head tööd, võttes koroonakriisi väga tõsiselt," lisas Tammearu. 

Laadimine...Laadimine...