VIDEO! Rahvastikuminister asub analüüsima perenõustamise- ja teraapia kättesaadavust

"Näeme vajadust kriisijärgsel perioodil pooleteise aasta jooksul perenõustamisteenuse- ja teraapia kättesaadavuse tõstmiseks," ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Pilt: Mats Õun
Eesti

VIDEO! Rahvastikuminister asub analüüsima perenõustamise- ja teraapia kättesaadavust (1)

"Näeme vajadust kriisijärgsel perioodil pooleteise aasta jooksul perenõustamisteenuse- ja teraapia kättesaadavuse tõstmiseks," ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Sel nädalal saadab rahvastikuministri ametkond välja küsimustikud, mille põhjal analüüsitakse perenõustamise- ja teraapia kättesaadavust Eesti eri piirkondades ja prognoositakse koroonakriisi järgselt teenuse vajaduse suurust. 

Solman kommenteeris analüüsi olulisust ja vajadust öeldes, et koroonakriis ja sellest tulenev majanduslik kahju pingestas muuhulgas ka paljusid peresuhteid, mistõttu kasvab vajadus kriisi järgsel ajal ja uue võimaliku kriisi eelstaadiumis kättesaadavama nõustamisteenuse järele. „Teame, et perenõustamisteenusest jäävad tänasel päeval kõrvale mitmed pered, kes seda teenust tegelikult vajaksid, kuid ei saa seda endale majanduslikel põhjustel lubada või kelle elukohale mõistlikul kaugusel puudub vastava teenuse pakkuja. Selleks, et saaksime arvestada teenuse vajaduse planeerimisel konkreetsete abivajajatega, viime läbi küsitluse teenuse pakkujate ja teenusele suunajate seas,“ selgitas Solman.

„Küsimustikule ootame vastuseid pereterapeutidelt 17. augustiks ja perearstidelt ning lastekaitse spetsialistidelt 21. augustiks. Seejärel analüüsib minu ametkond meile antud sisendit ning koostab selle pinnalt prognoosi kriisijärgsel perioodil abivajajate arvu osas,“ lisas minister.

Küsimustikud on juba kätte saanud pereterapeudid ning saadetakse sel nädalal välja ka kohalike omavalitsuste lastekaitse spetsialistidele ja perearstidele. Perenõustamisteenusele suunavad peresid omavalitsuste lastekaitse töötajad ning perearstid. Perenõustamine kui pere- või paariteraapia suunab probleemidele süsteemselt lahendust leidma. Pereteraapia keskendub pereliikmete omavahelistele suhetele ning peresiseste kriisidega toimetulekule.

Rahvastikuminister plaanib esitada valitsusele heakskiitmiseks ettepaneku lastega perede nõustamise süsteemseks rahastamiseks kriisi ajal ja selle järgsel perioodil. Nõustamistega soovitakse alustada 2020. aasta sügisel pooleteise aasta jooksul. Nõustajateks oleks pereterapeudid, kellel on vastav kvalifikatsioon – vähemalt magistrikraad või sellega võrdustatud haridus, lisaks pereteraapia alane väljaõpe ja töökogemus.

Rahvastikuministri teatel on tema ettepaneku eesmärk tagada lastega peredele vaimse tervise spetsialisti abi kättesaadavus praegusel keerulisel ajal, et maandada tekkinud pingeid, toetada turvalisi peresuhteid, ennetada ebaturvaliste suhtemustrite tekkimist ning vaimse ja füüsilise tervise riske.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...