VIDEO! RAIVO AEG ESTONIA HUKU UURIMISEST: Ainult uudishimust ei saa menetlust avada

"Hästi oluline aspekt uurimise algatamiseks on, et peavad olema selgunud ilmsed uued täiendavad asjaolud, mis õigustaksid menetluse alustamist. Ainult uudishimust hakata menetlust avama ja inimeste emotsioonidesse tungima ei ole põhjendatud," selgitas justiitsminister Raivo Aeg.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! RAIVO AEG ESTONIA HUKU UURIMISEST: Ainult uudishimust ei saa menetlust avada

Toimetaja: Toomas Raag

"Hästi oluline aspekt uurimise algatamiseks on, et peavad olema selgunud ilmsed uued täiendavad asjaolud, mis õigustaksid menetluse alustamist. Ainult uudishimust hakata menetlust avama ja inimeste emotsioonidesse tungima ei ole põhjendatud," selgitas justiitsminister Raivo Aeg.

Peaminister Jüri Ratas rääkis tänasel valitsuse pressibriifil, et valitsus kujundab paari kuu jooksul seisukoha nõuda osas algatada parvlaeva Estonia huku uus uurimine.  

Teatavasti kohustas Tallinna halduskohus oktoobri keskel  valitsust võtma seisukoht parvlaev Estonial hukkunud ohvrite lähedaste kaebuses, kus paluti Eesti riigil algatada laeva huku osas uus uurimine.

"Valitsus arutas Estonia ohvrite lähedaste taotlust algatada uus uurimine laevahuku põhjuste väljaselgitamiseks. Ja valitsus otsustas justiitsministri ettepanekul, et seda kohtuotsust me edasi ei kaeba," ütles Ratas, lisades, et järgnevad sammud tuleb läbi arutada järgneva paari kuu jooskul.

Uurimise algatamise otsust peab kaaluma põhjalikult

Hetkel puudub valitsusel üksmeelne seisukoht, kas uurimine algatada või mitte. "Täna ei ole ma valmis põhimõtteliselt ütlema, kumba suunda võtta," rääkis Ratas valikust, kas taasalustada uurimist või mitte.

"See on väga keeruline ja emotsionaalne küsimus," selgitas siseminister Mart Helme, et küsimus hõlmab mitmeid dimensioone. "Läbikäidud dokumentide uuesti läbikäimine ei anna tõenäoliselt midagi. Kui tahame füüsiliselt tõendeid, siis peavad asjatundjad laeva üles tõstma. See on väga kallis, kardan, et Eesti Vabariigis ei ole isegi sellist tehnoloogiat," rääkis Helme majanduslikust aspektist.

"Tegu on ka välispoliitilise küsimusega, kuna see puudutab ka teisi riike ehk see eeldab pikaajalisi läbirääkimisi," märkis Helme. "Oleme valitsuses seda arutanud, kuid me ei ole jõudnud seisukohani, mida võiksime presenteerida valitsuse üksmeelse seisukohana."

Aeg märkis, et antud küsimuses on ka hukkunud lähedastel kahetine arvamus.

Osad soovivad kindlasti täiendavat selgust saada, aga kindlalt on esindatud ka see pool, kes ütlevad, et tegu on hauarahuga, miks me peame minema segama.

Lisaks on Estonia hukuga seotud kolmepoolne siduv leping Soome ja Rootsiga, mida tuleb analüüsida põhjalikult. "Hästi oluline aspekt uurimise algatamiseks on, et peavad olema selgunud ilmsed uued täiendavad asjaolud, mis õigustaksid menetluse alustamist. Ainult uudishimust hakata menetlust avama ja inimeste emotsioonidesse sisse tungima ei ole põhjendatud."

Estonial hukkunud ohvrite lähedased ja Estonia huku üle elanud reisijad esitasid 2016. aasta oktoobris peaministrile taotluse algatada uus uurimine Estonia huku põhjuste väljaselgitamiseks. Kohtumenetluses selgus, et ainus tagasiside, mille kaebajad sellele pöördumisele said, oli kaks aastat hiljem ehk 2018. aasta novembris laekunud kiri justiitsministeeriumist. Sisuga, et haldusmenetluse uuendamise otsustamine on valitsuse, mitte ministeeriumi pädevuses ning ministeerium ei pea põhjendatuks pöörduda menetluse uuendamiseks valitsuse poole. Ehk valitsus, kellele taotlus esitati, ei ole taotlusele vastanud ning taotlusele vastas justiitsministeerium, kellele see taotlus ei olnud esitatud ning kes ei olnud ka pädev seda lahendama.

Kohtumenetluses ka ei selgunud, millisel õiguslikul alusel ei pidanud peaminister, kellele taotlus esitati, sellele vastama ja millistel asjaoludel vastas kaebajatele peaministri ja valitsuse asemel justiitsministeerium.

Praeguseks on taotluse lahendamise mõistlik aeg ilmselgelt möödunud, seega on Eesti valitsus kohtu hinnangul kaebajate taotluse lahendamisega õigusvastaselt viivituses.

Kohus selgitas, et ei saa lahendada valitsusele esitatud taotlust tema eest. Samuti ei kirjuta kohus valitsusele ette, kuidas taotlus lahendada. Küll aga tuleb valitsusel seda teha mõistliku aja jooksul, milleks kohus peabki antud juhul 60 päeva. Seejuures peab valitsus taotluse lahendamisel lähtuma hea halduse põhimõttest ning ei tohi menetluslikke õigusi kuritarvitada ning asjaga taas põhjendamatult viivitama hakata.

Laadimine...Laadimine...