VIDEO! Ratas: valitsus otsustas viia läbi masstestimise, otsust eriolukorra lõpetamise kohta tuleb oodata

"Valitsus otsustas viia koroonaviiruse masstestimine läbi esmalt Saarmeaal ning seejärel kogu riigis," ütles peaminister Jüri Ratas. "Edasiste sammude seadmisel tuleb jälgida tähelepanelikult pikemat statistikat. Ühepäevased jõnksud, mis käivad ülesse ja alla, ei saa olle aluseks pikemaajaliste otsuste tegemisel."

Pilt: Mats Õun

VIDEO! Ratas: valitsus otsustas viia läbi masstestimise, otsust eriolukorra lõpetamise kohta tuleb oodata (2)

Toimetaja: Toomas Raag

"Valitsus otsustas viia koroonaviiruse masstestimine läbi esmalt Saarmeaal ning seejärel kogu riigis," ütles peaminister Jüri Ratas. "Edasiste sammude seadmisel tuleb jälgida tähelepanelikult pikemat statistikat. Ühepäevased jõnksud, mis käivad ülesse ja alla, ei saa olle aluseks pikemaajaliste otsuste tegemisel."

 

Ratas ütles, et Eesti on koroonaviiruse proovide tegemise arvult inimese kohta üks kõrgema näitajaga riike: "Me oleme teinud kokku üle 20 000 testi, nakatunuid on üle 1200, st 4,6%," ütles ta, lisades, et nüüd hakatakse koostöös teadlastega testimist viima masstestimise tasemele.

Välisminister Urmas Reinsalu lisas, et masstestimist alustatakse Saaremaalt. "Selle pinnalt tehakse edasi ulatuslik masstestimine üle riigi – me peame andma otsekohe adekvaatset tagasisidet selle kohta, kas piirangutest loobumine suurendab haigestumist," selgitas ta.

Reinsalu ütles, et me ei tohi lasta ennast petta numbritest, sellest, et tänase seisuga tuli juurde ainult 23 viirusekandjat. "See on juhtunud seetõttu, et me oleme tublid ja täitnud isolatsiooni reegeid," ütles ta.

"Eelmise nädala prognoos näitas seda, et kui me poleks neid piiranguid rakendanud, siis oleks meil tänase päeva seisuga uusi haigeid 1700 inimest, aga me oleme registreerinud 23 inimest – meie pingutus ühiselt on andnud tulemusi ja see on kõige tähtsam," rõhutas ta.

"Kõik piirangud lähevad prügikasti, kui on õige aeg, aga küsimus on selles, millal on õige aeg," ütles Reinsalu.

"Millised on need valemid, mis aluseks võetakse? Esiteks eeldus, et me saaksime hakata otsuseid langetama, tähendab seda, et meil on ulatuslik informatsioon. Teine küsimus: ka registreeritud nakatumistes peab leidma aset 2-nädalane langustrend – see on üks miinimum-mõõdik," selgitas ta.

Ja kolmandaks peab olemas olema ka usaldusmõõdik: meil peab olema kindlus, et oleks võimalik kasutada kaitsevahendeid.

Ratas: Eesti inimesed on jäänud keskmiselt 16% paiksemaks

Ratas ütles, et liikuvusanalüüsi tulemuste põhjal on selgelt näha, et Eesti inimesed on jäänud paiksemaks.

"Kui vaadata inimeste liikumist mobiiliandmete põhjal eriolukorra kehtestamise hetkest, on näha, et inimesed on jäänud paiksemaks ja mõistavad piirangute olulisust," sõnas ta.

"Eesti inimene on jäänud keskmiselt 16% paiksemaks ja püsib 12 tundi oma elupaigas," vahendas ta statistikat. "See näitab, et inimesed peavad piirangutest enamjaolt kinni." 

"Edasistes sammudes peame pidevalt jälgima viiruse levikut ja selleks on meil kasutuses erinevaid statistilisi näitajaid – viirusesse nakatumise protsent jmt," selgitas ta, et ühepäevaste jõnksude põhjal ei saa teha üldisi otsuseid.

"Me peame vaatama ka seda, mis toimub ümberringi EL-s, et otsustada, kas eriolukorda saab lõpetada 1. mail," sõnas ta.

"On tulemas ülestõusmispühad – mul on palve peredele ja sõpruskondadele: me pole veel sellises faasis, kus saame öelda, et neid päevi saab nautida sõprade ringis – järgida tuleb 2+2 reeglit ja käia kaupluses üksinda," kutsus Ratas üles inimesi piiranguid järgima.

"Kui ümberringi on vanemad inimesed, siis küsime ka nende käest, kuidas neil läheb ja vajadusel viime toidukorvi talle ukse taha, sest mida vähem eakad täna liiguvad ja tulevad välja toast, seda parem," toonitas ta eakate inimeste hoidmise vajadust.

Reinsalu: piirangutest hakatakse loobuma nn viilude kaupa

Kõiki siseriiklikke otsuseid piirangutest leevendamise kohta hakatakse tegema nn viilude kaupa – ja milliseid täpselt ja kuidas, see selgub aprilli teises pooles, selgitas Reinsalu.

"Rahvusvaheline liikumine on palju keerulisem ja komplekssem teema, sest mõnes riigis on viirus kasvu-, teistes langusfaasis," ütles ta. "Vähemalt 15. maini võiks EL riigid säilitada kolmandate riikide kodanikele sissesõidukeelu," tutvustas ta ELi soovitusi.

Reinsalu ütles Soome reisimise korraldusega seoses, et Soomest on võimalik praamlaevadga tulla Eestisse, kuid Eestist Soome on reisiparvlaeva firmad 11. aprillist kuni 13. maini piletimüügi peatanud – sel ajal pole Eestist Soome võimalik sõita. "See on Soome rahvatervise meede ja sama kehtib ka Rootso ja soome vahel," ütles ta.

Reinsalu lisas, et Põhjala riikides lepiti kokku, et seatakse sisse eraldi infovahetus ja seisukohtade vahetus väljumisstrateegia koha: sobivaid tasakaalu meetmeid rakendatakse järk-järgulise viirusest väljumise strateegias," selgitas ta.

Ratas: tänase seisuga haiguse levik langustendentsi ei näita

Ratas ütles, et inimese tervises võib toimuda pärast 7–10 päeva jooksul tervise paranemist taas halvenemise faas.

Ratas rõhutas, et tänase seisuga haiguse levik siiski langustendentsi ei näita. "Irja Lutsar ütles teisipäeval, et me oleme selles epideemias tõusufaasis ja muud seisukohta pole võetud," selgitas ta.

"Kõik etapiviisilised väljumised on arutusel – kas on võimalik teatud hariduselu avada mõnes saarelises piirkonnas, kas mingid asutused hakkavad oma uksi avama – kõik see on tõsise arutelu all," ütles peaminister.

Reinsalu ütles, et kui vaadata viiruse kiirust, liigub see äärmiselt kiiresti. "Kui me kohe piirangutest loobuks, siis võib nakatunute arvu tõus olla väga järsk. Eriolukorrast väljumine ei saa olema üks kuupäev ja üks kellaaeg, vaid see toimub samm sammult," ütles Reinsalu.  

Reinsalu lisas, et siseriiklike piirangute leevendamist on lihtsam ette kujutada kui Eesti taasühendamist rahvusvahelisse vooluringi.

Ratas kommenteeris ka eilset segadust apteeki müügile tulnud maskidega.

"Need olid tõepoolest 15% nõrgemad maskid kui loodeti – kui inimesed neid ostavad, siis on oluline teada, et selle maski tase pole nii kõrge kui kirurgilise maski puhul," ütles ta, lisades, et igal juhul annavad nad teatud kasu, nagu ka kodus valmistatud maskid.

Karu: KredExi eesmärk on eraldada raha efektiivselt

Nii rahvastikuminister Riina Solman kui ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu juhtisid tähelepanu sellele, et keeruline aeg on loonud soodsa pinna kelmidele.

"Kui politsei tuleb karantiinis olijaid koju kontrollima, siis esitab ta töötõendi, kannab vormiriietust ja tutvustab ennast," ütles Solman, lisades, et pakutavate teenuste puhul tuleb säilitada terve talupojamõistus.

Karu ütles, et viimastel nädalatel on oluliselt tõusnud küberünnakute arv, kus püütakse inimestelt raha välja petta. "Palju on liikvel pettureid, kes püüavad inimeste haavatavust ära kasutada."

Kredexist rääkides ütles Karu, et täna tegi valitsus otsuse anda Kredexile ajutised rahaeraldused: see tähendab, et seni, kuni lisaeelarve vastu võetakse, eraldati 500 miljoni euro eest riigi garantiid ja arvelduskrediiti 150 miljonit eurot.

"Seda on tarvis, et me saaksime juba aitama hakata ettevõtjaid, kes ei jõua eelarve vastuvõtmist ära oodata," ütles ta.

"Meetmete täiendamine ja parandamine käib praegu jooksvalt ja me oleme nõus tagasisidega, et intress on praegu liiga kõrge – selle me vaatame," lisas Karu.

"Kohandame meetmeid vastavatele valdkondadele – mida on tarvis ja mis tegelikult töötaks ja disainime need meetmed vastavaks. Sest eesmärk ei ole mitte meetmeid kehtestada, vaid eraldada raha efektiivselt," toonitas ta.

 

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...