VIDEO! Riigikogult volitused saanud Ratas: soovin seista tugeva Eesti eest, mis on naeratav ja positiivne

"Meie ühiskonnas on esindatud palju erinevaid väärtusi, kuid need ei tohiks olla omavahel konfliktis. Meie inimesed ei tohiks olla omavahel konfliktis. Me peame toetuma sellele, mis meid kõiki – Eestimaa inimesi – ühendab, mitte rõhuma erinevustele," rääkis Riigikogult valitsuse moodustamiseks loa saanud peaministrikandidaat Jüri Ratas. Volituste andmist toetas 55 saadikut ja vastu oli 44 saadikut.

Pilt: Ilja Matusihis
Poliitika Eesti

VIDEO! Riigikogult volitused saanud Ratas: soovin seista tugeva Eesti eest, mis on naeratav ja positiivne (12)

Toimetaja: Moonika Tuul

"Meie ühiskonnas on esindatud palju erinevaid väärtusi, kuid need ei tohiks olla omavahel konfliktis. Meie inimesed ei tohiks olla omavahel konfliktis. Me peame toetuma sellele, mis meid kõiki – Eestimaa inimesi – ühendab, mitte rõhuma erinevustele," rääkis Riigikogult valitsuse moodustamiseks loa saanud peaministrikandidaat Jüri Ratas. Volituste andmist toetas 55 saadikut ja vastu oli 44 saadikut.

20images

Ratas ütles oma kõnes, et iseseisvuse taastanud Eestil on läinud hästi. "Oleme tundnud seda ise, näinud oma igapäevaelu pidevat arengut ning tunnistanud meie riigi muutumist euroopalikuks heaoluühiskonnaks," tõdes Ratas. "Me peame austama kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning igaühel peab olema võimalus ennast teostada," sõnas Ratas ja toonitas, et ta tahab olla kõigi Eesti inimeste peaminister ja seista tugeva Eesti eest.

Peaministri kandidaadina riigikogu ette astunud Keskerakonna liider Jüri Ratas rõhutas, et Eestis peab kõigil olema õigus vabadusele ning põhiseaduses sätestatut ei tohi rakendada valikuliselt, vahendas BNS.

Õiglus on omakorda see, kui igaüks meist tunneb, et ta on oluline, hoitud ja väärtuslik.

"Meie põhiseadus ütleb, et Eesti Vabariik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, et kestaks meie rahvas ja kultuur. Seda vabadust põlistame me kõik koos iga päev oma töö ja tegemistega. Õiglus on omakorda see, kui igaüks meist tunneb, et ta on oluline, hoitud ja väärtuslik. Õigus on meie põhiseadus, millesse kirja pandud riigi aluspõhimõtteid ei saa rakendada valikuliselt. Esitades mõnele neist väärtustest tingimusi, nõrgestame me neid kõiki," märkis Ratas.

Kõiki kaitsetuid pole alati suudetud aidata

Ta tõdes, et kuigi Eesti taasiseseisvumist saab lugeda edulooks, on olnud ka neid, kellel on olnud väga raske. "Kogu selle aja on elanud meie keskel väga palju inimesi, kelle jaoks ongi ühiskonnas olnud midagi katki. Osade jaoks kujunes raskeks üleminek turumajanduslikule ühiskonnakorrale või omandireform. Paljud nägid kasvavat lõhet oma sissetulekute ja hindade vahel. Maal kadusid töökohad ja linnades suurenes kihistumine. Me ei ole alati suutnud aidata oma ühiskonna kõige kaitsetumaid – lapsi, eakaid, puuetega inimesi või teisi," rääkis Ratas.

Tema sõnul pole integratsioon Eestis täielikult õnnestunud ning eesti ja muu emakeelega inimesed on jäänud teineteise jaoks tihti võõraks. "Samamoodi teame, et meie naiste ja meeste sissetulekute erinevused on Euroopa suurimad. Me ei suuda tihti mõista enda keskel elavate inimeste eluharjumusi ega ka nende mõtteid ja tegusid. Me oleme siiani tunnistajaks konfliktidele uuendusmeelsuse ja alalhoidlikkuse vahel," rääkis Ratas.

Konflikti asemel ühendused

"Meie ühiskonnas on esindatud palju erinevaid väärtusi, kuid need ei tohiks olla omavahel konfliktis. Meie inimesed ei tohiks olla omavahel konfliktis. Me peame toetuma sellele, mis meid kõiki – Eestimaa inimesi – ühendab, mitte rõhuma erinevustele," rääkis Ratas.

"Valusad lõhed on aastakümnete jooksul tekkinud kõigist meie pingutustest ja parimatest kavatsustest hoolimata. Me ei ole neid meelega loonud. Need lahknevused ei ole kindlasti ka ainult Eestile omane mure, vaid näeme seda oma sõprade juures Euroopas ning terves maailmas," ütles Ratas.

Ratas kutsus ühiskonda senisest rohkem üksmeelele, rõhutades, et Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) võimuliidu eesmärk on luua sidus Eesti ning tagada, et riigi senine julgeoleku- ja välispoliitiline joon ei muutu.

Tuleb otsida kompromisse

Ratase sõnu on talle sümpaatne kogemus, mille on saanud enam kui kahe aasta jooksul Euroopa Ülemkogu laua taga. "Riikidel on alati erinevaid seisukohti ning huve, aga seal samas valitseb alati ka teadmine kõigi ühistest taotlustest. Suured riigid võiksid kasutada oma jõupositsiooni, kuid selle asemel otsivad nad ühisosa," ütles Ratas. "Nõudmiste ja ultimaatumite asemel otsitakse laua taga alati kompromisse. See on midagi, mida peaksime pidama enam silmas ka riikide sisepoliitikas. Meie kõigi kohustus ja vastutus siin saalis ja ka mujal on, et kõik meie inimesed saaksid ühendatud ja erimeelsused lepitatud."

Eesti Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa Erakond on Ratase sõnul kokku leppinud soovis kanda ühiselt valitsusvastutust, lähtudes Eesti riigi ja inimeste huvidest. "Kolme erakonna läbirääkimistel arutasime paljusid Eesti elu sõlmküsimusi ning nende võimalikke lahendusi. Tunnustan siinkohal meie partnereid, kes olid kõneluste käigus huvitatud kompromissidest ning keskendusid lahenduste otsimisele," ütles Ratas.

Soov hoida ja arendada Eestit, et see kestaks meie järeltulijatele igavesti.

"Me soovisime ja suutsime leida ühisosa ka kõige keerulisemates küsimustes. Selle tulemusel sündis viieteistkümne peatükiga sisutihe dokument, mille keskne telg on soov hoida ja arendada Eestit, et see kestaks meie järeltulijatele igavesti. Sõnastasime kolme erakonnaga olulised põhimõtted sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, hariduses, teadus- ja arendustegevuses, välis- ja julgeolekupoliitikas, siseturvalisuses ning ettevõtluskeskkonnas. Samuti on välja toodud kultuuri-, keskkonna- ja energiapoliitika, e-riigi areng, riigivalitsemise ja kodanikuühiskonna valdkond ning transporti ja taristut puudutav," ütles Ratas.

"Seisame ka edaspidi sidusa ja tugeva ning kasvava rahvaarvuga riigi eest ning toetame kohalikku elu nii Tallinnas ja Tartus, Kärdlas ja Kanepis kui Rakveres ja Ruhnu saarel. Seejuures pöörame enam tähelepanu ennekõike neile, kes ka enim abi vajavad. Kõik see teenib meie kõige olulisemat ja põhiseadusest tulenevat ülesannet, milleks on kindlustada Eesti rahva ning iseseisva ja kaitstud Eesti püsimine," rõhutas Ratas.

Tema sõnul soovib uus võimuliit üheskoos, kogu ühiskonna toel ehitada peresõbralikku Eestit, mille ühiskond on sidus, mille majandus on edukas ja teadmistepõhine, mida valitsetakse tõhusalt ning mis on vaba ja kaitstud. Need on loodava valitsusliidu viis peamist prioriteeti.

Julgeoleku- ja välispoliitika kurss ei muutu

"Vaba ja kaitstud Eesti kätkeb esimesena kokku lepitud kolme erakonna peamisi seisukohti välis- ja julgeolekupoliitikas. Eesti jätkab kindlalt senisel välis- ja julgeolekupoliitilisel kursil, mille oluline osa on meie kuulumine Euroopa Liitu ja NATOsse. Lähtume välis- ja julgeolekupoliitikas Eesti rahvuslikest huvidest, riiklikust suveräänsusest ning rahvusvahelisest õigusest, järgides rahvusvahelisi kokkuleppeid ja ÜRO põhimõtteid," lubas Ratas.

Ka toetab uus võimuliit tugevat ja ühtset Euroopa Liitu, jätkates samal ajal vajalikke ettevalmistusi Brexiti toimumiseks. "Peame oluliseks lähedaste suhete säilitamist ja arendamist Suurbritanniaga, kes on olnud läbi ajaloo Eesti oluline liitlane. Samuti seisame meie elanike ja ettevõtete õiguste tagamise eest pärast Suurbritannia tõenäolist lahkumist Euroopa Liidust," ütles Ratas.

"Jätkame iseenesestmõistetavana meie iseseisva kaitsevõime arendamist ja hoiame kaitsekulutused vähemalt tasemel kaks protsenti SKT-st. Riigikaitses on meile jätkuvalt olulisteks toetuspunktideks nii ajateenistus, ohvitserid ja allohvitserid, reservarmee, tugev Kaitseliit kui ka pidevad õppused, liitlaste kohalolek ning laiapindse riigikaitse põhimõtted. See kõik on ka seni meie Eestit hästi teeninud ning teenib kindlasti ka tulevikus," ütles Ratas, lisades, et tänu liitlastele saab Eesti olla hoitum ja enesekindlam, kui meie suurusest võiks aimata.

"Loodav valitsusliit peab oluliseks tugevate transatlantiliste suhete arendamist ning rahvusvahelist koostööd laiemalt. Üheks heaks näiteks on siinkohal ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania, mida on pühendunult vedanud Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Eesti on seeläbi leidnud kogu maailmas uusi sõpru ning saavutanud palju tuntust nii Atlandi kui Vaikse Ookeani ääres," ütles Ratas.

Turvatunne peab kasvama

Lisaks riigikaitsele pakub uus valitsus Ratase kinnitusel inimestele vajalikku kindlustunnet ka siseturvalisuse valdkonda arendades. "Kõigi kolme erakonna selge soov on panustada meie inimeste turvatunde tõstmisse. See tähendab vajalikke palgatõuse, aga ka näiteks täiendavate õiguste andmist kohalike omavalitsuste korrakaitseüksustele ning mitmekülgset ennetustööd," ütles Ratas.

"Meie Eesti hoidmine, arendamine ja kaitsmine on töö, mida on teinud aastate jooksul kõik meie valitsused ning nende põhimõtete taga on seisnud kindlalt kõik meie parlamendierakonnad.Siinkohal tunnustan siiralt ka nii Reformierakonda kui Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kes on meie ühiste välis- ja kaitsepoliitiliste väärtuste eest tugevalt seisnud ning neid pikkade aastate jooksul arendanud," ütles Ratas-

Tema sõnul tähendab sidus ühiskond omakorda seda, et oleme demokraatlik õigusriik, kus on tagatud olulised väärtused, inimõigused, sõnavabadus ja isikuvabadused. "Me peame austama kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning igaühel peab olema võimalus ennast teostada," lisas Ratas.

Ratas märkis, et poliitilises tegevuses tuleb pingutada, et Eesti inimeste kartusi maandada ning ühiskonda rahustada.

Minu jaoks ei ole ega saa olema meie ja teie Eestit, on ainult üks – meie kõigi Eesti.

"Me tõestame, et seisame Eesti tervikliku arengu ning iga inimese heaolu eest.  Seejuures töötame iga päev ka kõigi nende heaks, kes loodavat valitsust seni veel ei toeta. Peaminister on peaminister kõigile Eestimaa inimestele, mitte ainult neile, kes teda toetavad või on valinud. Samuti peab valitsus töötama kõigi meie inimeste parima tuleviku nimel. Minu jaoks ei ole ega saa olema meie ja teie Eestit, on ainult üks – meie kõigi Eesti," ütles Ratas.

"Ilmtingimata peame tasandama paisunud lõhesid siinsete kogukondade vahel – jõukamate ja vaesemate vahel; maapiirkondade ja linnade vahel; liberaalse ja konservatiivse maailmavaatega inimeste vahel. Ühiskonna sidusus tähendab ka tasakaalukamat ja ühtsemat regionaalset arengut," ütles Ratas.

Tema sõnul peab valitsus nägema kohalikke omavalitsusi eelkõige heade partnerite ja kaastöötajatena ning ühiselt maapiirkondade elu ja arengut toetama. Just sel põhjusel jätkab valitsus ka riigipalgaliste töökohtade Tallinnast maakondadesse välja viimist.

Eakad tuleb vaesusest välja tuua

"Sidusus tähendab ka lõhede vähendamist jõukamate ja madalapalgaliste vahel. Solidaarset ning iga inimese vajadusi ja võimalusi arvestavat tervishoiusüsteemi ning sotsiaalpoliitikat. Kahjuks teame, et suur osa Eestimaa eakaid elab vaesuses. Meie roll ja kohustus on tuua meie väärikas eas vanemad ja vanavanemad sellest vaesusest välja. Me peame kõiki põlvkondi nende elutöö ja panuse eest tänama ning pakkuma oma eakatele väärikat vanaduspõlve ning inimväärset elu," ütles Ratas.

Ratase sõnul on peresõbralik Eesti riik, kus inimesed soovivad panustada kõigi ühisesse tulevikku ning luua just siin oma pere. "Mul on hea meel, et laste- ja peretoetuse tõstmine ja vanemapuhkuse paindlikumaks muutmine on andnud paljudele Eestimaa peredele viimastel aastatel enam kindlustunnet laste saamiseks, sealhulgas kolmandate laste sünniks. See on õige tee, mida igal juhul jätkata. Sellesse Eestisse on alati tagasi oodatud kõik inimesed, kes on leidnud rohkem võimalusi kodumaalt kaugemal. Kodu- ja väliseestlased. Noored, kes on omandanud laias maailmas oma hariduse. Tööinimesed, kes on vahepealsel ajal leidnud mujalt paremat teenistust. Eakad, kes soovivad naasta oma isamaale," ütles Ratas.

"Neil kõigil on kogemusi ja väärt teadmisi, mis teevad meie Eestit tugevamaks. Kõik nad on meie inimesed, keda ootame koju. Kahtlemata teeb meile kõigile rõõmu, et Eesti rändesaldo on olnud viimastel aastatel positiivne. Eestimaa elanike arv on kahe aastaga kasvanud kokku enam kui 8000 inimese võrra," ütles Ratas.

Jätkuvalt tuleb panustada perevägivalla vastasesse võitlusse.

Selleks toetab valitsus Ratase sõnul oma ühiskonna heaolu ja turvatunde kasvu, tagab avalike teenuste kättesaadavuse, lühendab ravijärjekordi ja vähendab sotsiaalset ebavõrdsust. "Jätkuvalt tuleb panustada perevägivalla vastasesse võitlusse, mis on üks valusamaid murekohti meie ühiskonnas. Siin küsimuses saab ja peab kehtima nulltolerants," rõhutas Ratas.

"Pean oluliseks, et töötaksime enam oma kogukondadega nii kodus kui välismaal. Rahvastikuministri ametikoha loomine ning Globaalse Eesti programmi käivitamine on vaid esimesed sammud. Meie inimeste väärtustamine ning naasvate eestimaalaste kogemused teevad meie Eestit paremaks ja tugevamaks," ütles Ratas.

"Teadmistepõhise ja eduka majandusega Eesti on riik, mis panustab majandusse, mida toetab teadus, arendustegevus ja innovatsioon. Peame pingutama, et tõsta avaliku sektori rahastus selle osas ühe protsendini sisemajanduse kogutoodangust ning hoida edaspidi vähemalt samal tasemel. See on Eesti inimeste heaolu ja ühiskonna kestlikkuse jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega," lisas Ratas.

Eelarve olgu vastutustundlik

Ratas märkis, eelarvepoliitikas järgib Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna võimuliit vastutustundlikku lähenemist.

"Me peame tagama, et meie majanduskasv oleks kaasav, konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik. Riigieelarve koostamisel peame õigeks tagada heas korras ja vastutustundlik rahanduspoliitika. Peame senisest enam panustama ümberõppesse ning teistesse meetmetesse, et meie inimesed oleksid tööturul konkurentsivõimelised ning tagatud oleks kvaliteetne tööjõud," rääkis Ratas.

Eesti ei ole kindlasti enam odava tööjõu riik.

Tema sõnul peab valitsus toetama Eestis tegutsevaid ettevõtteid. "Eesti ei ole kindlasti enam odava tööjõu riik ning seega peame me rõhuma teistele eelistele, mis meil võrreldes põhjamaade ja lähiregiooniga olla saavad. Üks lahendusi siin on kindlasti konkurentsivõimelised energiahinnad, mida riik saab mõjutada erisuste loomisega näiteks energiamahuka tootmise jaoks," märkis Ratas.

Majandust ja ettevõtlust arendades ei tohi Ratase sõnul unustada säästva arengu põhimõtteid. "Mulle teeb suurt rõõmu, et maailma eeskujul näitavad ka meie enda lapsed ja noored üles üha suuremat kliimamuutuste- ja keskkonnateadlikkust. See tähendab, et oleme suutnud ka kodus ja koolis anda uutele põlvkondadele edasi sisuka väärtussüsteemi," märkis Ratas.

Suurem tugi ettevõtetele

Ratase sõnul peab ta väga oluliseks pakkuda ka oma ettevõtetele senisest veelgi suuremat tuge välismaal kontaktide loomisel ja uutele turgudele sisenemisel. "Saame toetada meie ekspordivõimalusi, suurendades meile olulistel turgudel majandusdiplomaatide ja -nõunikke arvu," ütles Ratas-

"Digitaalse ühiskonna ehitamine on teinud meie inimeste elu mõõtmatult palju lihtsamaks ja mugavamaks. Selle visiitkaardi hoidmisel on väga oluline panustada teenuste parandamisse ning uuele tasemele arendamisse. Samuti tuleb minna edasi e-residentsus 2.0 programmi ja ülikiire internetiühenduse ehitamisega," ütles Ratas.

Valitsuse jaoks on Ratase sõnul kahtluseta väga oluline kasutada ära kogemusi ja teadmisi, mis on olemas valdkondlikes erialaliitudes. "Peaministrina oli mul au taastada kolmepoolsed kohtumised Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga. Pean väga oluliseks, et taolised laiapõhjalised arutelud tööturuküsimustes jätkuksid ka edaspidi," ütles Ratas.

Tema sõnul mõtleb valitsus senisest julgemalt ka taristu arendamisel ja kaalub riiklike taristuinvesteeringute teostamisel laenuraha kaasamist. Seejuures on oluline, et põhimaanteede arendamisel ei jääks väiksemad maanteed ja kruusateed vajaliku rahastuseta. "Meil tuleb panustada kvaliteetsesse teedevõrgustikku üle kogu Eestimaa," ütles Ratas.

Võtame senisest tunduvalt enam arvesse Eesti inimeste seisukohti ning tugevdame otsedemokraatiat.

"Ühe olulise põhimõttena võtame otsuste langetamisel senisest tunduvalt enam arvesse Eesti inimeste seisukohti erinevates riigielu valdkondades ning tugevdame otsedemokraatiat. Me näeme valitsusele konstruktiivsete ja võrdsete partneritena eksperte, ettevõtlus- ja kodanikeühendusi ning Eestis esindatud poliitilisi jõude. Kindlasti jätkame nullbürokraatia projekti arendamisega, mis teeb meie inimestele ja ettevõtjatele riigiga suhtlemise lihtsamaks ning vähendab sellele kuluvat aega ja tööd," ütles Ratas.

Ta peab väga oluliseks tööd riigi arengustrateegiaga "Eesti 2035" osas, mis võtab kokku teised riiklikud strateegiadokumendid ning annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele. Töö tulemusena sünnib väärtustele tuginev kokkulepe, kuidas tagada loodus-, sotsiaal- ja majanduskeskkonna tasakaalustatud areng.

"Riigi roll on luua sellega võimalused, et Eestimaa inimesed saaksid panustada meie kõigi ühise heaolu suurendamisse. Samuti seame riigireformi järgmise nelja aasta vältel üheks poliitilistest prioriteetidest. Soovime siin valdkonnas edasi minna, vähendades tarbetut bürokraatiat ja avaliku sektori mahtu. Paneme valitsuse tegevuskavas paika riigireformi etappide sisu ja tähtajad ning võtame vastu asjakohased Riigikogu otsused. Siinkohal ootan kahtlemata kaasamõtlemist ning koostööd kõigilt parlamendierakondadelt, erasektorilt ja kodanikuühendustelt," ütles Ratas.

"Oma igapäevases töös toetub valitsus väga palju meie tublidele ametnikele ning väga paljudele riigi heaks töötavatele spetsialistidele. Nad kõik teevad oma tööd suure missioonitundega ja südamest ning riik saab nende peale loota. Loomulikult annavad oma kaaluka osa ka väga paljud vabaühendused, kelle töö ja tihti vabatahtlik panus on samuti suunatud meie ühiskonna arengu ja igaühe heaolu parandamisele," ütles Ratas.

"Meie ühist väärtust loovad Eestile siin tegutsevad ettevõtjad, kellest väga paljude tegevuses paistab isikliku edu kõrval selgelt välja ka vastutus terve ühiskonna hea käekäigu pärast. Loomulikult tunnustan ka meie ajakirjandust, mis on kõigi tunnuste järgi pühendunud, vaba ja vastutustundlik," ütles Ratas.

12 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...