VIDEO! SAADA OMA IDEE: Mida tuleks kodu lähistel korda teha?

Ideed, mille komisjon on sobivaks ja teostatavaks tunnistanud, pannakse linnaosade kaupa hääletusele. Hääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane ametlik Tallinna elanik.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! SAADA OMA IDEE: Mida tuleks kodu lähistel korda teha?

Erki Varma

Iga linlane saab saata sel aastal idee, mida võiks kodu lähedale rajada, olgu selleks siis laste mänguväljak või koerte mänguplats. Seda on võimalik teha kaasava eelarve abiga. "Tallinna järgmise aasta eelarves on ette nähtud 800 000 eurot, mis jagatakse kaheksa linnaosa vahel. Iga linnaosa elanikud saavad valida, millist projekti nad soovivad toetada," ütles linnapea Mihhail Kõlvart. 

 

Kõlvart ütles, et linnavalitsus lubas eelmisel aastal välja töötada kaasava eelarve. "Tänaseks on see meil juba laual eesmärgiga, et järgmisel aastal saaksime kõik vajaliku käivitada," lisas ta. "Tallinna järgmise aasta eelarves on ette nähtud 800 000 eurot, mis jagatakse kaheksa linnaosa vahel. Iga linnaosa elanikud saavad valida, millist projekti nad soovivad toetada, igal aastal on igas linnaosas kavas üks projekt. Alustame sellega juba järgmisel aastal."

Linnapea sõnul tutvus Tallinn kaasava eelarve kontseptsiooni loomisel ka sellega, mida on tehtud teistes linnades, kus sarnased eelarved juba kasutusel. "Tutvusime nii Tartu kui ka Helsingi kaasava eelarvega, kuid lõpuks lähtusime siiski Tallinna omapärast," mainis Kõlvart.

Iga linnaosa saab eraldi eelarve

Tallinna omapära on linnapea hinnangul kaheksa linnaosa, mis kõik on teistest erinevad.

"Seepärast otsustasimegi teha igale linnaosale eraldi eelarve, eraldi konkursi ja eraldi valikud," lisas ta.

Eelmisel kolmapäeval arutas linnavalitsus eelarve põhimõtteid ja nüüd saadetakse see linnaosadesse, et saada sealsete halduskogude arvamus ja kommentaarid. Seejärel võtab linnavalitsus eelarve  vastu ja saadab volikokku kinnitamiseks.

Ideekorje võimalike objektide osas igas linnaosas on Kõlvarti sõnul kavas korraldada veel sel aastal. "Ideekorje saab olema nii veebis kui posti teel," lausus ta. Kokku kogutud ideed vaatab üle ekspertkomisjon, et juba järgmise aasta algul oleks võimalik korraldada linnaosades hääletus. Kaasava eelarve abil valitud objektid peavad olema valmis järgmise aasta lõpuks.

Niisiis pakuvad kaasava eelarve jaoks ideid ja valivad neist hääletusel parimad linnaosa elanikud ise. Nii saab kaasata linlasi oma keskkonna ja avalike teenuste kujundamisse, suurendada kodanikuaktiivsust ja kogukonnatunnet ning innustada linnaosa elanikke ühiselt mõtlema ja tegutsema.

Praeguse plaani kohaselt algab ideekorje novembri keskel ja kestab umbes kolm nädalat. "Ideekorje raames saavad kõik tallinlased, aga ka Tallinna külalised spetsiaalses internetisüsteemis või vormis linnaosa valitsustes kohapeal kirjeldada, mis ideed nad tahaks, et linn järgmisel aastal 100 000 euro eest teostaks," märkis Lasnamäe linnaosa vanema Vladimir Svet. "Mida täpsemalt seda ideed kirjeldatakse, seda parem."

Kui kõik mõtted on korjatud, analüüsib ekspertidest koosnev komisjon, kas need on ka realiseeritavad. Ideedest, mis jäävad sõelale, tehakse nimekiri, mille alusel toimub ka järgmise aasta jaanuari teises pooles aset leidev hääletus. Hääletada saavad kõik Tallinnasse sisse kirjutatud elanikud, kes on vähemalt 14 aastat vanad. "Meie plaani järgi hakkab igaühel olema kaks häält – hääletada saab kahe idee poolt," jätkas Svet. "Igas linnaosas enim hääli saanud idee saab  järgmise aasta jooksul realiseeritud."

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe leiab, et linnavalitsuse algatus kutsuda Tallinnas ellu kaasav eelarve, maandub kahtlemata väga viljakale pinnasele. Elanike soov ja aktiivsus oma linnaosa puudutavates küsimustes kaasa rääkida on suur. "Ma usun, et Kristiine elanikud saavad olema ilmselt ühed aktiivsemad Tallinna linnas ja pakuvad välja erinevaid ideid," avaldas Riibe lootust. "Kuna me septembris just suuremad hoovid ja haljasalad läbi käisime, on pilt põhimuredest ja eesmärkidest linnaosa valitsusel ees. Elanikud pakkusidki, et kõigepealt nad korrastaksid pargiteed ning rajaksid uue valgustuse vananenud ja amortiseerunud valgustuse asemele. Samuti korrastataks mänguväljakuid ja rajataks treeningväljak."

Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet usub, et ideid esitades võiksid elanikud lähtuda põhimõttest, kuidas muuta linnakeskkond rohelisemaks ja atraktiivsemaks. "Kuidas teha nii, et oleks rohkem põhjuseid meie avalikus ruumis viibida ja kauem viibida?" Ka Svet avaldas lootust, et Lasnamäe elanikel on palju mõtteid ja ideid, mis saaksid sellele kaasa aidata ja neid esitatakse kaasava eelarve ideekorjel.

Ideid võivad esitada kõik elanikud

Eelarve kogusumma kinnitab volikogu asjaomase aasta eelarve vastuvõtmisel. 75% kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ja 25% proportsionaalselt, lähtudes linnaosa elanike arvust jooksva aasta 1. juulil.

Kaasav eelarve aitab rajada linnaossa avalikke objekte või neid korda teha ja laiendada. Loodav või remonditav paik peab olema kõigile linlastele enamiku ajast tasuta kasutatav, lisama linnaosale väärtust ja toetama linna arengut. Plaanitav ehitis või teenus ei tohi olla juba linnaeelarves kirjas ja plaanis.

Ideid võib esitada igaüks. Kõiki neid hindab spetsialistidest koosnev ekspertide komisjon. Konkreetse linnaosaga seotud idee hindamisse kaasab komisjon selle linnaosa valitsuse esindaja, et selgitada välja idee vastavus kaasava eelarve tingimustele. Ideede analüüsi ja hindamise tulemusi näeb linna veebilehel.

Otsustab suur hulk inimesi

Ideed, mille komisjon on sobivaks ja teostatavaks tunnistanud, pannakse linnaosade kaupa hääletusele. Hääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane ametlik Tallinna elanik. Igaüks saab hääletada kuni kahe meelepärase idee poolt, mis on kavandatud tema elukohajärgsesse linnaossa. Et kaasav eelarve oleks õiguspärane ja kaalukas ning vältimaks olukorda, kus suurte summade kasutamise üle otsustab väike hulk inimesi, määratakse linnaosa elanike üldarvust lähtudes kindlaks minimaalne hääletusel osalejate arv. Selleks, et hääletusel enim hääli saanud idee ellu viidaks, peab näiteks Pirita ja Nõmme linnaosas hääletusel osalema vähemalt 500 inimest, kuid Lasnamäel kui suurimas linnaosas on vajalik hääletajate arv 1500.

Pärast hääletust reastatakse ideed linnaosade kaupa saadud häälte arvu alusel, alustades enim hääli saanud ideest. Igas linnaosas viib linn kaasava eelarve rahast ellu enim hääli saanud idee. Ideede elluviimise korraldab linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga idee elluviimiseks koostöölepingu.

Kuna 2021. aasta on Tallinna linnas kaasava eelarve esimene aasta, muudetakse puuduste ilmnedes enne 2022. aastat muudatusettepanekud kaasava eelarve menetlemise korras. Määrus jõustub pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Laadimine...Laadimine...