VIDEO! Sotsiaaltoetuste taotlemine muutub linlastele lihtsamaks

"Tegime lihtsamaks puudega lapsele toetuse taotlemise ning seetõttu ei tule igal aastal enam taotlust uuesti esitada," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina. "Samuti leevendasime näiteks sünni-, ranitsa- ja matusetoetuse taotlemise korda."

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! Sotsiaaltoetuste taotlemine muutub linlastele lihtsamaks

Toimetaja: Toomas Raag

"Tegime lihtsamaks puudega lapsele toetuse taotlemise ning seetõttu ei tule igal aastal enam taotlust uuesti esitada," ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina. "Samuti leevendasime näiteks sünni-, ranitsa- ja matusetoetuse taotlemise korda."

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse eelnõu, millega täpsustatakse ja korrastatakse sotsiaaltoetuste maksmise tingimusi ja korda.

Beškina ütles, et muudatused on vajalikud eeskätt toetuste taotlejate huvidest lähtuvalt, millega lihtsustatakse ja vähendatakse taotlejate liigset asjaajamist ja leevendatakse tingimusi. 

"Muudatuste tegemisel oleme arvestanud toetuste saajatelt ja ametnikelt laekunud ettepanekuid, nende vajadusi ja ootusi. Nii oleme lihtsustanud näiteks puudega lapse toetuse taotlemise tingimusi ja enam tule igal aastal taotlust uuesti esitada. Sünnitoetust saab edaspidi taotleda ka vanem, kes ei ela lapsega samal aadressil ning matusetoetuse taotlemisaega pikendame seniselt kolmelt kuult kuuele kuule," märkis Beškina. "Siinkohal julgustame kõiki sotsiaaltoetuste taotlejaid senisest enam võimalusel kasutama e-teeninduskeskkonda, mis on kiire ja mugav abivahend taotluse esitamisel."

Ranitsatoetusel soodsam tähtaeg

Olulisemad muudatused puudutavad eeskätt seitsme erineva toetuse taotlemise tingimusi ja korda. Kui varasemalt kehtis sünnitoetuse puhul nõue, et taotleja peab olema lapsega ühe aadressil, siis uue korra järgi saab sünnitoetust taotleda ka lapsevanem, kes ei ela lapsega samal aadressil.

Ranitsatoetuse puhul muudetakse soodsamaks tähtaega, mille vältel toetust saava lapsevanema elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. Uue korra järgi peab vanem olema tallinlane vähemalt koolimineku aasta 1. jaanuarist – varasemalt oli see vähemalt aasta vahetult enne lapse kooliminekut.

Puudega lapse toetuse taotlus tuleb esitada üks kord ja toetuse tingimuste jätkuval täitmisel makstakse toetus välja automaatselt kord aastas toetuse saaja sünnikuul. Varasemalt tuli taotlus esitada igal aastal uuesti. Ellusuunamistoetuse taotlemisel täpsustatakse toetuse saajat ning ühtlasi on uue korra järgi tegemist ühekordse toetusega, mida enam osade kaupa ei maksta. Pensionilisa puhul täpsustatakse toetuse taotlemise tähtaegu.

Matusetoetusega jääb tegelema linnaosa

Määruse kohaselt saab toetust taotleda pensioni määramise või osalise töövõime või töövõime puudumise tuvastamise kalendriaastale järgneval kalendriaastal. Loobuti varasemalt kehtinud nõudest esitada taotlus sünnikuule eelneval kahel kuul või sünnikuul.

Juhtkoera pidamise toetuse saamisel lisatakse täiendavad tingimused nagu lemmikloomaregister, taotleja ja juhtkoera kokkuõppe läbimine ja iga-aastane veterinaarkontroll.

Matusetoetuse taotlust võib varasema kolme kuu jooksul esitada uue korra järgi kuue kuu jooksul surmapäevast alates. Kui varem menetles taotlust linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale lisaks ka Tallinna Perekonnaseisuamet, siis uuest aastast menetleb seda ainult linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Määruse muudatused jõustuvad 1. jaanuarist 2020.

Laadimine...Laadimine...