18 kommentaari

üks põhjus

Vasta kommentaarile

Tööandjad on maksnud endistele töötajatele ümbrikupalka ja nüüd on ka pensionid väikesed.

pension postitas:

Minu ema alustas oma töökarjääri 18 aastaselt, kellegi tegemata töö tõttu kaotas ta 15 aastat, mis on suur summa pensioni saajale. Ta töötas 83-nda eluaastani ja ei suutnud oma pensioni eest tasuda hooldekodu arvet.
Mitte keegi ei maksnud talle ümbrikupalka. Ta elas 101 a vanuseni ja matsin ta paar nädalat tagasi. Aitab ehk mõnitamisest.

pension

Vasta kommentaarile

Pension peaks olema nii suur, et inimene sattudes hooldekodusse saaks vähemalt hooldekodu kulutused oma pensioni eest ise makstud aga mitte kerjama laste või lastelaste käest lisa. Tihtilugu ei ole ka lastel ega lastelastel võimalik juurde maksta, sest laps ise on peale insulti invaliid ja 1 lapselaps ei suuda ülal pidada praktiliselt 3 peret. See on ebaõiglane. Pension peaks suurenema vastavalt hooldekodu arvete kallinemisele. Kes soovib ja saab lubada endale luksuslikku vanadekodu siis see peab juurde maksma. Kui keegi tunneb huvi miks ma rohkem lapsi pole teinud, siis kahjuks vähk ei küsi ja ka praegused pered ei näi vaimustuvat ka ilma vähita 3 lapse järele. Seni on aga meie riigis nii, et mida varem sured seda parem. Kõik haiged ja invaliidid ei ole kangelased kuigi TV-s nö invaliidist kangelasi eksponeeritakse. See on muidugi tore, et leidub selliseid tugevaid nii füüsilises kui vaimses mõttes inimesi. Kuid - me oleme siiski erinevad ja kõik ei ole kangelased. Mitte kellegi unistus ei ole olla nelja seina vahel päevade ja kuude viisi ja sõltuda teiste armust ja saada mõnitada veel pealekauba. Tervetel on alternatiiv tööle minna haigetel see peaaegu puudub ja kes on vähegi nii "terve" et tööd teha saab, siis seda ta juba ka teeb. Ja kui keegi arvab, et pensionäril polegi muud vaja kui leiba ja vett, siis eksib rängalt. Vaadake - kleidi alla on aluspesu ka vaja, kõik kes vähegi saavad on läinud tööle või otsivad tööd. Ega keegi tänastest noortest vananemisest ja haigustest pääse ja nii nagu keegi kunagi ütles , et vanadusest pääsemise alternatiiviks on noorelt surra.! Kas Teie soovite seda. Mina mitte. Seega pensionitõus on hädavajalik.

jah

Vasta kommentaarile

Vaesele lihtinimesele on ika see 80 €-t juba suur raha.Rikastele muidugi nagu puru kanale.Tegelikult on kõik see palga ja pensioni tõus üks tühi töö sest kohe tõusevad ka hinnad.Seega surnud ring.Mida siis teha?Tuleks taastada tasuta polikliiniline arstiabi,tasuta vanadekodud ja omavalitsuse valduses olevad kortermajad.Et seda saavutada ja saavutada riigis stabiilsus on vaja revolutsioonilisi muudatusi.On vaja taastada riiklik metsa ja põllumajandus maa.Riiklik puidutööstus,elektri ja maavarad...

aga loomulikult ,

Vasta kommentaarile

mis siin küsida?! See tuleb võimalikult ruttu ära teha,sest ka eakamad inimesed tahavad normaalselt elada,mitte vireleda ja käia abi küsimas. Ja mida rohkem pensioni tõsta,seda parem loomulikult .See pole ju normaalne,et eakad inimesed peavad käima toimetulekuks veel kuskilt abi küsimas.Targem on siis juba korralik summa lisada ,mitte näpuotsatäis .Nii ,et inimene ei peaks end alaväärsena tundma .Riigikogulastel niigi suur palk,milleks veel neid kuluhüvitisi maksta .Need tuleks hoopis pensionäridele maksta ,siis oleks ka pensionid normaalsemad .

olukord

Vasta kommentaarile

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/kasvav-osa-pensionaridest-elab-vaesuse-piiril-komisjon-viibutab-eesti-suunas-karmilt-sorme?id=82522973

olukord

Vasta kommentaarile

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/kasvav-osa-pensionaridest-elab-vaesuse-piiril-komisjon-viibutab-eesti-suunas-karmilt-sorme?id=82522973

toetaja

Vasta kommentaarile

http://rahvuslane.ee/eesti/eesti-toetab-turgi-migrante-21-miljoni-euroga-kas-eesti-vanurid-majandusraskustega-suurpered-ja-lapsed-ei-vaja-toetust/

harry

Vasta kommentaarile

luuka evangeelium8
8
Naised aitavad Jeesust
1 Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas
ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need kaksteist
olid temaga
2 ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest
ja haigustest: Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest seitse
kurja vaimu oli välja läinud,
3 ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja
palju teisi, kes neid aitasid oma varaga.

Tähendamissõna külvajast
4 Aga kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse
juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga:
5 „Külvaja läks välja oma seemet külvama. Ja külvamisel pudenes
osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taeva linnud nokkisid selle.
6 Ja osa kukkus kaljule, ja see kuivas tärgates, sest sel ei
olnud niiskust.
7 Ja osa kukkus ohakate keskele, ja samal ajal tärganud ohakad
lämmatasid selle.
8 Ja osa kukkus heasse mulda, ja kui see tärkas, kandis see
sajakordselt vilja.” Seejärel ta hüüdis: „Kel kõrvad on kuulda,
kuulgu!”

9 Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab.
10 Jeesus ütles: „Teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi,
aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad
vaadates ei näeks
ja kuuldes ei mõistaks.


11 See tähendamissõna aga tähendab: seeme on Jumala sõna.
12 Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja
võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks.
13 Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna
rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt, üürikest aega nad usuvad, ent
kiusatuse ajal taganevad ära.
14 Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent
edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elulõbud ning nende
vili ei saa küpseks.
15 Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja
heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad.

Tähendamissõna lambist
16 Aga ükski, kes on süüdanud lambi, ei kata seda astjaga kinni
ega pane voodi alla, vaid paneb selle lambijalale, et tuppa astujad
näeksid valgust.
17 Sest midagi ei ole peidetut, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka
midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks.
18 Pidage siis silmas, kuidas te kuulete! Sest kellel on, sellele
antakse, ja kellel ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta
arvab enesel olevat.”

Tõeline sugulus
19 Siis tulid Jeesuse juurde tema ema ja ta vennad, kuid ei saanud
temaga rahvahulga tõttu kokku.
20 Ja talle teatati: „Sinu ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad
sind näha.”
21 Aga Jeesus kostis: „Minu ema ja mu vennad on need, kes
Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.”

Jeesus vaigistab tormi
22 Ühel päeval aga sündis, et Jeesus ja ta jüngrid astusid paati
ja tema ütles neile: „Sõitkem üle järve vastaskaldale!” Ja nad asusid teele.
23 Aga purjetamise ajal jäi ta magama. Ja järvel tõusis
tuulispea ja uhtis paadi vett täis ning nad olid hädaohus.
24 Siis nad astusid tema juurde, äratasid ta üles ja ütlesid:
„Õpetaja, Õpetaja, me hukkume!” Tema tõusis, sõitles tuult ja
veemöllu ja need vaibusid ning järv jäi vaikseks.
25 Jeesus ütles neile: „Kus on teie usk?” Aga nemad lõid kartma ja
imestasid, öeldes üksteisele: „Kes küll tema on, et ta käsutab
ka tuuli ja vett ning need kuulavad tema sõna?”

Jeesus ajab välja rüvedad vaimud
26 Ja nad purjetasid gerasalaste maale, mis on Galilea vastaskaldal.
27 Aga kui Jeesus astus maale, juhtus talle vastu üks linnast
tulnud mees, kel oli kuri vaim. Ammust ajast ei kandnud ta enam
riideid ega elanud majas, vaid surnuhaudades.
28 Aga Jeesust nähes hakkas ta karjuma, heitis tema ette maha ja
hüüdis valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, Kõigekõrgema
Jumala Poeg? Ma anun sind, ära mind piina!”
29 Jeesus oli käskinud rüvedat vaimu inimesest välja minna. See
oli ju teda kaua aega vaevanud, ja meest oli ahelatega seotud ja
pandud jalaraudu, aga iga kord oli ta kiskunud köidikud katki ja kuri
vaim oli teda kihutanud tühermaile.
30 Jeesus aga küsis temalt: „Mis su nimi on?” Tema ütles:
„Leegion.” Sest temasse oli läinud palju kurje vaime.
31 Ja need palusid Jeesust, et ta ei käsiks neid sügavikku minna.
32 Aga seal oli suur seakari mäe peal söömas. Ja nad palusid
teda, et ta annaks neile loa minna nende sisse, ja Jeesus andis neile
loa.
33 Kui kurjad vaimud sellest inimesest olid välja läinud, läksid nad
sigadesse. Ja kari sööstis järsakult järve ning uppus.
34 Aga kui karjased nägid, mis oli sündinud, põgenesid nad ja
kuulutasid sellest linnas ja maal.
35 Siis inimesed tulid juhtunut vaatama. Kui nad tulid
Jeesuse juurde ja leidsid inimese, kellest kurjad vaimud olid
välja läinud, rõivastatult ja selge aruga Jeesuse jalgade ees istumas,
lõid nad kartma.
36 Ja pealtnägijad kuulutasid neile, kuidas kurjadest vaimudest
vaevatu oli pääsenud.
37 Ja kõik Gerasa ümbruskonna elanikud palusid Jeesust, et ta
läheks ära nende juurest, sest suur kartus oli neid vallanud. Siis
astus Jeesus paati ning pöördus tagasi.
38 Mees aga, kellest kurjad vaimud olid välja läinud, anus Jeesust, et
ta tohiks jääda temaga. Ent Jeesus saatis ta minema ja ütles:
39 „Pöördu tagasi oma koju ja jutusta, mida kõike Issand sulle on
teinud!” Ja mees läks ja kuulutas mööda kogu linna, mida kõike Jeesus
temale oli teinud.

Jeesus äratab surnuist Jairuse tütre ja tervendab veritõbise naise
40 Aga kui Jeesus tagasi pöördus, võttis teda vastu rahvahulk, sest
nad kõik ootasid teda.
41 Ja vaata, tuli mees, nimega Jairus, ta oli sünagoogi ülem.
Ja ta langes Jeesuse jalge ette ning palus teda tulla oma koju,
42 sest tal oli üksainus tütar, umbes kaksteist aastat vana, ja
see oli suremas.
Aga Jeesuse sinnaminekul tungles rahvahulk tema ümber.
43 Ja üks naine, kes oli veritõves olnud kaksteist aastat ja
arstide peale ära kulutanud kogu oma vara, ning keda ükski ei olnud
suutnud terveks teha,
44 see tuli Jeesuse selja taha ja puudutas ta kuue palistust. Ja
otsekohe lakkas ta verejooks.
45 Ja Jeesus küsis: „Kes puudutas mind?” Aga kui kõik eitasid,
ütles Peetrus: „Õpetaja, rahvahulgad lausa tungivad su peale ja
rõhuvad sind.”
46 Aga Jeesus ütles: „Keegi puudutas mind, sest ma tundsin väge
enesest välja minevat.”
47 Kui naine nägi, et ta ei saa varjule jääda, tuli ta
värisedes ja langes Jeesuse ette maha ja kuulutas kogu rahva ees,
mis põhjusel ta oli Jeesust puudutanud ja kuidas ta otsekohe oli paranenud.
48 Jeesus aga ütles naisele: „Tütar, sinu usk on su päästnud, mine
rahuga!”

49 Kui ta alles rääkis, tuli keegi sünagoogi ülema perest ja
ütles: „Su tütar on surnud, ära tülita enam Õpetajat!”
50 Aga seda kuuldes Jeesus vastas Jairusele: „Ära karda, usu
ainult, ja ta pääseb!”
51 Kui ta siis läks majja, ei lasknud ta kedagi endaga
koos sisse tulla peale Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning lapse isa ja ema.
52 Kõik nutsid ja halisesid tütarlapse pärast. Aga
Jeesus ütles: „Ärge nutke, ta ei ole surnud, vaid magab!”
53 Ja nad naersid tema üle, teades, et tütarlaps on surnud.
54 Aga Jeesus hüüdis tüdruku käest kinni võttes: „Tütarlaps, ärka
üles!”
55 Ja vaim pöördus tüdrukusse tagasi ja ta tõusis otsekohe üles. Ja Jeesus
käskis talle süüa anda.
56 Ja tütarlapse vanemad olid jahmunud; aga Jeesus keelas neid
kellelegi seda rääkimast, mis oli sündinud.

Ain

Vasta kommentaarile

Ühe käega pakud 80€, teise käega muudad elukeskkonna ohtlikuks. K-Tallinn

Ain

Vasta kommentaarile

Häbi peaks Tallinnal olema väites et "vanad inimesed tahavad ka elada" just nagu Tallinn selle kohaselt käituks.
Haabersti ristmiku ehitusel toodi enne Paldiski mnt-st tulenevalt kõrge 4-korda 2005.a norme ületanud müratasemega piirkonnas 65m kauguselt elamutele Paldiski mnt 30

soomlane

Vasta kommentaarile

http://uueduudised.ee/uudis/maailm/rootsi-minister-naeb-riigi-rahakoti-tuhjenemises-suud-mitte-immigrantidel-vaid-eakatel/

1 2
Laadimine...Laadimine...