VIDEO! Tallinna linn toetab Mannheimi avaldust

"Euroopa linnade ja piirkondade juhid kinnitavad avaldusega oma soovi pakkuda solidaarsust, koostööd ja toetust tugeva, ühtse, säästva ja kaasava Euroopa heaks. Tallinn üks neist linnadest ning esimene Eesti ja ka Baltikumi linn, kes seda väga olulist avaldust toetab," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart kommenteerides Tallinna kolmapäevast otsust Mannheimi avaldust.

Pilt: Albert Truuväärt

VIDEO! Tallinna linn toetab Mannheimi avaldust

Erki Varma

"Euroopa linnade ja piirkondade juhid kinnitavad avaldusega oma soovi pakkuda solidaarsust, koostööd ja toetust tugeva, ühtse, säästva ja kaasava Euroopa heaks. Tallinn üks neist linnadest ning esimene Eesti ja ka Baltikumi linn, kes seda väga olulist avaldust toetab," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart kommenteerides Tallinna kolmapäevast otsust Mannheimi avaldust.

Kolmapäevasel Tallinna linnavalitsuse istungil otsustati toetada konverentsil Mannheim2020 Euroopa linnade ja regioonide juhtide poolt Euroopa Komisjonile esitatavat Mannheimi avaldust. Mannheimi avalduse eesmärgiks on juhtida tähelepanu kohalike omavalitsuste rollile Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisel.

Üks samm teel Rohelise Pealinna tiitlini

"Juba järgmisel nädalal on Rohelise Pealinna finaalkonkursi finaal. Ja järgmisel neljapäeval me saame teada, milline linn saab sellise au aga ka kohustuse," rääkis Kõlvart, kelle hinnangul on oluline rõhutada, et see tiitel tähendab linnale ka suuri kohustusi.  "Eelkõige see tähendab, et linnal peab olema nii tahe kui ka missioon roheprintsiipi ellu viia."

Kõlvart kinnitas, et sõltumata finaali tulemusest ei loobu Tallinn plaanitud rohelist mõtteviisi kandvatest projektidest. "Ja mis kõige tähtsam –  me ei loobu mõtteviisist. Tänane otsus liituda Mannheimi avaldusega kinnitab seda veel üks kord," sõnas ta.

Linnapea sõnul on tegemist dokumendiga, mis annab Euroopa Komisjonile sõnumi Euroopa rohelisele kokkuleppe rakendamisest kohalikul tasandil. "Kliimamuutuste ja loodusvarade ületarbimise tingimustes on meie ülesanne tagada, et toimivad kohalikud ja piirkondlikud majandused ning õiglased linnaühiskonnad peaksid lugu meie planeedi ressursside piiridest. Lähenemine, kus majandussüsteemi toetatakse jätkusuutlikkuse printsiipe austades, ühtib ka Tallinna visiooniga tuleviku rohelisest majandusruumist," rääkis Kõlvart.

Roheliste eesmärkidega arvestamine on oluline ka Euroopa Liidu koroonaviirusest tingitud majanduskriisi taastumiskava vaates. Linnapea märkis, et kavandavate majandusmeetmete fookus on oluline suunata just kohalike omavalitsuste toetamisele meetmete kriteeriumide ja indikaatorite disainimise kaudu.

"Sadadesse miljarditesse küündivaid vahendeid tuleb suunata targalt," ütles ta. "Tallinna seisukohta kohalike omavalitsuste toetamise eelisjärjekorda asetamisest kinnitasin ka eile toimunud EUROCITIES poliitilises diskussioonis organisatsiooni juhatuse liikmena. Euroopa rohelise kokkuleppe olulisusest rääkisime ka juunis e-kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermansiga."

Ei too kaasa rahalisi kohustusi

Tallinn on Kõlvarti sõnul s esimene Eesti ja ka Baltikumi linn, kes seda avaldust toetab. "See konkreetne dokument ei tähenda mingeid rahalisi kohustusi ja on pigem deklaratiivne," sõnas ta. "Aga samas see on väga jõuline dokument, mis näitab, et ka kohalikul tasandil on olemas nii arusaam kui ka valmisolek. Ja meil see arusaam kindlasti on olemas."

Mannheimi avaldus tugineb Tallinna poolt varasemalt allkirjastatud dokumentidele - Aalborgi hartale (1994), Aalborgi kohustustele (2004). Avaldus kajastab ka integreeritud säästva linna- ja regionaalarengu eesmärke, mida toetab ka Leipzigi harta.

Mannheimi avaldust esitletakse Euroopa Komisjonile täna algaval ning reedeni kestval 9. Euroopa linnade ja omavalitsusüksuste säästva arengu konverentsil Mannheim2020. Konverentsi ametlik veebileht asub siin (https://conferences.sustainablecities.eu/mannheim-2020/), Mannheimi avalduse täistekst on leitav siit (https://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_temp_/Mannheim2020/Message/Mannheim-Message.pdf).

Laadimine...Laadimine...